30/06/2008

Wordt zendschip Radio Veronica museum of drijvend restaurant?

De Norderney, het voormalige zendschip van Radio Veronica gaat Antwerpen verlaten. Vanaf de indienstname van de Norderney in 1965 als opvolger voor de Borkum Riff, dobberde het vaartuig voor de kust, tot Veronica op 31 augustus 1974 gedwongen uit de lucht ging. Ook nadien lag het zendschip nog een jaar werkloos op zee. Later werd de radioboot omgebouwd tot discotheek. Al 5 jaar ligt het vaartuig in Antwerpen, waar het dienst doet als fuifboot. De voorbije weken waren Nederlandse werklui echter druk in de weer aan boord. Een deel van het bovendek werd vernieuwd en ook werd vrij groot keukenmateriaal aan boord gebracht. Daarnaast werden de vrije ruimtes, waaronder de oude live studio opgeknapt. Aan de achtersteven van het schip werd verder het luik dichtgelast waarlangs de biervoorraad aan boord kwam. Dit gat van ruim een vierkante meter, net boven de waterlijn, vormt nu geen risico meer om water te maken tijdens het verslepen over zee. De laatste maanden waren er geregeld berichten over een versleping, bijvoorbeeld naar het Nederlandse Waalwijk en Zwolle. Bovendien zou het Nationaal Popmuseum in Scheveneningen de Norderney graag aankopen als deel van het Nederlandse poppatrimonium. Dat onder meer omdat de Norderney het enige overblijvende is van de zendschepen die voor de Nederlandse kust opereerden. De vraagprijs voor het schip is echter 1 miljoen euro en daar heeft het Nationaal Popmuseum het moeilijk mee…

20/06/2008

De verzuchtingen van pleinomwonenden

Volgende week wordt in Knokke-Heist een politieverordening goedgekeurd die diverse vormen van overlast moet aanpakken. Momenteel geldt op het strand al een alcoholverbod tussen 22.00 uur en 10.00 uur. Dat verbod wordt nu uitgebreid naar het openbaar domein in hele grondgebied van de badstad. Op overtredingen staan echter enkel kleine geldboeten. Ook zullen enkel de geopende flesjes of blikjes worden in beslag genomen. Verder verbiedt het nieuwe reglement wel uitdrukkelijk dat personen op het openbaar domein, in winkelgalerijen, portalen en brievenbussen urineren of zich op andere wijze ontlasten. Terwijl omwonenden van uitgangsbuurten bij het Van Bunnenplein en het Verweeplein de maatregel als een stap in de goeie richting zien, noemen ze de kleine sancties duidelijk een maat te weinig. Handelaars vragen zich af of er ook op het strand zal gecontroleerd worden en of jongeren die overlast veroorzaken daadwerkelijk zullen verwijderd worden. Ook vinden ze kleine geldboetes niet effectief. In het verleden bleek dat nogal wat “fils à papa” zich schuldig maakten aan allerlei overlast. Verder vragen de handelaars in de uitgangsbuurten één aanspreekpunt bij de politie voor het melden van overlast. Die zou de gedupeerden dan ook kunnen inlichten over de maatregelen die werden genomen. Een evaluatievergadering nà de zomer is volgens hen ook aangewezen.

Dit zijn de verzuchtingen van de omwonenden in de uitgangsbuurten:

01 Wordt aan de beveilingsfirma’s die actief zijn gevraagd om misbruik van drank op het strand aan te klagen? De vrees is dat met het nieuwe politiereglement de meutes zatlappen zich dan niet langer op het Van Bunnenplein zullen ophouden, maar op het strand zelf.

02 Ik vrees dat die “kleine” geldboetes niet effectief genoeg zullen zijn. Uit het verleden is gebleken dat nogal wat ‘fils à papa’ zich schuldig maken aan rotzooi. Die hangjongeren zullen zich dus geen zorgen maken over een paar tientallen euro’s boete.

03 Stel dat de winkels of de residenties in de buurt toch hinder ondervinden, zou het dan mogelijk zijn om bij de politie één aanspreekpunt te hebben voor meldingen van overlast? Een soort ombudsman (de wijkagent misschien of iemand anders) dus voor die stadsbuurt. Een gecoördineerde aanpak vooraf is nodig. Maar een gecoördineerde aanpak van de klachten nadien ook.

