4/10/2007

Provincietaks Tweede Verblijven in Vlaams parlement

In het Vlaams parlement is een discussie op gang gebracht omtrent de geplande provinciale belasting op 2de verblijven. De nieuwe belasting wordt binnenkort aan de provincieraad voorgelegd. Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick De Klerck (Open VLD) uit Blankenberge zegt: "Ik ben in het debat tussengekomen rond een aantal punten. In de eerste plaats meen ik dat de provincie over voldoende middelen beschikt om binnen de eigen begroting accenten te leggen, zonder dat er weer eens extra belastingen zullen worden aangerekend. Daarnaast denk ik dat, indien men dan toch zou overwegen om een provinciale 2de verblijfstaks in het leven te roepen, men moet weten dat kustgemeenten reeds een gemeentelijke belasting aanrekenen die kan oplopen tot € 650. Het is niet aan de provincie om bovenop nog eens € 100 provinciale belasting aan te rekenen, waar de 2de verblijfstoeristen haast geen return voor krijgen. De suggestie van de eerste gedeputeerde om hen toegang te verlenen tot het Zwin is simpelweg belachelijk. Verder wordt er geen gradatie doorgevoerd in het aanrekenen van de belasting," stelt De Klerck. "Zowel een riante villa’s als een kleinschalig stacaravannetje dient € 100 te betalen. Ook de locatie binnen de gemeente telt niet mee. Dit kan niet. Finaal wil ik nog meegeven dat het Vlaams gewest overweegt om de provinciale wegen over te nemen, waardoor er sowieso terug beleidsruimte vrij komt binnen het provinciebestuur, maar die was er eigenlijk al. Ook wil ik nogmaals onderlijnen dat, indien een aantal 2de verblijvers zouden afhaken en hun verblijf terug zouden verkopen, hieraan een aantal repercussies verbonden zouden zijn. Ik denk hierbij aan de derving van inkomsten voor de zelfstandigen, die een niet onbelangrijk deel van hun inkomen ontvangen uit deze bevolkingsgroep. Ook zal het sociaal leven invloed ondervinden van het niet aanwezig zijn van de 2de verblijvers: deze groep integreert zich goed in de lokale samenleving en vormt een meerwaarde voor het lokaal gemeentelijk weefsel," besluit Patrick De Klerck.