30/11/2007

Visserij- en Landbouwmoties goedgekeurd

De gemeenteraad van Knokke-Heist heeft ten behoeve van de visserijsector en de landbouw unaniem moties goedgekeurd. Daarin wordt aan de bevoegde hogere overheden gevraagd om bij hoogdringendheid de nodige maatregelen te nemen ter ondersteuning van deze sectoren en om de financiële leefbaarheid te garanderen. Het verzoek wordt gericht aan de: Europese, federale, provinciale en in het bijzonder aan de Vlaamse overheid.

Visserijmotie

De visserijsector beleeft moeilijke tijden en enkele rederijen zijn al failliet. Een belangrijk deel van de personen die om en rond de visserij leven is afkomstig van of woont in Knokke-Heist. De gemeenteraad van Knokke-Heist vraagt aan de bevoegde hogere overheden: Europees, federaal, provinciaal en in het bijzonder de Vlaamse overheid:

. om hoogdringend de nodige maatregelen te nemen ter ondersteuning van de sector om de financiële leefbaarheid te garanderen;
. dat de onderzoeksprojecten voor een duurzame vloot (brandstofzuiniger en minder milieubelastend) door middel van alternatieve visserijtechnieken (van onder meer het ILVO, het Instituut voor Landbouw –en Visserij Onderzoek) gericht moet worden op concrete toepassingen in de sector op korte termijn;
. om voldoende middelen te voorzien voor de aanpassing van de vloot en deze versneld vrij te maken via de voorziene financieringsinstrumenten (EVF en FIVA);
. om de nodige inspanningen te doen ter promotie van de Belgische vis;
. om initiatieven te nemen ten behoeve van een positief imago van de visserijsector als plaats van tewerkstelling en de promotie van het visserijonderwijs;
. om in overleg met de sector extra inspanningen te leveren voor de opleiding, rekrutering en behoud van het personeel;
. om in dit kader ook het maritieme competentiecentrum van de VDAB te versterken.

Landbouwmotie

De landbouwsector beleeft moeilijke tijden. Heel wat bedrijven in onze gemeente ondervinden schade in de rundvee –en schapenhouderij naar aanleiding van blauwtong. Deze schade uit zich in de vorm van vroeggeboorte, onvruchtbaarheid of sterfte. Deze ziekte leidt op heden en zeker naar de toekomst tot belangrijke productieverliezen en bijkomende kosten.

Daarnaast zijn er de uitzonderlijk hoge voederprijzen en stijgende energiekosten die hard drukken op de rendabiliteit van onze varkens –en rundveebedrijven.

Ook diverse ruimtelijke afbakeningsprocessen en andere Vlaamse ruimtelijke –en natuurinitiatieven zorgen voor onzekerheid en verlammen de ontwikkeling en duurzame investeringen van onze individuele landbouwbedrijven.

De gemeenteraad van Knokke-Heist vraagt daarom aan de bevoegde hogere overheden: Europees, federaal, provinciaal en in het bijzonder de Vlaamse overheid:

· om net als in andere Europese landen de getroffen bedrijven te vergoeden voor schade door blauwtong;
· een dringende rechtzekerheid inzake de beschikbare ruimte voor land-en tuinbouw;
· structurele overheidsmaatregelen zoals uitstel van aflossingen en fiscale overdracht van verliezen naar de volgende jaren om zo de impact van verliezen en stijgende kosten te kunnen spreiden;
· om duidelijkheid en klaarheid te scheppen in de toekomstkansen van onze landbouwbedrijven zodat ze ook hier, lokaal, hun maatschappelijke en economische verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen.

29/11/2007

Brochure “100 tips om energie te besparen”

Met de uitgave van de brochure met energiebesparende tips hopen de gemeente volgens schepen Luc Lierman dat inwoners en tweedeverblijvers de tips niet alleen lezen maar ook effectief toepassen. De 100 tips zijn op zich eenvoudig maar toch wetenschappelijk onderbouwd. De gemeentelijke redactieploeg heeft hiervoor immers beroep gedaan op de know-how van het Brussels Instituut voor Milieubeheer dat reeds eerder een dergelijke uitgave verspreidde in het Brusselse Gewest. Mits een paar kleine aanpassingen aan de situatie in het Vlaams Gewest konden ze de 100 nuttige raadgevingen grotendeels overnemen. Om iedereen te overtuigen werden in deze gids wel nog 7 getuigenissen van plaatselijke ervaringsdeskundigen opgenomen. Het zijn stuk voor stuk bekende en minder bekende Knokke-Heistenaars die op het vlak van rationeel energiegebruik een voorbeeldfunctie vervullen.

Zo illustreren Willy en Raymond Van Landschoot hoe ze thuis dankzij o.a. een condensatieketel, lichtbundel en fotovoltaïsche cellen niet alleen het milieu maar ook heel wat euro’s sparen. Katrien De Groote, trekpaard van de groene Raad van het Bernardusinstituut en Marc Moeyaert, de directeur van de Keuvelhoekschool, die bewust opteert voor waterloze urinoirs, bewijzen dat ook steeds meer scholen het REG-principe toepassen. Het fietsgezin Brackman, met 5 bukkende wielrenners en 1 liggende papa, doet alle korte afstanden consequent met hun rijwiel en is er ondertussen in geslaagd om alvast één personenwagen van de hand te doen.
Surfgoeroe Frank Vanleenhove die momenteel in Australië vertoeft, is dan weer vastbesloten om Surfer’s Paradise uit te bouwen tot een CO2-neutraal watersportcentrum. Chris Dhondt ten slotte lucht in de brochure zijn hart over zijn lijdensweg om een vergunning te krijgen om zonnecollectoren te mogen plaatsen in een zone die door Monumenten en Landschappen als waardevol wordt beschouwd. In het interview was het allesbehalve zeker of die er ooit zouden komen, maar de hardnekkigheid waarmee dit Westkapelse landbouwersgezin de administratieve molen heeft doorworsteld, bewijst dat uiteindelijk de aanhouder wint. Sinds kort stroomt groene energie door het bedrijf. Dit is niet alleen goed nieuws voor het hele gezin, hun koeien en 34.000 kuikentjes maar ook voor het milieu in het algemeen.