04 Men moet vermijden dat er ‘negativisme’ gaat heersen en dat de buurtbewoners van de politie denken dat er geen gevolg wordt gegeven aan de meldingen van overlast. Terugkoppeling kan dat voorkomen. Door de melder later nog eens terug te bellen om te vertellen wat er is gedaan met de melding.

05 Worden de handelaars of bewoners vergoed voor schade door urineren, overgeven of vandalisme?

06 Er zou een bewonersavond georganiseerd moeten worden zodat de gemeente eerst kan luisteren naar de ervaring van de bewoners & de handelaars. Op basis daarvan kunnen nieuwe voorstellen op tafel komen. Misschien kan een soort “buurtconciërge” een gesprekspartner zijn met de politie.

07 Heeft Knokke-Heist contacten met collega-kustgemeentes die met dezelfde problematiek worstelen? Hoe pakken zij het aan?

08 Verantwoorde jongeren die rotzooi van andere jongeren melden, zouden aangemoedigd of misschien beloond moeten worden. De politie kan immers niet constant op het Van Bunnenplein aanwezig zijn. Het disciplinerend effect van politie-aanwezigheid is vaak slechts voor de duur van hun aanwezigheid. Dat is een probleem. Dat is de frustratie van de politie, maar ook van de bewoners & handelaars. Die ‘jongerenwerkers’ zouden dus interessant kunnen zijn.

09 Jongeren willen misschien genieten van de ‘openheid’ van een plein. In plaats van de geslotenheid van een terras. Dus misschien moeten ze de cafés toelaten om x aantal tafels & stoelen vóór hun terras, op het plein zelf te zetten. Veeleer dan consumpties op het plein 100% verbieden.

10 Zullen overlastgevende jongeren van het plein verwijderd worden?

11 Komt er na de zomer een evalutievergadering met de bewoners & handelaars?

Zwin-Polder kant zich tegen uitbreiding van Het Zwin

Het Bestuur van de Zwin-Polder heeft het milieueffectenrapport inzake de verruiming van het Zwin grondig bestudeerd. De Polder heeft zich in het verleden steeds terughoudend opgesteld in deze zaak, daar het project buiten haar ambtsgebied gelegen is. De enige relatie van het Zwinproject met de werking van de Polder was de opportuniteit om eventueel een deel van haar “achterwater” via het Zwin te kunnen lozen naar zee, dit in geval van wateroverlast of wateroverschot. Nu blijkt dat deze denkpiste niet meer meegenomen wordt in de eindrapportage, waardoor de Zwin-Polder, als lokaal waterbeheerder, geen enkele affiniteit meer heeft met het Zwinproject.

Het Polderbestuur distantieert zich dan ook nadrukkelijk van deze ingreep, in de eerste plaats om hoger vermelde reden. Doch er zijn een aantal bijkomende problemen die zich op het vlak van het lokaal waterbeheer voordoen, in geval het project, zoals het nu voorligt, zou worden uitgevoerd.

Het belangrijkste probleem wordt gevormd door de sterke verzilting van de bodem, het bodemwater en het oppervlaktewater. De verzilting mag worden gevreesd in een zeer ruime omgeving van het ontpolderde gebied. Bovendien is het een onomkeerbaar fenomeen : eenmaal de bodem een bepaalde verziltingsgraad heeft bereikt, kan het niet meer worden teruggeschroefd. Spoeling van de Zwingeul met polderwater, zoals het oorspronkelijk voorzien was, kon de verzilting in belangrijke mate afremmen of zelfs opheffen. De maatregelen die men thans voorziet tegen deze verzilting zijn ronduit ontoereikend en zelfs kortzichtig en onoordeelkundig te noemen.

Even belangrijk is het verlies aan bufferend vermogen die met de ontpoldering gepaard gaat. In de huidige toestand komt, bij een fikse bui, het rioolstelsel van Knokke-Heist reeds onder druk te staan. Tot op heden konden overstromingen nog worden vermeden. Doch wanneer men het buffervolume in de polders vermindert, mag worden gevreesd dat overstromingen niet lang meer zullen uitblijven. Het is immers de laatste centimeter die bepaalt of het water over de drempel loopt of niet. In recente gevallen waren we reeds zeer dicht bij die laatste centimeter.

