19/10/2007

Teken aan de wand voor vissers die de wet overtreden

Illegaal gevangen vis mag niet meer op de Europese markt verkocht worden. Daarom moet er een zwarte lijst komen voor overtreders. Eurocommissaris Joe Borg (visserij) pleitte gisteren in Brussel voor zero tolerance voor illegale vissers. Zo hoopt hij het milieu, de visstand en de legale visserij te beschermen. Wereldwijd gaat er jaarlijks circa tien miljard euro om in de illegale visvangst. Daarbij gaat het om het vangen van ondermaatse vis of van soorten waarvoor de vangst beperkt is, zoals kabeljauw en tonijn. Illegaal is ook visserij in wateren waar dat niet mag en in periodes waarin de vis met rust gelaten moet worden om te paaien. Verder geldt het verbod voor boten die niet geregistreerd zijn en onder geen enkele controle vallen.
De Europese Unie is de grootste markt voor vis ter wereld. Door illegaal gevangen vis te weren, loopt deze sector zeker 1,1 miljard euro aan omzet mis, aldus Borg. Illegale visserij komt veel voor in arme landen, bijvoorbeeld voor de kust van Afrika, maar ook in Europa. Door zich niet te houden aan quota en beperkingen, doen illegale vissers hun collega’s oneerlijke concurrentie aan. De Eurocommissaris wil alle vis en visproducten voortaan certificeren. Ook zou er een zwarte lijst moeten komen van boten waarmee illegaal gevist wordt, zodat die uit de Europese havens geweerd kunnen worden. Verder pleit Borg voor strengere controle, hogere boetes en gevangenisstraffen voor overtreders. Dat ligt gevoelig bij de EU-lidstaten, zoals België en Nederland, omdat justitie een nationale zaak is. De lidstaten moeten nog instemmen met de voorstellen. Borg wil ook het vissen met sleepnetten terugdringen. In de EU gelden hier al strenge wetten voor, maar Europese vissers wagen zich steeds verder op zee. Sleepnetten woelen de zeebodem om, verstoren daar het ecosysteem en richten onherstelbare schade aan koraalriffen aan. Het Wereld Natuur Fonds verwelkomt de plannen van Borg, maar vindt dat ze nog niet ver genoeg gaan. De commissaris zou vooral de overtredingen in de Europese watereren strenger moeten aanpakken.