Maar er is in de gemeente nog zoveel meer te doen rond rationeel energiegebruik. In het kader van de strijd tegen de uitstoot van CO2, is de uitgave van dit boekje dan ook nog maar het begin. Op het gemeentelijk programma staan nog heel wat andere interessante projecten. Zo loopt er momenteel een oriënterende haalbaarheidsstudie om het energieverbruik in het stadhuis, de gemeentelijke bergplaats ’t Walletje, het Cultuurcentrum en sporthal De Stormmeeuw te analyseren en oplossingen voor een duurzamer gebruik te formuleren. Verder wil men in deze 4 gebouwen en de gemeenteschool De Vonk en Dekunstacademie dataloggers installeren die op een gesofisticeerde manier verlichting en elektrisch slaapverbruik meten en analyseren. Het is ook de bedoeling dat een energienota wordt opgemaakt dat als basisdocument gebruikt bij de oprichting van nieuwe gemeentelijke gebouwen.


Een gemeentelijke projectgroep onderzoekt momenteel ook de mogelijkheden om zelf energie op te wekken. In samenwerking met het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling wordt het biomethanisatieproject naast de terreinen van de huisvuilverbrandingsoven verder ontwikkeld. Ook de mogelijkheden voor het produceren van wind- en zonne-energie zijn volop in onderzoek. De Milieudienst zal ook starten met interne milieuzorg waarbij het gemeentepersoneel gestimuleerd wordt om o.a. de standby-lichtjes van hun pc en andere elektronische toestellen uit te zetten en meer aandacht te schenken aan energieverslinders zoals kantoorverlichting, verwarmings-,airco- en warmwatertoestellen. Het gemeentepersoneel zal ook meer gesensibiliseerd worden op het vlak van verkeer en mobiliteit. Volgende zomer starten hiervoor interne campagnes en wordt ook het gemeentelijk wagenpark doorgelicht op het vlak van energieverbruik. Bij het oprichten van een aantal nieuwe dienstgebouwen wenst het gemeentebestuur het principe van een passief huis toe te passen. Door de combinatie van doorgedreven isolatie en een aangepaste ventilatie zou op deze manier de energiefactuur aanzienlijk moeten dalen en de CO2-uitstoot tot een minimum worden beperkt.

Het gemeentebestuur zal vanzelfsprekend ook speficieke projecten voor plaatselijke bedrijven, scholen, verenigingen en gezinnen opstarten. Zo gaan vanaf deze maand in samenwerking met IMEWO 2 energiesnoeiers op stap bij 44 gezinnen om er nuttige tips op maat van het gezin te geven en er ter plaatse ook reeds een aantal kleine, eenvoudige ingrepen uit te voeren. In de eerstvolgende jaren zullen telkens 176 gezinnen gebruik kunnen maken van deze service. Vanaf volgend jaar wil het gemeentebestuur starten met bouwteams waarin burgers die van plan zijn om te bouwen of te verbouwen opgeleid worden en technieken aanleren in het kader van rationeel energiegebruik.

Om al deze nieuwe projecten op een efficiënte manier op te starten, te begeleiden en op te volgen, zal het gemeentebestuur een duurzaamheidsambtenaar aanwerven. De procedure hiervoor start in januari 2008. Bedoeling is dat vanaf volgende zomer deze ambtenaar voor duurzame energie, operationeel is. Met de uitgave van de nieuwe brochure “100 tips om energie te besparen” geeft Knokke-Heist alvast het startschot voor een grootscheepse sensibiliseringscampagne.

27/11/2007

FC Knokke Collectief lukt niet zegt Kenneth Dhondt

Als commentaar op de zware thuisnederlaag van zondag stelt Kenneth Dhondt in het Nieuwsblad "Collectief werkt het gewoonweg niet'. De keeper van FC Knokke snapt er niks meer van na de 0-4 verliesbeurt thuis tegen BS Poperinge. 'Vertrouwenscrisis? Dat kan best, ik stel alleen een opvallend hoog percentage aan balverlies vast. Geen kansen bovendien, en overal hapert er wat. We slikken goals à volonté en niemand is nog in staat om het probleem te schetsen. Het is bijna ongelooflijk dat zoveel kwaliteitsspelers er zo'n onwerkelijk zootje van maken', zuchtte Kenneth Dhondt. 'Na de 1-2 opdoffer tegen Avelgem bleek dat het nog erbarmelijker kon. Dit was gewoon dé wanprestatie uit onze competitie. Poperinge is allesbehalve een superclub. Die waren zelfs al blij met een gelijkspel. Als keeper wil je dan wel iets veranderen en je verdediging opjutten om de nul te houden, maar alles loopt faliekant af. We zijn zelfs niet in staat om de bal een tijdje in de ploeg te laten circuleren', gaat Dhondt verder. 'Stel je voor, als Torhout zondag wint van ons, wippen ze zelfs over ons in de tabel. Kwart over twaalf voor Knokke en collectief werkt het simpelweg niet. We hebben een hele toffe bende, maar op het veld lukt het gewoon niet om te combineren. Eigenlijk is het de job van trainer Storme om te analyseren wat er scheelt en waarom we zo de mist in gaan', aldus de Knokse goalie.

20/11/2007

Despiegelaere in Het Nieuwsblad over te weinig trefkracht bij FC Knokke

'De eerste periode was erbarmelijk, pas na de rust viel het een tikje vlotter mee, maar we scoorden onvoldoende', legt Andy Despiegelaere de 1-2 nederlaag van zondag uit. 'De essentie van ons probleem vandaag situeert zich in de trefkracht ofschoon dat niet uit de rangschikking af te lezen valt. Telkens moeten we een achterstand proberen op te halen. Tegen Steenbrugge viel alles ultiem in de plooi, tegen het zwakke Avelgem viel dat tegen. Als je van zo'n bescheiden rivaal op eigen veld niet wint, kan je je vragen stellen.''Vooral op het middenveld, met onze offensief ingestelde spelers, geven we te veel ruimte weg en dat wreekt zich uiteraard. Zo slikken we keer op keer te veel goals. Straks moeten we uitkijken om niet in de degradatiezone te belanden', beseft Andy Despiegelaere.