19/06/2008

Internationaal Cartoonfestival Knokke-Heist

Internationaal Cartoonfestival Knokke-Heist
22 juni – 28 september 2008

Lagunahal, Krommedijk, Duinbergen
Dagelijks, 10 – 19 uur

Marec
Bibliotheek Scharpoord, Meerlaan 32, Knokke-Heist
Maandag tot woensdag en vrijdag 14 – 19 uur
Donderdag 14 – 20 uur/ zaterdag 10 -17 uur

Het Cartoonfestival
Knokke-Heist is voor de 47ste keer terug een thuishaven voor humoristische tekeningen, persiflages van actuele situaties of simpelweg afbeeldingen van een komisch gegeven. Het zal overigens geen verbazing wekken dat de Belgische politieke situatie van het voorbije jaar een goede voedingsbodem was voor scherpe cartoonisten. Daarenboven werden twee belangrijke gasten uitgenodigd voor een eigen tentoonstelling, Kim Duchateau en de Duitse schilder Sebastian Kruger
Tenslotte kan je in de bibliotheek Scharpoord de tentoonstelling ‘1 jaar Leterme’ bewonderen van cartoonist Marec.


De Internationale wedstrijd 2008: de winnaars
Net als vorige jaren kent de Internationale wedstrijd een groot succes. Meer dan 785 deelnemers uit 70 landen hebben 2.850 cartoons ingezonden. Na lang en rijp beraad van de jury ging de eerste prijs, de Gouden Hoed, naar de Pool Pawel Kuckzynski, Moacir Gutteres uit Brazilië en Pol Leurs uit het Groot Hertogdom Luxemburg ontvingen de Zilveren en Bronzen Hoed. De prijs van het Publiek 2007 is voor de Belg Jean Uytterelst uit Laarne en Masafumi Kikuchi uit Japan werd bekroond met de Knack Cartoon Award. Sinds 2004 kent het Davidsfonds een prijs toe aan opkomend cartoontalent. De laureaat 2008 is onze landgenoot Kenny Zoutendijk.

Press Cartoon Belgium (PCB)

Gekoppeld aan deze wedstrijd toont de Press Cartoon Belgium de beste cartoons die in 2007 zijn verschenen in de Belgische pers. Cartoonist Johan won uiteindelijk de Grote Prijs PCB.

Inktspotprijs Nederland
De Belgische perscartoons worden opnieuw vergezeld door de genomineerden en de winnaar van de Nederlandse Inktspotprijs. Deze wedstrijd, jaarlijks georganiseerd door de stichting Pers & Prent, brengt de beste Nederlandse perscartoons samen.
BeNe-prijs. Uit de Belgische en Nederlandse genomineerden wordt de sterkste prent beloond met de BeNe-prijs. De bekendmaking gebeurt tijdens de opening van het Cartoonfestival.

Kim Duchateau
Het Cartoonfestival Knokke-Heist nodigde dit jaar de bekende cartoonist Kim Duchateau (Sint Truiden, 1968) uit voor een solotentoonstelling. Deze tentoonstelling wil elke bezoeker een betere kijk bieden op de veelzijdigheid van deze kunstenaar. Duchateau is immers meer dan de man die De Morgen elke dag zijn welgesmaakte, trouwe cartoon bezorgt. Hij is ook de bezieler van stripfiguren als de verleidelijke Esther Verkest, het wit konijn Madelfried of de jonge, opstandige Aldegonne. Daarnaast presenteert de tentoonstelling een animatiefilm, muziek en schilderkunst. Geen onbetreden paden voor deze veelzijdige kunstenaar.
Sebastian KrügerIn de vroeger jaren 80’ volgde de Duitse schilder Sebastian Kruger (1963) schilderkunst en grafiek. Al vlug vond hij aansluiting bij de professionele kunstensector waar zijn psychologisch explosieve portretten veel bijval vonden bij een internationaal publiek. Niet zonder aandacht voor de eerlijke en respectvolle weergave van de mens, schildert Kruger portretten met expressieve, groteske trekken. Zo verwierf hij naam en faam bij Hollywoodsterren die zich laten portretteren of zijn beelden verzamelen. Magazines als Playboy, Stern, Der Spiegel en USA today gaven de kunstenaar al verschillende opdrachten.

