28/02/2011

Bed & breakfast voor bijen en andere insecten

Als je rekening houdt met volgende aandachtspunten, kan je je tuin omtoveren tot een gastvrije woonplaats voor bijen. Dat zegt Zwinbioloog Kris Struyf. Hier volgen zijn tips in dat verband.

Gebruik geen pesticiden
De meeste pesticiden – zelfs al beschrijft men de werking als ‘selectief’ - hebben een negatieve bijwerking, ook op bijen. Bij de omschakeling van een klassieke tuin naar een meer ecologische tuin, krijgen veel meer soorten dieren –groot en klein -een kans om er te leven. In zo’n ecologische tuin houden alle soorten mekaar in een natuurlijk evenwicht, zodat er geen plagen ontstaan en er geen insecticiden nodig zijn.


Zorg voor veel nectar en stuifmeel.

Bijen voeden zich met stuifmeel en nectar. Het stuifmeel hebben ze nodig als eiwit- en mineralenbron en de nectar voor hun energievoorziening. Op de volgende reeks borden stellen we kruiden, struiken en bomen voor die veel nectar en stuifmeel produceren. Het zijn dus zeer geschikte soorten om aan te planten in een bijenvriendelijke tuin. Het stuifmeel en de nectar die deze planten produceren, zijn bovendien gemakkelijk bereikbaar voor de bijen. Dat is belangrijk, want vele huidige cultuurvariëteiten van tuinbloemen zien er wel mooi uit, maar hebben geen stuifmeeldraden meer of hebben nectarklieren die voor bijen onbereikbaar zijn. Meer info vind je op
www.west-vlaanderen.be/ecologischetuinen

Maak een insectenhotel.
Twee derde van de solitaire bijen maken nestgangen in de grond. Die kunnen tot 1 meter diep gaan. Je vindt ze in wegbermen, duinovergangen, op de heide, maar ook in de zandvoegen van voetpaden en opritten. De andere soorten maken gebruik van bestaande holten in hout, in bomen, in stengels –zoals riet, jasmijn, vlier, braam en framboos -of in spleten van raamkozijnen en muren. Tegenwoordig worden gebouwen zodanig afgewerkt dat er haast geen gaatjes of spleten meer zijn. Holle stengels -afgestorven plantenmateriaal -worden meestal op het einde van het groeiseizoen gemaaid en afgevoerd. Zo vinden solitaire bijen steeds minder gemakkelijk nestgelegenheid.

Met een beetje creativiteit en wat werk, kan je met snoeimateriaal uit je tuin en wat overschotten van bouwmaterialen, een prachtig insectenhotel neerzetten.
Het is een stapeling van allerlei verschillende materialen die hol zijn. Zorg ervoor dat het hotel ook beschut is tegen regen en wind. Onder een dakgoot, tegen een naar het zuiden gerichte muur, is een ideale plek.

Bouwtip 1 : Houten blokken
Kies een harde houtsoort zoals eik. Dat materiaal gaat vele jaren mee. Gebruik blokken hout van ongeveer 20 cm dik. Boor met tussenafstanden van 2 cm gaten met een doorsnee van 2 tot 8 mm. Boor de gaten een klein beetje schuin omhoog. Zo kan er geen water inlopen. De gaten mogen tot 15 cm diep zijn. Dieper gaan de bijen niet. Zorg ervoor dat de achterkant van de geboorde gang dicht blijft. Schuur bij de ingang de splinters weg. De solitaire bijen en wespen hebben daar een hekel aan. Plaats de blokken op een warme en tegen de regen beschutte plaats. Aan de zuidkant, uit de wind, is ideaal. De blokken moeten eind februari opgehangen worden. De eerste soorten komen immers reeds in het vroege voorjaar uit hun winterschuilplaats te voorschijn. Hang bij voorkeur meerdere blokken op. De gangen van één blok worden immers snel door verschillende soorten opgevuld. Er is dat geen nestplaats meer over voor de soorten die pas later in het jaar actief worden.