17/11/2007

België overbodig?

Dit schrijft het Reformatorisch Dagblad.

16/11/2007

Veronicaschip als discoboot van Antwerpen naar Zwolle

Het roemruchte Veronicaschip moet nog voor de Kerst aan de Schuttevaerkade in het Nederlandse Zwolle liggen. Dat streven heeft Groninger ondernemer Wouter van der Meer, mede-eigenaar van Entertainment International bv die de voormalige radioboot in beheer heeft. Na veel omzwervingen met 'zijn' boot ziet hij het helemaal zitten in Zwolle. De beroemde zeezender ligt inmiddels al jaren in Antwerpen. "Zwolle is een studentenstad die geen echte discotheek heeft. Dat is ideaal, want we willen niet in het vaarwater van de bestaande horeca zitten." In januari van dit jaar verzond Van der Meer al de aanvragen voor ligplaatsen- en exploitatievergunningen. In juni kwam het tot een gesprek met de gemeente en daar ervoer de Groninger volop medewerking. Samen met wethouder Gerard van Dooremolen is een reis naar Antwerpen gemaakt waar de boot is bekeken. In overleg met ambtenaren is de locatie uitgekozen. Een prima locatie, zegt de Groninger ondernemer. "De voorzieningen zoals water en elektriciteit zijn er al. Er zijn genoeg parkeerplaatsen en er is ruimte voor een fietsenstalling." Het schip heeft al veel omzwervingen gemaakt en ligt nu al een jaar lang 'werkeloos' in de haven van Antwerpen. De bierbrouwerij die erin investeerde vertrok uit België, verklaart Van der Meer. Naar eigen zeggen kreeg de ondernemer nog recent vergunningen rond in Den Helder, Delfzijl en Bergen op Zoom. Maar gebruik maakte hij daar niet van. In de laatstgenoemde plaats waren de kosten voor verplaatsing van het schip te groot. Daarvan zou in Zwolle geen sprake zijn.

Informatiebijeenkomst komst Veronicaschip

Omwonenden en bedrijven van de Schuttevaerkade worden in een bijeenkomst op 11 december geïnformeerd over de mogelijke komst van het Veronicaschip naar Zwolle. Ze zijn dan vanaf 20.00 uur welkom in Hotel Campanile. Het college van burgemeester en een discotheek wil. De vergunningaanvragen moeten overigens nog door de gemeente worden getoetst. De schipeigenaar verzekert dat er geen geluidsoverlast vanaf de boot zal zijn. "Die is voor honderd procent geïsoleerd."

Veronicaschip was nergens écht welkom


Erg welkom is de Norderney doorgaans niet in de Nederlandse gemeenten. Nadat het zendschip van Veronica werd verbouwd tot een discoboot met pretlichtjes, heeft het een enorme tournee door Nederland, België en Duitsland gemaakt. Het schip lag onder meer in Vlissingen, Maastricht, Lelystad en Urk (voor een verbouwing), in Groningen, Leeuwarden, in Medemblik, in Emden, in de Maas bij Luik en de laatste jaren in Antwerpen. De gemeenten waren aanvankelijk dolblij als ze het schip met z'n roemruchte geschiedenis voor hun gemeente konden binnenhalen, maar het enthousiasme bekoelde doorgaans overal weer even snel, als buren begonnen te klagen over nachtelijk lawaai en overlast. In Maastricht belandden discogangers met een slokje op in de rivier en in nagenoeg alle gemeenteraden was vaak een lange discussie over vandalisme dat er eerst niet was en na de komst van de Norderney opeens wel. Niet zelden moest het schip binnen de gemeentegrenzen dan nog een keer of wat verhuizen, en tot slot vaak naar de uiterste randen van de stad, totdat de eigenaars - die ook steeds vaker wisselden - hun geluk weer elders gingen beproeven. In Antwerpen ligt het schip ver weg van de stad aan een eenzame 'kaai' in het havengebied. De laatste jaren kwam het schip steeds meer in het nieuws door de plannen die dj/ondernemer Eric de Zwart had (=ex Paul De Wit van Caroline). Hij maakte een miljoenenfortuin als directeur en grondlegger van Radio 538 en wilde het schip in Scheveningen neerleggen als een museumschip, waarin de roemruchte jaren van Veronica op zee nog eens bekeken konden worden. Die plannen strandden jammerlijk (net als het schip zelf, dat in een storm van windkracht elf op 2 april 1973 op het strand van Scheveningen was geworpen - nauwelijks een halve kilometer verderop). (NvdR: De steller van dit artikel haalt hier jammerlijk twee verhalen door elkaar) En ook van mooie plannen om het schip naar Volendam te halen is weinig terecht gekomen (voor een gecombineerd museum over de Top 40 en de palingsound): de haven was te ondiep voor de robuuste IJslandtrawler uit 1949.

Roemrucht is het schip zeker.

Tien lange jaren zond Veronica vanaf de Norderney uit. De zeezender was in april 1960 begonnen vanaf een oud Duits lichtschip, Borkumriff, dat eind 1964 door deze zwarte trawler werd vervangen. Het schip lag zeven kilometer van de Scheveningse pier op zee, net buiten het rechtsgebied van Nederland. Aan land werden piratenzendertjes opgepakt, Veronica kon ongestoord haar gang gaan.Iedereen van in de veertig hoorde de legendarische programma's van Tom Mulder, Willem van Kooten, Tineke, Tom Collins en Lex Harding. Ongekend populair was het station, en in 1973 - toen de politiek een anti-zeezenderwet wilde aannemen - kwamen zelfs 150.000 luisteraars in Den Haag demonstreren voor het behoud van de zender. Op 31 augustus 1974 was het desondanks afgelopen met Veronica - nadat de directie in 1971 zo onverstandig was geweest een brandbom te leggen op het schip van concurrent Radio Noordzee. "Met het verdwijnen van Veronica verdwijnt ook een beetje de democratie in Nederland", sprak programmaleider Rob Out pathetisch. "Dat spijt me, voor Nederland." Daarna werd de knop van de zender omgedraaid en zweeg het zendschip voor altijd - al werd de roem als omroep aan land met succes weer opgekookt.