Toegangsprijzen:
Volwassenen 5€ / 6 – 12 jaar 2,5€ / 55+, studenten, Lerarenkaart 4€ / Uitpas, Knackclub, Davidsfonds, Groepen (min 10 pers) 2,5€
CJP, kinderen (0-6): gratis
Info: Cultuurcentrum Scharpoord, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist+32 (0) 50 630 430,
cartoonfestival@knokke-heist.be, www.cartoonfestival.be

17/06/2008

EU reageert positief op reddingsplan Vlaamse visserij

Maandag heeft Kris Peeters, Minister-president en Vlaams Minister bevoegd voor de Zeevisserij, zijn reddings- en herstructureringsplan voorgesteld aan EU-Commissaris Joe Borg. Tegelijk vroeg de Minister de steun van Europa op 3 punten. De eerste reactie van de Commissaris was in elk geval positief. Hij stelt dat de komende Raad Visserij volgende week in Luxemburg hopelijk meer duidelijkheid zal brengen rond een mogelijk Europees antwoord op deze problematiek. Minister Peeters drukt dan ook zijn hoop uit dat deze Raad Visserij positief gevolg zal geven aan de voorstellen van de Commissie, zodat hij zijn herstructureringsplan kan uitvoeren.

Het voorgestelde Vlaamse reddings- en herstructureringsplan bevat vijf concrete maatregelen die de sector dienen te begeleiden naar een duurzame toekomst:
- medewerkers van het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek worden ingezet om de reders die wensen om te schakelen, individuele technische begeleiding te geven op maat van hun vaartuig.
- Tegelijk zal een businessplan opgemaakt worden voor deze reders door SDVO.
- Daarnaast zal de Minister nagaan hoe het actuele Vlaamse vloot- en quotabeleid kan bijgestuurd worden met het oog op het stimuleren van omschakeling naar duurzame technieken.
- De VLAM krijgt exta middelen om de campagne ‘Vis van het seizoen’ te intensiveren.
- Tot slot zal de Minister de prijsvorming van vis in kaart brengen, van visserij tot consument.

Om de nodige financiële impulsen te kunnen geven, vroeg Minister Peeters vandaag aan Commissaris Borg om gedurende een periode van twee jaar, op drie punten de Europese regels te versoepelen:
- privé-investeringen bevorderen door de financiële last van de reders te verlagen,
- tijdens de periode van ombouwen van de vaartuigen een financiële vergoeding voorzien voor de reders en de bemanningsleden
- en ervoor zorgen dat de reders die investeren een uitzicht op langere termijn hebben inzake behoud van voldoende motorvermogen.

<<>> aldus de Minister-president.

13/06/2008

Vazen van Branzi in Knokke-Heist

Vorig jaar stelde de invloedrijke Italiaanse architect en ontwerper Andrea Branzi bij het Italiaanse label Superego een reeks grafische witte vazen in ceramiek voor. Van elk ontwerp is er nu een exemplaar te zien in Knokke,een buitenkansje, want van elke vaas werden slechts vijftig exemplaren gemaakt. "Bloemen hebben me altijd enorm geboeid", bekent Branzi, "vanwege hun mysterieuze aanwezigheid, rijk aan kleuren en geuren, in menselijke ruimtes." Ter illustratie verwijst Branzi onder meer naar de invloed van de Japanse ikebanatraditie op de architecturale omgeving. Zijn Portali-expo is meteen ook de laatste van de galerie in Knokke. Daarna verhuist die immers terug naar Gent, de stad waar eigenaars Eddy François en Caroline De Wolf exact twintig jaar geleden Argentaurum openden.