Bouwtip 2 : Stengels
Gebruik stengels van braam, framboos, vlier, jasmijn , riet en roos. Bamboe is ook geschikt, maar moet gezaagd worden. Knip of zaag de stengels in lengten van 20 cm. Knip of zaag ze telkens achter een knoop af. Zo zijn ze aan de achterkant dicht.
Maak van de stengels een bundel. Deze kan verticaal of horizontaal op een zonnige plaats opgehangen worden, of tussen andere holle materialen en houtblokken gestapeld worden. De solitaire bijen en wespen knagen het merg van de stengels er zelf wel uit.

Bouwtip 3 : Zand, leem, mergel, stenen
Bedek een open, zonnige plek in de tuin met een dikke laag zand. Er zijn veel solitaire bijen en wespen die daarin nestgangen maken. Maak bij aanzienlijke hoogteverschillen steile taluds met leem, mergel of klei. Zo’n steile rand is ook geschikt als nestplaats voor solitaire bijen en wespen. Gebruik bij de aanleg van een klinker- of kasseipad geel zand en hou een ruime voeg tussen de stenen. Plaats het insectenhotel op een zonnige, tegen wind en regen beschutte plaats.

25/02/2011

Coussée & Goris, Grontmij en projectpartners geselecteerd als ontwerper voor het Zwin Natuurcentrum

Het bureau voor architectuur en stedenbouw 'Coussée & Goris architecten' uit Gent, met Grontmij Vlaanderen nv uit Zaventem, Siem Steur bv uit Volendam, Madoc bvba uit Gent, Bundl bvba uit Antwerpen, Koen R.M.-L. Van Synghel bvba uit Brussel, Atelier Veldwerk Rudy J. Luijters uit Brussel en Gafpa uit Gent is als ontwerper voor het Zwin Natuurcentrum geselecteerd. Dat besliste de deputatie in haar zitting op donderdag 24 februari 2011. Het is de ambitie van de Provincie West-Vlaanderen en van het Vlaamse Gewest om, in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist en de Zeeuwse betrokken overheden Sluis en Provincie Zeeland, een belangrijk eigentijds natuurtoeristisch centrum te realiseren, als een nieuwe topattractie van de kust.

Landschappelijke integratie

De jury prees het winnend wedstrijdontwerp omwille van zijn grote integratiekwaliteiten in het Zwin. De voorgestelde natuurherinrichting voor het Zwin Natuurcentrum creëert een landschappelijke continuïteit tussen de recent heringerichte natuur van de Kleyne Vlakte en de Zwinvlakte. Het nieuwe bezoekerscentrum en kijkcentrum zijn horizontaal landschappelijk mooi ingeplant, en de geïntegreerde voorstellen voor afwerking van de kijkpunten op de nieuwe Zwindijken en voor het infopunt in Cadzand versterken het geheel op streekniveau. In het bezoekerscentrum is er een grote openheid met panoramische zichten op de natuuromgeving in alle richtingen, zowel vanuit cafetaria en restaurant, als vanuit de toekomstige Zwintentoonstelling. De tentoonstelling moet een evenwicht brengen tussen mobiele, multimediale elementen en meer klassieke opstellingen, en situeert zich in een apart bouwvolume van het bezoekerscentrum alsook in het kijkcentrum. Gebouwen en buiteninrichtingen worden met een hoog niveau van duurzaamheid gerealiseerd, in het bijzonder op vlak van materiaalgebruik, energie- en waterverbruik. In het Provinciaal Natuurpark Zwin laten de nieuwe vogelaantrekkende waterpartijen en duinmeren een sterk verbeterde natuurbeleving toe. Het gebied wordt ontsloten door een padenstelsel dat ook de twee grote doorwandelbare vogelkooien aandoet. Er wordt ook ruimte voorzien voor het opstellen van ooievaarsnesten. Het kijkcentrum is discreet in de Zwindijk ingewerkt en biedt een mooi panoramisch zicht op de Zwinvlakte, ook bij mindere weersomstandigheden. Alle faciliteiten zijn toegankelijk voor rolwagengebruikers en aangepast voor bezoekers met beperkingen.