15/11/2007

Wat Brussel schrijft over de Dorpen op Stap...

Dit schrijft "Brussel Nieuws" vandaag over het bezoek van de Vlaamse Dorpen aan onze hoofdstad in het kader van "Dorp op Stap". Vermoedelijk is een en ander met een korreltje zout te nemen.
Dorpelingen die de koninklijke loge in het Paleis voor Schone Kunsten bezetten, frietjes in de kerk eten én het steevast blijven hebben over ‘Vrouwke Pis’. Wanneer een dorp op stap gaat, dan komen cultuur met ‘grote’ en met ‘kleine’ c samen. “Skuune muziek, mor te lange,” zegt een man na een klassiek concert.

‘Goedemiddag, ik ben een product uit West-Vlaanderen, maar ik ben niet eetbaar,” zegt Raymond van het Groenewoud rond de middag in het Paleis voor Schone Kunsten (PSK). Samen met Jan Michiels, Toon Fret en Gwen Cresens beëindigt hij een gesmaakt optreden voor enkele ‘dorpen op stap’.

Bert Anciaux (Spirit), Vlaams minister van Cultuur en Brussel, organiseert samen met het Festival van Vlaanderen (FVV) de zevende editie van Dorp op stap. Voor de deelnemers is alles gratis. Het is de bedoeling kleine dorpen kennis te laten maken met hun grote hoofdstad aan de hand van verschillende culturele activiteiten. De uitverkoren dorpen zijn dit jaar het Antwerpse Heffen, het Limburgse Dorne, het Vlaams-Brabantse Oetingen, het Oost-Vlaamse Kwaremont, het West-Vlaamse Ramskapelle en de Centerbuilding uit Antwerpen-centrum

Het PSK zit afgeladen vol met dorpelingen, allemaal naar Brussel gebracht met de bus. Tijdens het klassiek concert is iedereen stil, behalve een enkeling die tussendoor praat. Of hoest. Of foto’s neemt. Na elk nummer volgt er steevast een luid applaus, waarbij sommigen het niet kunnen laten iets te roepen. “Nog van dat!” De ambiance zit erin.

Vóór het concert waren twee jongeren in de koninklijke loge gaan zitten. Daar namen ze foto’s van de zaal, en van elkaar. Nog voor de muziek aanving, werden ze beleefd uit de vorstelijke stoeltjes weggestuurd. Tijdens het muzikale aanbod zet een Limburgse sfeermaker meermaals een wave in, die de hele balkonverdieping rond gaat. Tot schroom van andere dorpelingen, zoals de delegatie uit Ramskapelle.Na de ochtendmuziek rept iedereen zich naar de Ravensteingalerij, aan de overkant van de straat. In de galerij staan tafels met eten en drank klaar. Iedereen grabbelt erop los. “En pak mij maar enkele sandwiches in. Voor de terugreis,” zegt een oudere vrouw aan een man die sandwiches uitdeelt. De man kan erom lachen. Wanneer iets later een massa mensen zich verdringt aan zijn stand, verdwijnt de glimlach.Tijdens de lunch biedt elk dorp één of meer lokale specialiteiten aan. “Ik heb al van die maantjes (specialiteit uit Heffen, SVdb) geproefd. Nu die nog van de overkant,” zegt een vrouw van middelbare leeftijd tegen haar man. Bij de stand van de Centerbuilding treffen ze een lege tafel aan. “Ach, die hebben er al geen meer. Vlug naar de volgende.”

Wie wil ontdekken, moet snel zijn. En om van de ene stand naar de andere te gaan, heb je doorzettingsvermogen nodig. In de Ravensteingalerij staan ruim tweeduizend mensen op elkaar gepakt. Tel daar stands met eten, drank en promomate­riaal bij. En toevallige bezoekers. En drie mensen die accordeon spelen, waardoor sommigen spontaan een treintje vormen. “Nu het toilet nog vinden in die drukte,” zegt een jonge vrouw. Een beetje verderop geeft een bierdrinkende man zijn mening over het concert: “Skuune muziek, mor te lange.”

‘Onze meug’Hoe herken je nu jouw dorp tussen al die andere? Vrij simpel, sommige dorpen hebben een Belleman mee, andere dorpelingen dragen een geel of beige petje, of een badge. Sommigen zwaaien met een gele paraplu, enkele jongeren dragen een T-shirt met daarop een verwijzing naar een Limburgse krant. Rond 14 uur roepen twee jongeren door een microfoon waar elke groep verzamelt voor de themawandeling. Twee voorbijgangers reageren: “We verstaan er niks van.” Ze nemen er het programmaboekje bij.

Heffen, een deelgemeente van Mechelen, is ruim vertegenwoordigd. Een op de vijf Heffenaars tekent present. Dat maakt 428 mensen om precies te zijn. Acht bussen vol. Dorpscoördinator Ward Bosmans, herkenbaar aan een oranje fluovest, spreekt over een succes. “Spijtig genoeg kan elk dorp maar een keer deelnemen.”

Anderhalve maand geleden heeft het FVV al een klassiek concert gegeven in de kerk van Heffen. Bosmans: “Met van die mooie middeleeuwse gezangen. De reacties waren heel positief. Het gevolg is dat het FVV in Mechelen al contact opgenomen heeft om een volgend concert in onze kerk te houden. Daar hebben we natuurlijk ja op gezegd.”

De wandeling gaat van start, de reacties barsten los. Gaande van: “Schat, waar zijn onze kinderen?” over: “Heb jij ook wafels geroken?” tot: “Mama, die mevrouw daar zit geld te bedelen!” In de Sint-Hubertusgalerij gapen de kinderen naar een chocoladen sint. Een vrouw roept: “Onze meug staat hier,” terwijl ze wijst naar pralines. “Gaan jullie eens voor de vitrine staan. Dan kan ik een groepsfoto nemen,” zegt Bosmans. Intussen legt de gids uit dat Le Café du Vaudeville een plek is om gezien te worden. En te kijken naar het vreemde volk dat hier passeert. “Zoals wij,” roept een man. Een andere deelnemer: “Dat is hier chic, zeg!”