Andrea Branzi, Portali, tot 31 augustus in Argentaurum Gallery, Zeedijk 826, 8300 Knokke. Info: 0475 79 21 55, www.beyondargentaurum.com

Oranje kijken in Knokke-Heist

Uit: Dagblad De Limburger (13.06.2008)
Maandagavond overviel mij een gevoel van verlatenheid. Vrienden hadden me uitgenodigd naar Nederland-Italië te komen kijken, maar ik had af moeten zeggen. Ik zat een paar dagen aan de Belgische kust, in Knokke; een plaatsnaam die de kern van topsport goed weergeeft. Zo zat ik daar maandagavond in een verder lege hotellobby in gezelschap van een Vlaming van wiens dialect ik vrijwel geen woord begreep. Kortom, de perfecte entourage voor een roemloze nederlaag van Oranje. Maar toen ik, gezien het verloop van de wedstrijd, in een staat geraakte dat ik onbekende mannen op de schouder wilde rammen en vreemde vrouwen omhelzen, om tenslotte de avond in prettige dronkenschap te besluiten, ja toen was ik behoorlijk onthand. Geknevelde euforie. Het laatste fluitsignaal had nog niet geklonken of de Vlaming vertrok, mompelend dat het een mooie wedstrijd was geweest en dat vooral ‘Koit’ goed gespeeld had. Daar moest ik het mee doen.Ik liep nog even naar de boulevard. Nergens een tv aan. Geen makreel die aan deze godverlaten kust warm liep voor Oranje. Oude stellen, die mekaar niks meer te vertellen hadden, suften voor zich uit achter een Duvel of een Grimbergen. Tenslotte trof ik in een kroeg één Belg die de wedstrijd gezien had. Châpeau, zei hij. Vervolgens begon hij aan een uitgebreid betoog over de huidige staat van het Belgische voetbal. Hij beëindigde zijn uiteenzetting met de mededeling dat hij wielerliefhebber was. Dat leek me een logische conclusie. Vanavond kijk ik thuis. (Gerard, uit Nederlands Limburg)

10/06/2008

Open VLD-er Mathias De Clercq tegen verbreding Schipdonkkanaal

Mathias De Clercq, volksvertegenwoordiger voor de Open Vld, kiest de zijde van het milieu tegen een verbreding van het Schipdonkkanaal. Reeds jarenlang voeren politici discussie omtrent de ontsluiting van de Zeebrugse haven via de binnenvaart. Om dit doel te bereiken wil de huidige Vlaamse regering het Schipdonkkanaal verbreden. Hiermee hoopt zij grote duwvaartschepen toe te laten, om van de Zeebrugse haven naar het binnenland te varen met als einddoel een aansluiting op de internationale verbinding Seine-Schelde. Naast een verbreding van het Schipdonkkanaal tussen Maldegem en Merendree stelt zij eveneens een samenvoeging van de naast elkaar lopende 'Blinker' (Leopoldkanaal) en 'Stinker' (Schipdonkkanaal) tussen Zeebrugge en Maldegem voorop. Uit de maatschappelijke kosten batenanalyse blijkt dat een samenvoeging van 'Blinker' en 'Stinker' geen haalbare optie is. De verbreding van het Schipdonkkanaal zelf is echter wel rendabel wanneer de Zeebrugse haven sterk genoeg groeit en het gaat om een beperkte verbreding. De totale kostprijs van dit project is zo'n 630 miljoen euro. Er loopt echter nog steeds een milieueffectenrapportstudie die pas eind 2008 zal klaar zijn. Zolang wacht de Vlaamse regering nog om een definitief standpunt in te nemen.