Timing

Binnen afzienbare tijd worden de werken op het terrein aangevat, waarbij bijzondere aandacht zal uitgaan naar het voorkomen van hinder voor de waardevolle natuur en de huidige exploitatie zo goed mogelijk kan blijven doorgaan. Tijdens de veranderingswerken blijft het Provinciaal Natuurcentrum Zwin en de Zwinvlakte zo veel mogelijk open voor het grote publiek. Het is de ambitie van de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos om midden 2014 de exploitatie van de belangrijkste nieuwe infrastructuur samen te kunnen opstarten.

Financieel

De totale kost van het project wordt op ruim 16,3 miljoen euro geraamd. Het overgrote deel daarvan wordt door de Provincie West-Vlaanderen voorzien voor de inrichting van het natuurpark en het bezoekerscentrum met tentoonstellingsruimte. Het ANB voorziet circa 1 miljoen euro ter financiering van het kijkcentrum. Het Zwin Natuurcentrum kan verder op de financiële steun rekenen van o.a. de Vlaamse Regering in het kader van het Kustactieplan III 2005-2009 (circa 800.000 euro), van de Europese Unie in het kader van REECZ (circa 1.400.000 euro), van Natura People (circa 600.000 euro) en van de gemeente Knokke-Heist (circa 500.000 euro).

Tentoonstelling

Binnenkort worden de plannen van het winnende ontwerp in de cafetaria van het Natuurcentrum Zwin tentoongesteld voor het grote publiek.

22/02/2011

33ste INTERNATIONAAL FOTOFESTIVAL KNOKKE-HEIST

Van 10 april tot 13 juni wordt in de badstad de 33ste editie gehouden van het Internationaal Fotofestival Knokke–Heist. De tentoonstelling biedt opnieuw een verrassend rijk en gevarieerd overzicht van de internationale fotografie. Diversiteit is een belangrijke drijfveer voor het festival. Jaarlijks staan internationale en Belgische topfotografen op het programma, gekoppeld aan exposities van opkomende jonge fotografen. Het Festival vindt plaats op verschillende locaties in de gemeente Knokke-Heist. De hoofdlocaties zijn een tentoonstellingspaviljoen dat wordt gebouwd op het strand, ter hoogte van het Rubensplein, én het Cultuurcentrum Knokke-Heist. De verschillende tentoonstellingen van het festival zijn makkelijk bereikbaar. Met een stadsplan in de hand kan elke bezoeker op een aangename manier de volledige tentoonstelling bezoeken, gekoppeld aan een heerlijke wandeling doorheen de kustgemeente. Het Fotofestival 2011 maakt van Knokke-Heist een uitgelezen plek waar liefde voor verfijnde kunst samengaat met genieten van alles wat Knokke-Heist te bieden heeft: natuurwandelingen, strand, gastronomie, shopping, puur genieten, ... Het thema van 2011 is Future Portraits. Het festival zoomt in op theatrale portretfotografie en de manier waarop hedendaagse media worden ingezet om dit genre nieuw leven in te blazen.

FUTURE PORTRAITS

Het fotofestival 2011 gaat uit van een gevestigde categorie binnen het domein van de fotografie: het portret. Hoe hedendaagse fotografen de mens in beeld brengen is het uitgangspunt van de diverse tentoonstellingen. Twee thema’s staan centraal in de diverse tentoonstellingen: ‘theatraliteit’ en ‘technologische vernieuwing’.

In de vroege fotografie was theatraliteit belangrijker dan vandaag. Het nemen van een foto nam toen meer tijd in beslag. De geportretteerde verscheen bewust, en in beste maatpak voor de camera en nam onder regie van de fotograaf een juiste houding aan. Soms zelfs in speciale opgezette scènes. Met de digitale camera gaat alles sneller, maar desondanks blijft voor vele fotografen theatraliteit een belangrijk artistiek element.