Friet in de kerk

Onderweg naar Jeanneke Pis neuriën kinderen het Belgisch volkslied. Volgens hen heet Jeanneke Pis gewoon Vrouwke Pis. Wanneer onze gids het pad van een andere gids kruist, merkt hij op dat het normaal gezien niet zo druk is op deze plek. De deelnemers malen er niet om en zetten hun ontdekkingstocht verder. Eline Vanfleteren, de projectcoördinator van Dorp op stap, kijkt voldaan terug. “Alles is goed verlopen. In Ramskapelle zijn de deelnemers nog met driehonderd naar de kerk getrokken. Je moet weten dat de dorpscoördinator eigenlijk koster is. Hij heeft elektriciteitskabels tot in de kerk getrokken en daar hebben ze allemaal samen frietjes gegeten.”

14/11/2007

Stefaan Pauwaert over VV Westkapelle afgelopen zondag

'Afgelopen weekend zag ik de titelfavoriet aan het werk', deelde Stefaan Pauwaert, hulptrainer van VV Westkapelle mee aan Het Volk. Hij specifieerde daarbij niet welke ploeg hij nu eigenlijk bedoelde... 'In de eerste periode verliep alles naar wens voor ons. Het plannetje van Gino Caen lukte en we raakten via Henderyckx 1-0 voorop. Wellicht kregen die van Spermalie tussenin een donderpreek, want ze pakten ons na de rust meteen bij de keel. Ze waren technisch sterk en speelden met veel overgave, tot de late gelijkmaker viel in de 87ste minuut. Het is gewoon jammer dat we die kleine voorsprong geen drie minuten langer konden vasthouden, maar hun kwaliteitsetiket staat buiten kijf.'

Simon Vandewalle van FC Heist over gelijkspelzondag

Simon Vandewalle speelde zondag met FC Heist gelijk tegen leider VC Wingene. 'Er zat eigenlijk zelfs winst in voor ons', zegt Vandewalle in het Nieuwsblad. 'Veeleer beschouw ik de blanco eindscore als een verloren kans', verwoordde Simon Vandewalle de gevoelens van FC Heist. 'Er zat winst in toen ik na de pauze twee kansen kreeg en ook Francis Couvreur op weg leek naar een treffer. We vreesden het ergste met de komst van Wingene, maar dat was niet nodig. Nu zijn we van plan om een mooie reeks neer te zetten. We weten allemaal dat we tegen een smalle kern aankijken en dat een teveel aan blessures ons fataal kan worden, maar het behoud blijft ons mikpunt dit jaar. Vechtvoetbal om de middenmoot te behouden, is ons wapen.''Meestal loopt het ook niet denderend op training. Ik schat dat we op een gemiddelde aanwezigheid van tien kernspelers zitten omdat heel wat voetballers door ploegwerk of een horecajob verhinderd zijn. We reizen naar Zedelgem voor een nieuwe stunt tijdens de cruciale weken die eraan komen', kijkt Simon Vandewalle al vooruit.

11/11/2007

11 November dodenherdenking Knokke-Heist

Beide wereldoorlogen hebben ook in Knokke-Heist hun tol geëist. De diverse monumenten in alle deelgemeenten herinneren ons aan al die oorlogsslachtoffers, oud-strijders maar ook verzetsstrijders, politiek gevangenen en gewone burgers. Opdat hun namen in het collectieve geheugen zouden blijven verder leven, herdachten de jongeren van de verkenners en gidsen Sint-Joris, de KSJ en de FOS elk slachtoffer zondag met een witte roos. De namen worden door onze nieuwsdienst voor het eerst ook aan het internet toevertrouwd.

Wij herdenken de slachtoffers van Ramskapelle van de oorlog 1914 – 1918

1. Camiel Bil, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
2. Gaston Dumoulin, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
3. Edward Lierman, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
4. Joseph De Vlieghe, slachtoffer van wereldoorlog 1
5. Joseph Lierman, slachtoffer van wereldoorlog 1
6. Winteyn Isidoor, slachtoffer van wereldoorlog 1

Wij herdenken de slachtoffers van Westkapelle van de oorlog 1914- 1918

1. Constant Beyne, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
2. August Hongenaert, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
3. Edmond Verheye, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
4. Camiel Devinck, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
5. Bernard Fockedey, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
6. Benedikt Soubry, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
7. Richard Lannoye, oud-strijder,gesneuveld voor het vaderland
8. Jules Bouché, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
9. René Braet, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland
10.Cyriel Bossier, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland
11.Casimir Monbaliu, slachtoffer van wereldoorlog 1
12.Victor Hongenaet, slachtoffer van wereldoorlog 1
13.Alfons Stultjes, slachtoffer van wereldoorlog 1

Wij herdenken de slachtoffers van Westkapelle van de oorlog 1940 – 1944

1. Rachel Butaeye, slachtoffer van wereldoorlog 2
2. Pieter Bienstman, slachtoffer van wereldoorlog 2
3. Madeleine Vander Meiren slachtoffer van wereldoorlog 2
4. Raymond Groosman, slachtoffer van wereldoorlog 2
5. Herman Dumeez, slachtoffer van wereldoorlog 2
6. Annie Bil, slachtoffer van wereldoorlog 2
7. Adhemar Van Hoornweder slachtoffer van wereldoorlog 2
8. Eric Neyts, slachtoffer van wereldoorlog 2
9. Edmond Thiel, slachtoffer van wereldoorlog 2
10.Marguerite Loeys, slachtoffer van wereldoorlog 2
11.Gustaaf Vande Rostyne, slachtoffer van wereldoorlog 2

