6/10/2007

Verplichte bijdrage van de reders in het Fonds voor Scheepsjongens verlaagd

Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister bevoegd voor o.a. de Zeevisserij, heeft de Vlaamse Regering vrijdag beslist om de verplichte bijdrage van de reders voor 2007 in het Fonds voor Scheepsjongens te verlagen van 0,20% tot 0,18% op de bruto-vangstopbrengsten. Reden is de slechte toestand in de sector o.a. ten gevolge van de stijgende brandstofkosten. Deze beslissing zal evenwel helemaal geen invloed hebben op de totaliteit van bezoldigingen die uitbetaald zullen worden, gezien het Fonds beschikt over een voldoende grote reserve.
"Scheepsjongens" (jongens en meisjes) zijn jongeren die een basisopleiding genoten hebben, niet meer leerplichtig zijn, en meteen met vissersvaartuigen mee willen.

Het Fonds voor Scheepsjongens, dat in 1975 werd opgericht teneinde het bemannings-probleem te verlichten, verstrekt een bezoldiging aan de scheepsjongens. Op die manier kunnen ze hun basisopleiding door concrete ervaring op te doen in praktijk omzetten en vervolledigen. Omwille van het feit dat de jongeren wel effectief ingeschakeld worden maar toch vooral hun opleiding moeten vervolledigen, brengen de reders zelf, de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen middelen samen in het Fonds voor Scheepsjongens.

Dit Fonds voor Scheepsjongens wordt dan ook als volgt gespijzigd:- 50 % door de reders;- +/-27 % door de Vlaamse overheid;- +/-23 % door de Provincie West-Vlaanderen.
Voor 2007 wordt het aantal zeedagen geraamd op 6.600, goed voor een bedrag van ongeveer 310.000 euro.

De Vlaamse overheid neemt ook administratie- en personeelskosten volledig ten laste. Het totale budget voor 2007 van de Vlaamse overheid bedraagt 221.100 euro. Op dit ogenblik bedraagt deze bezoldiging voor de jongste scheepsjongens met het minste aantal zeedagen 25 euro per dag. Per jaar genieten zo'n 100 scheepjongens van een vergoeding. De scheepsjongens kunnen in hun loopbaan tot maximaal 499 zeedagen van het Fonds genieten, waarna ze beschouwd worden als volle matroos die volledig ten laste moeten vallen van de reder. Naast een bezoldiging voor de scheepsjongens, worden door het Fonds eveneens de kosten voor sociale bijdragen van de reders voor de scheepsjongens terugbetaald. "Het Fonds voor Scheepsjongeren, waarvan de middelen samengebracht worden door de reders, de Vlaamse Overheid en de Provincie West-Vlaanderen draagt bij tot het oplossen van het toenemende bemanningsprobleem in de visserij, en geeft aan jongeren de kans hun basisopleiding in de visserij te vervolledigen op zee ", besluit Kris Peeters Vlaams minister o.a. bevoegd voor de Zeevisserij.