Een tweede leidraad doorheen de tentoonstellingen is het gebruik van nieuwe media. Welke technologische middelen heeft een fotograaf vandaag ter beschikking om een portret te verlevendigen of te theatraliseren. High definition screens, gespecialiseerde software en nieuwe communicatietechnologie vormen nieuwe uitdagingen voor de fotograaf. Door de digitalisering van het beeld is de fotograaf bovendien steeds minder afhankelijk van de realiteit en wordt theatraliteit een belangrijk element in de postproductie van de foto.

Met dit thema sluiten wij aan bij de geschiedenis van het fotofestival waar een zin voor theatraliteit, het feeërieke en het cultiveren van een sterrencultus terugkerende elementen waren. De tentoonstellingen van Cecil Beaton, Tim Walker, Erwin Olaf en Helmut Newton zijn hiervan goede voorbeelden.


TENTOONSTELLINGSPROGRAMMA

ROBERT WILSON: Video Portraits

Curator: Matthew Shattuck – Dissident Industries
Locatie: Tentoonstellingspaviljoen Knokke-Heist

De Amerikaan Robert Wilson (°1941) is een icoon uit de internatonale theaterwereld. Hij werk bekend met het regisseren van de grensverleggende opera Einstein on the Beach (1976) van Philip Glass, de hippe musical The Black Rider (William S.Burroughs & Tom Waits) en het on stage brengen van verschillende klassieke werken van Shakespeare en Wagner. Wilson is een ervaren choreograaf, performer, schilder, beeldhouwer en videokunstenaar.

Sinds 2004 maakt Wilson ook videoportretten, waaruit een gelijkaardige hang naar theatraliteit spreekt als in zijn toneelontwerpen. Dat doet hij met levensgrote, verticale high definition videoschermen die een haast sculpturale présence hebben. Met zijn videoportretten lijkt Wilson de vergankelijkheid te willen bezweren. Fotografie wordt namelijk vaak geassocieerd met het vervlieden van tijd: wanneer wordt afgedrukt, is het moment voorgoed voorbij en blijft alleen de foto over. In tegenstelling tot het klassieke fotoportret - waarin de afgebeelde wordt vastgelegd in een gestold moment - is er in Wilsons portretten steeds beweging. Vaak is dat heel subtiel, en ziet men hoe één van de geportretteerden heel even met de ogen knippert.

De portretten duren tussen de drie en twaalf minuten maar worden in een loop afgespeeld alsof ze tot in het oneindige doorgaan. Wilson portretteert voornamelijk bekende persoonlijkheden die hij in een strak geënsceneerde scenografie afbeeldt te midden van voor hen kenmerkende attributen. Zo wordt de Hollywood acteur Steve Buscemi - die vaak agressieve rollen speelt – neergezet in een macabere setting in een slachthuis.

Wilson appelleert ook vaak aan historische of bijbelse motieven, naast verwijzingen naar de fotografie, schilderkunst of theater. Zo wordt de leading lady van de Franse cinema, Jeanne Moreau, afgebeeld als Maria I van Schotland, terwijl de balletdanser Mikhail Baryshnikov wordt geportretteerd als Sint- Sebastiaan.

Johnny Depp neemt dezelfde houding aan als Marcel Duchamp in travestie in Man Ray’s bekend portret, terwijl Isabelle Huppert dan weer poseert als Greta Garbo in de iconische foto van Edward Steichen. Met zijn videoportretten probeert Wilson niet alleen de beperkingen van de fotografie te omzeilen, maar speelt hij ook met ons collectief geheugen. Daarbij gaat hij na hoe iconen worden gecreëerd en in beeld gebracht. Maar bovenal brengt hij de geportretteerde op een heel persoonlijke en esthetische wijze in beeld.