Wij herdenken de slachtoffers van Heist van de oorlog 1914 – 1918

1. Omer Beernaert, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
2. Leon Bogaert, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
3. Gustaaf Bulcke, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
4. Louis Cattoor, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
5. Hippoliet Cromheecke, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
6. Theophile De Baene, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
7. Joseph De Coster, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
8. Edmond De Groote, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
9. Medard De Groote, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
10. Victor Dejaeger, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
11. André Demey, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
12. Charles Demunter, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
13. Maurice Demuynck, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
14. Albert Dequesne, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
15. Camiel De Vent, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
16. Jules Dewilde, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
17. Aimé Dumont, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
18. Gustave Elias, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
18. Medard Fonteine, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
20. Oscar Haerinck, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
21. Jerome Hillewaert, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
22. Camiel Huygebaert, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
23. Gustaaf Janssens, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
24. Gaston Musschoot, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
25. Gaston Neyrinck, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
26. Georges Neyrinck, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
27. Arthur Neyts, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
28. Constant Pauwaert, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
29. Jean Ramaeckers, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
30. Camiel Savels, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
31. Frans Savels, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
32. Richard Tytens, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
33. Joseph Vandewalle, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
34. Leopold Vandewalle, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
35. Louis Vantorre, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
36. Sebastiaan Vermeille , oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
37. Augustin Vlietinck, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
38. Petrus Vlietinck, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
39. Eugeen Willems , oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland

Wij herdenken de slachtoffers van Heist van de oorlog 1940 - 1944

1. Frans Welvis, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
2. Gaston Boereboom, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
3.Albert Maes, oudstrijder, gesneuveld voor het vaderland
4.Eugène Mitschell, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
5.Robert Verburg, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
6.Felix Boereboom, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
7.Theophiel Dewilde, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
8.René Billiau, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
9.Frans Ceyfs, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
10.Charles De Jonghe, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
11.Pierre De Jonghe, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
12.Jozef Dhoore, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
13.Charles Jacobs, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
14.Kamiel Ollevier, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
15.Edgard Tonneau, oudstrijder, gesneuveld voor het vaderland
16.Robert Vanhulle, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
17.Damien Welvis, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland

Wij herdenken de slachtoffers van Knokke van de oorlog 1914 – 1918

1.Juliaan Neyts, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland
2.Leopold Vandamme, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland
3.Maurice Van Waes, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland
4. Sebastiaan Meysman, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland
5. Jules Lefevre, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland
6. Leonce Mortier, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland

Wij herdenken de slachtoffers van Knokke van de oorlog 1940 - 1944

1.Frans Desmidt Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
2.Marcel Vanden Broucke, Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
3.Willem Vincke Politiek gevangene, gestorven voor het vaderland
4.Etienne Demey Weerstander, gestorven voor het vaderland
5.Louis De Saedeleer, Politiek gevangene, gestorven voor het vaderland
6.Albert Daese Weerstander, gestorven voor het vaderland
7.Robert Vansteenkiste Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
8.Michel Dhooghe Oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
9.Ursmar Delcampe Weerstander,gestorven voor het vaderland
10.Petrus Braems Oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
11.Maurice Mortiers Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
12.Frans Vanhulle Politiek gevangene, gestorven voor het vaderland
13.Walter Rosseneu Oud-strijder,gesneuveld voor het vaderland
14.Theodore Schmitz Politiek gevangene, gestorven voor het vaderland
15.Maurice Strobbe Weerstander, gestorven voor het vaderland
16.Etienne Vanisacker Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
17.Robert Claeys Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
18.Louis Degroote Weerstander, gestorven voor het vaderland
19.Georges Stimart Oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
20.Paul Absil Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
21.Jules Stroobant Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
22.Jules Deschepper Oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
23.Robert Hombrecht Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
24.Romain Peperstraete Politiek gevangene, gestorven voor het vaderland
25.Joseph Lebrun Politiek gevangene, gestorven voor het vaderland

10/11/2007

Het Nieuwsblad over de IBS Knokke-Heist Dames

Knokke-Heist is nog altijd ongeslagen

Na wat meer op een kwakkelseizoen geleek staat Knokke-Heist nu plots ongeslagen en alleen op kop. 'Starten met een zeven op zeven is voor ons een ongekend gevoel en gebeurde volledig onverwacht, net als het feit dat we zondag zo vlot in Willebroek wonnen. Voor ons is 70 punten scoren ook uitzonderlijk. Kelly Rouzerée opende meteen met een 0-8 en de trein was vertrokken. Al moet ik wel vaststellen dat de thuisploeg eerder bleek voor de dag kwam', vindt Veerle Vantorre, die vorig jaar de helft van het seizoen miste en nu weer voor offensieve impulsen zorgt. 'Iedereen doet zijn duit in het zakje en met Melissa Hutsebaut hebben we er een aardige versterking bij. Het grootste voordeel is dat we al zo lang samenspelen en dus weten wat we aan elkaar hebben. Met Ieper en Deerlijk volgen nu nog twee heel belangrijke (thuis)matchen. Eerstgenoemde ligt ons wel, in tegenstelling tot Mercurius tegen wie we vrijwel nooit winnen. Of we niet stilaan dromen? Ach, het kan snel gaan en de club ambieert eerste klasse zeker niet. Al zou ik daar toch graag eens van proeven', zegt Veerle Vantorre.

9/11/2007

Zo ziet het Franse "Les Echos" Knokke-le-Zoute...

De Bruges aux dunes de Zoute

C'est hors saison que Bruges, ville enfermée dans ses remparts, révèle sa véritable humeur. Le même calme règne sur tout l'arrière-pays jusqu'aux dunes de Zoute, le long des canaux bordés de peupliers, dans les prairies et polders où paissent des vaches satisfaites.


Monotone, la côte de la Flandre occidentale, est presque entièrement construite de mornes immeubles qui ont pris la place des villas de bord de mer. La transformation s'est faite à partir des années 1950 qui virent le surgissement d'une succession de stations balnéaires sur l'immensité ouverte des dunes. Du côté de Knokke-le-Zoute, la côte est moins bâtie. Subsistent le souvenir des grands espaces et les plus beaux paysages de dunes, avec tout au bout de la digue, la réserve du Zwin, refuge de nombreuses espèces d'oiseaux. Léon Lippens, un des fondateurs de la station, est à l'origine de sa création en 1952. N'en déplaise à Jacques Brel, Knokke-le-Zoute a tout pour plaire, et vaut mieux qu'un tango argentin !