Mathias De Clercq is echter overtuigd dat er nu reeds voldoende elementen aanwezig zijn om zich tegen een verbreding van het Schipdonkkanaal uit te spreken. Vooreerst betekenen deze plannen een catastrofe voor de bewoners langs het Schipdonkkanaal: 187 woningen worden bedreigd met onteigening, anderen worden geconfronteerd met een waardevermindering van hun gronden en onroerend goed. Daarenboven dreigen bomen, weide- en watervogels, landbouwgronden, archeologische vindplaatsen en open ruimtes verloren te gaan. Ook de horeca- en toerismesector dreigt door de geplande verbreding rake klappen te krijgen. Dit alles zal verregaande gevolgen hebben voor de unieke sfeer en het historische landschap.Uit de studie blijkt bovendien dat men nog steeds geen oplossing heeft gevonden voor de sluipende verzilting, die zeer nadelige gevolgen zou hebben voor de fauna en flora, de landbouw en de kwaliteit van het grondwater. Daarnaast wordt in deze studie het verhoogde risico op wateroverlast en overstromingen in verschillende gemeenten niet ernstig genomen. In een droge en warme zomer dreigt er dan weer onvoldoende water beschikbaar te zijn om het verbrede kanaal te vullen. Dit water moet immers worden afgetapt van de Leie die nu reeds moet instaan voor een voldoende watermassa van het Kanaal Gent-Terneuzen. Ik wens te benadrukken dat ik niet ronduit tegen een betere ontsluiting van de Zeebrugse haven ben. Zo kan deze ontsluiting evengoed gebeuren via het alternatief van de estuaire vaart. Meer concreet betekent dit dat binnenschepen worden omgebouwd tot zeewaardige schepen die langs de kust kunnen varen naar andere havens. Het valt te betreuren dat in de haalbaarheidsstudie de mogelijkheden van de estuaire vaart niet eens werden onderzocht. Uit verklaringen die minister-president Kris Peeters vorig jaar aflegde blijkt nochtans dat via deze estuaire vaart een volume van 790.000 containers per jaar naar het hinterland en het Rijngebied kan vervoerd worden. Dit is het equivalent van een trafiek van 500.000 vrachtwagens of ruim 9.000 traditionele binnenschepen door Brugge per jaar. Ik pleit dan ook resoluut voor het alternatief van de estuaire vaart met zeewaardige binnenschepen, waardoor er meer vrachtwagens van de weg zullen worden gehaald dan via een verbreding van het Schipdonkkanaal. In de relatie tussen economie en milieu staat mijn inziens het liberale schadeprincipe voorop: iemands vrijheid eindigt waar die vrijheid dreigt anderen te schaden. In dit concreet geval wegen de economische voordelen geenszins op tegen de niet te overziene nadelen voor mens, maatschappij en milieu. Ik herhaal nogmaals mijn oproep om ten volle in te zetten op het alternatief van de estuaire vaart teneinde de rechtszekerheid voor de omwonenden te herstellen. In het kader van deze rechtszekerheid pleit ik bovendien voor een opheffing van de reservatiestrook langs het kanaal, waar bewoners reeds ettelijke jaren met een mogelijke onteigening worden bedreigd. Vandaag vindt in het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats met de vzw 't Groot Gedelf, die zich eveneens verzet tegen de geplande verbreding van het Schipdonkkanaal. "Het moge duidelijk zijn dat ik hun grieven ondersteun. Ik kan immers onmogelijk aanvaarden dat bepaalde lobbygroepen binnen de Zeebrugse havensector, onder impuls van Joachim Coens en de West-Vlaamse CD&V, hun invloed misbruiken om de leefbaarheid in het gedrang te brengen. Ik maak me dan ook sterk dat ik, in het belang van de huidige en toekomstige generatie, voor deze lobbygroepen niet zal zwichten."