VALÉRIE BELIN: Eyes Wide Shut

Curator: Christophe De Jaeger
Locatie: CC Knokke-Heist (Scharpoord), Meerlaan 32

Valérie Belin is een franse fotografe, geboren in 1964 in Boulogne-Billancourt. In haar werk onderzoekt zij de nieuwe mogelijkheden van het medium fotografie. Haar beelden onderzoeken voortdurend de grens tussen de reële en virtuele wereld. Vroeger werd digitale technologie louter gebruikt voor het corrigeren of ‘retoucheren’ van de beelden, vandaag kan men met deze technologie volkomen nieuwe, onbestaande beelden creëren.

De tentoonstelling Eyes Wide Shut van Valérie Belin toont werken van de fotografe rond het begrip ‘avatar’. In de meest algemene betekenis is een avatar een representatie van een computergebruiker in de vorm van een driedimensioneel model of een icoon. De figuren en portretten van Belin zijn geen avatars in de strikte zin van het woord, maar refereren wel sterk naar de themata die dit fenomeen oproept.

Belin zoekt in de echte wereld, naar die primaire drijfveren die zo openlijk en zonder gêne de virtuele werelden bepalen. Sex, geweld en een zucht naar pracht en praal duiken vaak op in haar werk. Zo volgde zij een danseres in een cabaret op de Champs-Elysées, fotografeerde praalwagens uit de Schlumfcollectie of toont verongelukte iconen uit onze typische consumptiecultuur. De wereld van Belin wordt bevolkt door mensen op zoek naar andere identiteiten zoals bodybuilders, Michael Jackson lookalikes of transsexuelen. Soms door digitaal bewerkte modellen die zo onwaarachtig mooi zijn, dat het lijkt alsof zij helemaal niet meer in onze echte wereld thuishoren.

De tentoonstelling Eyes Wide Shut toont een breed overzicht op het werk van deze fotografe wiens werk reeds werd opgenomen in talrijke collecties zoals het MOMA (New York), Musée de l’Elysée (Lausanne) en het Musée National d’Art Moderne Centre Pompidou (Parijs).

MARK TRIVIER: Bonjour Monsieur W.

Curator: Erik Eelbode
Locatie: CC Knokke-Heist (Scharpoord), Meerlaan 32

Marc Trivier (1960) is een Belgisch fotograaf die bejubeld werd in de jaren ‘80 en ’90 met tentoonstellingen in Parijs en New York en zich sindsdien grotendeels uit het artistieke circuit heeft teruggetrokken. Zijn werk blijft niettemin van een fascinerende schoonheid.

Marc Trivier bezocht zowat alle fameuze schrijvers, filosofen, schilders, beeldhouwers, uit de tweede helft van de vorige eeuw: Francis Bacon; Andy Warhol, Michel Foucault, Jean Genet, ... Meteen linkte hij de technische camera-beelden van deze beroemdheden aan even respectvolle portretten van mensen uit psychiatrische instellingen, slachthuizen, landschappen, bomen…

Tot april 2011 loopt er een omvattend retrospectief van Marc Trivier in het Maison Européenne de la Photographie in Parijs. De presentatie in Knokke-Heist wordt een ingetogen, thematische, maar niettemin onvoorspelbare pendant naar aanleiding van de Robert Wilson-tentoonstelling. Ze kennen elkaar. Er zullen portretten te zien zijn van de inmiddels overleden auteurs waar Wilson mee werkte, Samuel Beckett, Heiner Müller, Tadeusz Kantor, Thomas Bernhard,... naast nooit eerder getoonde opnamen van Wilson zelf en van zijn muze Christopher Knowles. Samen met een Gekke Boom, het Dak van de Wereld, een Blind Varken.


THE GREEN ROOM: Beelden uit Belgische Academies

Curator: Dominique Somers
Locatie: CC Knokke-Heist (Scharpoord), Meerlaan 32

Wat is er inmiddels aan de gang in onze kunstscholen? Wat doen ze daar met fotografie? Wij gingen voor u op zoek en maken er een aparte presentatie van. The Green Room verwijst als titel naar de ‘groene jaren’. De tijd waarin studenten experimenteren en waarin zij de grondslagen leggen voor hun latere oeuvre.