Villégiature des riches Anversois, Knokke a su choisir ses architectes, comme en témoignent certains quartiers et villas particulièrement bien préservés. L'essor de la station remonte au début du xxe siècle lorsque la Compagnie du Zoute fait appel à Stübben, l'un des premiers urbanistes adepte d'un développement respectueux de la nature. On en retrouve l'esprit en se promenant dans le quartier du Prince-Charles et ses allées qui serpentent le long des cottages de style Arts and Crafts. La maison Noire moderniste de Huib Hoste, édifiée en 1924, offre un autre exemple de richesse architecturale.

À Knokke, le casino (fermé) (NvdR: !!!!) est à l'origine d'une extraordinaire histoire commencée en 1953 avec une exposition Max Ernst et la commande à René Magritte de la gigantesque fresque surréaliste du Domaine enchanté. Suivront ensuite des expositions de Picasso, Matisse, Chagall, Miró, Balthus, Dalí... La crème de la crème ! Depuis lors, le lieu a aussi servi de cadre à des " animations musicales ", elles aussi de très haut niveau : Rubinstein, Menuhin, Ella Fitzgerald, Xavier Cugat, Frank Sinatra ont joué ici en concert. Un ferment culturel puissant et varié que Gustave Nellens, qui dirigeait le casino, puis son fils Jacques ont fait lever, attirant ainsi l'attention sur ce qui, sans eux, ne serait resté qu'une retraite balnéaire chic. Et c'est bien ce lieu qui a donné son âme et sa dimension mondaine à Knokke-le-Zoute. La station attire comme un aimant le " gratin " du moment et, à sa suite, le menu fretin avide de " m'as-tu-vu " qui, aujourd'hui encore, grouille l'été sur les plages, parade sur la digue et se presse dans la soixantaine de galeries, magasins de tableaux et autres boutiques de luxe. Seuls les vrais people réussissent le tour de force d'être là sans se faire remarquer !

7/11/2007

Qatari LNG at Zeebrugge may lead to Belgian office in Doha

Een Belgische economische missie bevindt zich momenteel in Qatar, onder het voorzitterschap van Kroonprins Filip, Erevoorzitter van het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Tijdens deze missie zal de nadruk gelegd worden op enkele sleutelthema’s, zoals logistiek, leefmilieu, bouw, informatica, luxeproducten, uitrustingsgoederen, baggerwerken, havenactiviteiten, energie, diamant- en bankdiensten. In Doha worden de 3 gewestelijke agentschappen voor de buitenlandse handel samen een seminarie organiseren met als titel “Belgium building better”, speciaal gewijd aan de bouwsector. Dit seminarie is opgebouwd rond volgende drie thema’s: Architectuur en Stedenbouw – Sportinfrastructuur – Luchthaveninfrastructuur. Uiteraard staat ook een bezoekje aan de Sports City Tower op het programma. Tijdens het bezoek werd veel nadruk gelegd op het feit dat LNG uit Qatar in Zeebrugge wordt aangeland voor distributie naar de rest van de EU. Gezien de nauwe zakencontacten stuurt ons land aan op een Belgisch kantoor in Doha. Dat schrijft de Gulf Times woensdag.

The forum of major companies in Belgium wishes to see a Belgian trade mission being set up in Qatar soon.The Federation of Enterprises in Belgium, representing some 30,000 businesses, has already taken up the issue with the country’s leadership, its chief executive officer, Rudi Thomaes told Gulf Times yesterday. Thomaes, who is part of the high-level Belgian delegation led by Crown Prince Philippe currently on Qatar visit, said a Belgian trade office in Doha would further boost bilateral trade between the two countries. The bilateral trade between Belgium and Qatar totalled 266.5mn euros in 2006. And in the first six months of this year, the bilateral trade has already touched 199mn euros. Thomaes said though the bilateral trade was currently in Belgium’s favour, it ought to change with increasing LNG supplies to the European country from Qatar. Qatar’s LNG now reaches Distrigas’ Zeebrugge terminal in Belgium.“We are now taking Qatari LNG from Zeebrugge to all corners of Belgium,” the Federation of Enterprises in Belgium CEO said.He said the signing of the agreement between Belgium and Qatar to avoid double taxation would be highly beneficial to businesses in both the countries. “Now we have a situation wherein our products and services are being taxed at both the ends. The net result is inflated prices and the ultimate victims are consumers of the two countries. That situation will change with the agreement signed yesterday,” Thomaes pointed out. He said Belgian companies were now looking forward to increased participation in various sectors in Qatar. They include energy, real estate, banking and medicine. Belgium is a major financial centre in Europe and its banking industry is well developed. It is the base of Swift - the international money transfer tool. The country has also developed some popular banking software programs.“We can provide our expertise to Qatar as it gears up to become a major financial centre in the region,” Thomaes said.In health, he said Belgium’s know-how in in-vitro fertilisation (IVF), orthopaedics, particularly sports medicine, and medical imaging can be effectively used in Qatar.Asked whether the euro’s march over the dollar had come in as a disincentive to Belgium businesses, he said, “We have advantages as well as disadvantages due to the euro’s appreciation. Since oil and gas commodities are priced in dollar, we benefit from our currency appreciating against the greenback. Hence we have not been considerably affected due to the soaring oil price. “On the other hand, our exports have been badly hit due to the euro’s surge. A case in point is Belgium’s aeronautical industry. We supply to both Airbus and Boeing. Since the global aeronautical industry has endorsed the dollar as its currency for trade, we have been affected very badly.”Of the 30,000 member businesses in the Federation of Enterprises in Belgium, some 25,000 are small and medium-sized firms. Together they employ about 1.5mn people.The Federation of Enterprises in Belgium yesterday signed an agreement with the Qatari Businessmen Association (QBA) to boost bilateral trade with the active involvement of private sector in the two countries.The agreement was signed for QBA by its chairman Sheikh Faisal bin Qassem al-Thani and for the Federation of Enterprises in Belgium by Thomaes.