Op basis van ingezonden portfolio’s van studenten cureert Dominique Somers een verzameling beelden waarvan één boek wordt gemaakt. Vertrekkend van dit boek zullen enkele studenten werken op een eigenzinnige manier presenteren in The Green Room.

Dit project is het resultaat van een uniek samenwerkingsverband tussen de Katholieke hogeschool Limburg (KHLIM), de Koninklijke academie voor schone kunsten Antwerpen (KASK Antwerpen), de Koninklijke academie voor schone kunsten Gent (KASK Gent), Hogeschool Sint Lukas, Brussel en La Cambre, Brussel.


ANNEMIEKE EN DE SMARTIES: Foto’s van de Photo Hall 1933 - 1980

Curator: Johan De Vos
Locatie: Museum Sincfala, Pannenstraat 140

In de periode 1933 – 1980 fotografeerden tientallen operateurs van de firma Photo Hall vakantiegangers aan de Belgische kust. De onderneming was puur commercieel. Het gebeurde ‘en passant’ tijdens het flaneren op de dijk, of kort poserend, alleen of in groep. De operateurs kregen opdracht om elke foto te vullen helder afgebeelde mensen in vakantiestemming. Het moest snel gebeuren. Vakantiegangers zijn vaak wantrouwig en ongeduldig. Komt daarbij dat de operateurs veel foto’s wilden maken én verkopen, want veel foto’s betekende veel geld.

Maar foto’s leiden een eigen leven. Als we ze nu opnieuw ontdekken krijgen ze een andere verschijning. Letterlijk ook: de zwartwitfoto’s verbleekten en de kleurfoto’s kregen een paarse tint. Bij nader toezien is ook de houding van de mensen in beeld opvallend. De foto toont hoe vakantiegangers zich gedroegen oog in oog met de ‘vreemde’ naamloze operateur. De foto’s van Photo Hall werden niet gemaakt in de intimiteit van een fotostudio of door de vader met zijn amateurfototoestel, maar door een professionele fotograaf in de volle openbaarheid van de dijk en het strand tijdens de vakantiemaanden. We zien portretten van een gedempte theatraliteit die anders is bij kinderen, jongeren, vaders, moeders en bijvoorbeeld, huwbare dochters.

Museum Sincfala brengt een spannende selectie van de Photo Hallfoto’s. De tentoonstelling is er niet in de eerste plaats om nostalgie op te wekken, ze toont portretten van mensen in bijzondere omstandigheden, altijd weer anders, vaak met zichtbaar dubbele signalen. Het is een interessante brok Belgische fotografiegeschiedenis.


WORLD PRESS PHOTO ‘10

Curator: World Press Photo
Locatie: CC Knokke-Heist (Scharpoord), Meerlaan 32
Periode: 15 mei - 13 juni

Traditioneel is ook de World Press Photo present op het Fotofestival. World Press Photo organiseert ieder jaar de grootste en meest prestigieuze persfotografiewedstrijd ter wereld. De winnende foto’s worden verzameld in een reizende expositie die in meer dan honderd steden over de hele wereld is te zien. De tentoonstelling zal in première voor België te zien zijn in Cultuurcentrum Knokke-Heist. De winnaar van World Press Photo 2011 is een portret van de verminkte Afghaanse tiener Bibi Aisha, gemaakt door de Zuid-Afrikaanse fotografe Jodi Bieber. Bij Bibi Aischa werden de neus en de oren afgesneden omdat ze haar gewelddadige man had verlaten. De foto, die op 1 augustus 2010 de voorpagina van het Amerikaanse weekblad Time sierde, ging gepaard met de caption van het weekblad ’Waarom we in Afghanistan moeten blijven’. De Afghaanse heeft inmiddels in de Verenigde Staten een plastische reconstructie ondergaan en woont nu in de VS. Bieber is de tweede Zuid-Afrikaanse fotograaf die ooit de hoogste prijs ontving. Volgens juryvoorziiter David Burnett is het portret van Bieber een van die foto's waarvan iedereen meteen weet wat je bedoelt als je het hebt over "dat meisje''. Jurylid Ruth Eichhorn noemt de winnende foto een "ongelooflijk sterk beeld dat een krachtige boodschap uitstraalt naar de wereld''.De jury van World Press Photo heeft prijzen toegekend in negen categorieën aan 56 fotografen. Ze komen uit 23 landen. De negen juryleden moesten zich buigen over ruim honderdduizend inzendingen.


DE INTERNATIONALE FOTOWEDSTRIJD


Locatie: Lagunahal Duinbergen, Krommedijk
Jaarlijks organiseert Knokke-Heist voor het Internationaal Fotofestival een fotowedstrijd. In 2011 werden 3770 foto’s ingezonden, van 843 fotografen uit 28 verschillende landen. Op zaterdag 8 januari verkoos de jury vijf prijzen. De belangrijkste prijs is de Gouden Lens. Dit jaar reiken we opnieuw de prijs uit voor jong talent. Hiermee wil de jury het werk van jonge fotografen ondersteunen (16 tem 25 jaar). De jury bestaat dit jaar uit: Stephane Verheye (Voorzitter Jury) Freddy Van Vlaenderen (Centrum voor Beeldexpressie)Annick Geenen (KHLIM Genk)Monia Warnez (fotografe)Annelies Lievrouw (fotografe)Pascal Baetens (fotograaf)
Winnaars:Gouden lens: Julie Van Der Vaart – Lanaken – BelgiëZilveren lens: Valery Melnikov – Moscow – RuslandBronzen lens: Safiullin Salavat – Chelyabinsk – RuslandCentrum voor beeldexpressie: Martine Debuf – Zwevezele - BelgiëJong talent: Elizaveta Belikova – Moscow – RuslandKnack Award: Vu Dung Pham - VietnamEervolle vermelding: Majid Saeedi – Iran

Photoview


Locatie: Lagunahal Duinbergen, Krommedijk
Met Photoview viert het Centrum voor Beeldexpressie jaarlijks de eigenzinnige fotografie vieren. Veel fotografen houden van experimenteren, zoeken nieuwe uitingsvormen en ontwikkelen een eigen visie. Belangrijk is dat die vernieuwing ook het brede publiek bereikt. Via exposities van de meest creatieve en authentieke werken zet 'Photo View' fotografen die het verschil maken in het voetlicht.Lokale fotokringen
Locatie: Lagunahal Duinbergen, Krommedijk
De lokale fotoclubs Diagonaal en KFFKH zijn te ontdekken in de Lagunahal. Sinds jaar en dag zijn ze trouwe gasten op het Fotofestival. KFFKH organiseerde in 1979 al fototentoonstellingen in Scharpoord. Hun ‘Kunstfoto’ is de voorloper van het huidige festival.

BEZOEKERSINFO
Openingstijden van 10 april tot en met 13 juni 2011: Dagelijks open van 10 tot 19 uur Opgelet:Openingsuren Sincfala: 10 tot 12 uur en van 14 tot 17.30 uur
De data van de tentoonstellingen in de galeries en hun openingsuren variëren.
Tarieven€ 8 studenten, Uitpas, lerarenkaart, groepen (min. 10 pers.), CJP) : € 5Knack-Club: € 4 Kinderen <>
Met uw toegangsticket kan u alle onderdelen van het Internationaal Fotofestival bezichtigen gedurende de hele looptijd. Voor de tentoonstellingen in de galeries heeft u geen toegangsticket van het Fotofestival nodig.
Gidsen, fietsen en dagarrangementenGidsen beschikbaar voor groepen tot 25 personen beeldendekunsten@knokke-heist.be of 050/630 430

Locaties:
Cultuurcentrum Scharpoord, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist
Tentoonstellingspaviljoen, strand ter hoogte van het Rubensplein
Lagunahal, Krommedijk, DuinbergenSincfala, Museum van de Zwinstreek, Pannestraat 140, Heist

Info: Cultuurcentrum Scharpoord, T: 050/630 430 – fotofestival@knokke-heist.bewww.fotofestival.be