6/11/2007

Sarkozy kondigt maatregelen aan voor boze vissers

Om maatregelen te eisen tegen de hoge dieselprijzen hebben verscheidene honderden Franse vissers de voorbije dagen de toegang tot de havens van onder meer Brest, Douarnenez en Lorient verstoord. In een gespannen sfeer bracht de Franse president Nicolas Sarkozy dinsdag een bezoek aan de Bretoense haven van Guilvinec, waar de protestacties vorige vrijdag begonnen. De president kondigde aan dat de Franse visserijsector de komende zes maanden ontlast wordt van werkgevers- en werknemersbijdragen. Sarkozy voegde er meteen ook aan toe dat deze maatregel indien nodig kan verlengd worden. Elke trimester zou deze ingreep 21 miljoen euro kosten aan de Franse schatkist. Daarnaast wil Sarkozy een moderniseringsplan opstarten voor de vissersvloot. Nieuwe motoren moeten het brandstofverbruik terugdringen. Tot slot gaat de president samen met landbouwminister Michel Barnier "binnen de drie maanden" een mechanisme uitwerken dat ervoor moet zorgen dat de hogere brandstofprijzen verrekend worden in de winkelprijzen voor visproducten.Hoewel Sarkozy bij zijn aankomst meteen riep dat hij de Franse visserij niet in de steek wil laten, verliep de ontmoeting met de vissers in een erg gespannen sfeer. De misnoegde vissers trakteerden de president op slogans en gefluit. Toen Sarkozy een visser tot de orde riep, dreigde de situatie heel even te escaleren. De komende dagen moet duidelijk worden in welke mate de vissers vrede nemen met de voorgestelde maatregelen. Die moeten overigens nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie, die strikt toekijkt op overheidssteun in de visserijsector.

5/11/2007

Franse vissers voeren actie tegen dieselprijs

Een aantal Franse vissers heeft de toegang tot de havens van onder meer Brest, Douarnenez en Lorient verstoord. De vissers vragen overheidsmaatregelen wegens de dure diesel. De protestactie breidde uit naar andere havens, ook aan de Atlantische kust en het Kanaal. De dieselprijs breekt alle records. De vissers vragen compensatiemaatregelen. De actie was vooral in Brest hevig. Een brandstofdepot werd er geblokkeerd.

2/11/2007

Voormalige Radio Dynamo medewerker ageert tegen misdaadbastion

Voormalig Radio Dynamo medewerkster Stephanie Slewka haalde onlangs in haar woonplaats Washington het nieuws. Ze deed dat in het kader van een buurtprotest tegen een videowinkel die als een misdaadbastion en een pleisterplek voor allerlei illegale activiteiten fungeerde. Slewka, die destijds (1983) in Knokke-Heist een nieuwsprogramma presenteerde samen met Rufin Duwel, woont en werkt al geruime tijd in de Amerikaanse hoofdstad als freelance tv-producente. Hieronder lees je meer over de buurtbewoners die de videowinkel in kwestie dicht willen. Het bericht komt uit The Washington Post.

Zoning Board Told To Close Video Store
Order Follows Protests Against NW Shop

After a neighborhood rally last week against a video store that residents say is a bastion of crime and illicit activity, D.C. Attorney General Linda Singer issued an order to the Board of Zoning Adjustment to expedite its closing. Richard Nero Jr., deputy director of the D.C. Office of Zoning, said this should be good news for the residents, who have been fighting the store for years. "We're sort of the last piece of the puzzle," he said.

Cary Silverman, the coordinator for the Coalition to Shut Down Fun Fair Video and president of the Mount Vernon Square Neighborhood Association, was optimistic about the news.
"I believe we now have the government's attention and that we will be working together as a team going forward," Silverman said. But, he added: "I don't expect Fun Fair's attorney to take this laying down. I expect Fun Fair to ignore the law, as they always have, and try to draw this out in litigation. I am hopeful that Attorney General Singer, with the support of the community, will follow through with the courts and make sure this doesn't get lost in the paperwork."
The Northwest Washington store has been operating in violation of its occupancy code for more than 10 years. The store is not permitted to rent adult videos, but residents say it provides private adult movie-viewing booths for customers. It is "due to a lack of government follow-through," Silverman said, that the video store is still open. A spokeswoman for the attorney general's office, Melissa Merz, noted the "inexcusable delay in past years in addressing this business establishment." Now the attorney general is "moving forward aggressively," she said. "Attorney General Singer did recently meet with the community and certainly understands their concerns, but our order was the product of months of work."

If the store doesn't vacate within 10 days of receiving the Board of Zoning Adjustment's order to close, the attorney general will go to court for a temporary restraining order and preliminary injunction. The board order takes several weeks to process, according to Nero. Fun Fair Video sits on a shaded city block at 919 Fifth St. NW. Over its yellow door, stenciled in red, are the words "No Loitering." Across the street is a painting-goods store with bars on the windows, Popular Cuts Barber Shop, Subway Liqueurs and a women's shelter. A short block north, a big sign shining hangs on a tall new building and reads "CityVistaDC.com, Shop, Workout, Picnic, Swim, Dine, Live here." A block south, more new condominium developments line Massachusetts Avenue.

"It's too sketchy at night," said Mike Connell, 38, an accountant who lives in a 12-story condo building across the street. "You feel like you're not safe walking two feet from your building."
When roommates Richard Vanornum, 24, and Brett Celedonia, 25, come home to that block late at night, they take a cab the three blocks from the Chinatown Metro station. "It's a hostile environment," Celedonia said. And Vanornum thinks the problem is getting worse.

Susan Farmer, a technology consultant, and Stephanie Slewka, a freelance TV producer, both have toddlers. They walk longer routes from their homes to avoid Fifth Street. Slewka, who has lived in the neighborhood since 1993, was glad neighbors were being vigilant about the problem but upset that the District was not enforcing the law. Fun Fair, she said, is "a place that is clearly breeding criminality." One woman, who didn't want to be identified for fear that drug dealers on the street might harm her, said that drug deals occur on the street below her window. The side of her building and her apartment, which she has owned for a year and a half, face the video store. "It's ubiquitous. I can hardly look out my window without seeing a drug deal, drug use or prostitution." She has been threatened by men outside her window, she said.
The woman called the police on a number of occasions but could not get the help she sought -- to end the drug deals. It wasn't until she contacted Cmdr. Diane Groomes that the police became more of a presence. But, like her neighbors, she thinks that until Fun Fair is shut down, the street will not change. "We will never make progress on this street until this toxic mix of businesses [is] taken care of," she said.