21/02/2011

Volgorde Carnavalstoet 2011 Knokke-Heist

CARNAVAL - INSCHRIJVINGEN GROOT 2011

30 TOETERNIETOE: US.ARMY DOLLS
31 DE PUTTENDELVERS: BRANDWEERWAGEN
32 RAMBURGPEKKERS: LAS VEGAS
33 DE TWIEFELOARS: SNEEUWWATTJES
34 DE VROETELOARS: GUNDER VELE CHICHI? TON KAN JONS MADAM NOG NI!
35 CLUB BIZARRE: ROBIN HOOD IN THE WOOD
36 DE KLUTSERS: CARNAVAL IN SPACE
37 ZWALPEIERS: LOS TOROS LOCOS
38 YSSI’S: MAD HATTERS IN WONDERLAND
39 DE UILENSPIEGELS: FUZZYWUZZY’S
40 KPJ EEDE: THE POLAR EXPRESS
41 DE TORENPEKKERS: ESKIMO’S
42 DE ZOTTE ZOTTEN: KAMUNRAATJES
43 DE LEKKERBEKKEN: FARFALLIENTJES
44 DE VLIEGEMEPPERS: DE DUDZIERULDERZZZ
45 CV DE DINO’S: DE CULINAIRE RATTEN VAN PARIJS
46 DE HORLEPIEPS: HET WATERPEIL STIJGT, MAAR DE LAATSTE PLAATS DRIJFT
47 DE OELIEBOELIES: WINNETOU
48 DE ROPIANEN: LEKKER GERECHJE!
49 DE PULLESNOKSWINGBOYS: DE FOUSFOETJES
50 DE SPETTERLAPPEN: UIT DE HOGE HOED
51 CV DE KNOEIERS: DE KERMIS
52 CV DE DORPELINGEN: HOOHELAARIEJE
53 DE STRANDREETJES: DE GELAARSDE PARTYKATTEN
54 vzw ORDE VAN DE PRET: 50 JAAR VORRUT MET DE ROBOPUT (2061)
55 ORDE DER SOEPKIEKENS: POMPEN OF VERZUIPEN
56 DE KNALLERS: FLORALIA
57 BONTE & CO: DE HAREM VAN DE SULTAN
58 DE FEESTBRIGADE: WE GOAN “NAR” CARNAVAL
59 CLUB 69: NARIAS
60 DE SMOELTREKKERS: GRAND PRIX D’HEYST
61 DE KABBABEESTJES: DISCO CHICKS
62 TJOEPTJES: TJOEPALOEPACRUISE
63 FC PEPERBUSSE: ALS DE KAT VAN ST KRUIS IS DANSEN DE MUIZEN

INSCHRIJVINGEN KLEIN 2011

1 ZONDER NAAM: MUISJES
2 UP EN NERE, WEG EN WERE: LUMI-LEUTE
3 KRULLENDE FIGARO’S: DE HELAASHEID VAN HEIST
4 CV DE KWIESTENBIEBELS: CANDY CASTLE
5 FUNCKY KIDS: DISCOKNICKERS
6 ACS DE NACHTUULEN: JEUGDUULTJES
7 DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG: ENGELTJES & DUIVELTJES
8 DE BEURZE LEEFT: DE LAATSTE DER BEURZIANEN
9 DE SAILORBOYS: THE NEW KIDS KOMEN NAAR HEIST
10 R.V.C. DE LEUTERMAKERS: ONGEVAL OP DE KARTINGSBAAN
11 DE SCHAPPY’S: DON CORLEONI’S
12 SANDY VANSTEENKISTE: ALLES VAN TV
13 LEAF OR DIE: ZEPPE EN ZIKKI
14 OVD KARNAVALKIEKENS: PAPEGAAITJE LEEF JE NOG
15 THE LEENSTREETERS : LOS LOROS LOCOS
16 VANILIE’S: BENIDORM BASTARDS
17 WIEDER: ZOEMZOEM