7/06/2008

Casino-Holl designs lobby for Supercomputer in NY

Steven Holl Architects, the succesful designers of the new Casino Knokke, have completed a new floor for D. E. Shaw Research in New York. The 3000 square feet redesign for the 32nd floor includes a porous staircase and a glass enclosure which will accommodate a supercomputer designed to execute high-speed simulations of proteins and other biological macromolecules. As a concept for this project Steven Holl Architects studied soap bubbles and the way they mysteriously nest in clusters that always take the same angle of hexagonal geometry at 120 degrees. These hexagon patterns allow for the most effective connection of bubbles while minimizing the coverage area of the bubble cluster. The 32nd floor lobby-space joins two floors adjacent to the elevators and will give a glimpse of the supercomputer through faceted glass enclosure around it. The two sides of the faceted glass enclosure neutralize orientation and create a dynamic plane between the inside of the supercomputer space and the representational area surrounding it. Incorporated within this glass enclosure are monitors that will allow visitors to observe the motion of simulated proteins, drugs, and other molecules in real time. A staircase in the center of the space is shaped as a warped hexagon in plan. Utilizing digitally coordinated fabrication techniques, the folded and perforated planes of steel of the staircase are laser cut directly from the architect’s drawings, exploring limits of fine grain porosity. The patterns of the staircase are inspired by the geometries and mathematics used by the supercomputer to tackle large-scale computational problems. An aggregate of oblong slots that occasionally overlap and connect to form “L”-shapes show how shapes can intertwine to form new patterns of legible compositions. Steven Holl Architects has realized cultural, civic, academic and residential projects both in the United States and internationally. Steven Holl is a tenured Professor at Columbia University's Graduate School of Architecture and Planning. In 1976 he founded Steven Holl Architects, which has now offices in New York and Beijing with a staff of 63. Currently under construction is the Linked Hybrid mixed-use complex (Beijing, China) which made it to the third project in TIME magazine’s list of upcoming Architectural Marvels of 2007, the Nanjing Museum of Art and Architecture (Nanjing, China), the Vanke Center (Shenzhen, China), Beirut Marina (Beirut, Lebanon), and the Herning Center of the Arts (Herning, Denmark). In September 2007 Steven Holl Architects opened the renovation of the Interiors for the Department of Philosophy in the Faculty of Arts & Science at New York University (NYU). Recently the office has won a number of international design competitions including Herning Center of the Arts (Herning, Denmark), Cité du Surf et de l’Océan (Biarritz, France), Sail Hybrid (Knokke-Heist, Belgium), Meander (Helsinki, Finland) and Vanke Center (Shenzhen, China). D. E. Shaw Research ("DESRES") is an independent research laboratory that conducts basic scientific research in the field of computational biochemistry under the direct scientific leadership of Dr. David Shaw. DESRES is currently focusing primarily on molecular simulations involving proteins and other biological macromolecules of potential interest from both a scientific and a pharmaceutical perspective. The group includes computational chemists and biologists, computer scientists and applied mathematicians, and computer architects and engineers, all working collaboratively within a tightly coupled interdisciplinary research environment. Current activities range from the design of specialized, massively parallel supercomputers and numerical algorithms for ultra-high-speed molecular dynamics simulations to the use of such simulations to elucidate the molecular mechanisms of cancer and other diseases.

More capacity for Zeebrugge-Ireland run

The Port of Cork has confirmed the expansion by Samskip Container Line of its range of scheduled lift-on lift-off (LO-LO) services to mainland Europe. Samskip operates frequent short sea services between the European continent and Ireland. Three container vessels are operating services between Dublin, Cork, Belfast, Rotterdam and Zeebrugge. Two large 805 TEU Samskip container vessels will call to the Port of Cork: the Samskip Express and the Samskip Pioneer. The Samskip Express will rotate between Cork, Dublin, Rotterdam and Zeebrugge, connecting the Port of Cork with two well-positioned ports at the European Continent.

6/06/2008

Gevarieerde zomer in het Casino Knokke

Tura
Aan het programma te oordelen wordt het een gevarieerde zomer in het Casino Knokke. Op 12 juli wordt meteen groots van wal gestoken met Will Tura live in concert. Het is enige tijd geleden dat we Will nog op het Knokse podium zagen, wat niet wil zeggen dat hij al die tijd heeft stil gezeten. Hij gaf verscheidene concerten in Vorst Nationaal en oogstte succes met zijn TV-uitzending. Op 11 juli was hij “Top of the Bill” op de Brusselse Grote Markt met o.a. Toots Thielemans als special guest voor “Tura and friends”. Op zijn beurt eerde hij zijn collega-zangers : op de “Braveau Clouseau” zong hij het lied “Nobelprijs” en voor “Urbanus Vobiscum” nam hij “Het meisje met de bloemen” opnieuw op. Op 27 februari van dit jaar heeft het Vlaams Parlement aan hem de “Gouden Erepenning” uitgereikt.

Van Adamo tot Oosterse mystiek

Udo, bekend door de talentenjacht “X-factor” die hij in 2005 ook won, presenteert zijn “Summer Tour 2008” op 13 juli in het Casino Knokke. Elk jaar lokt Adamo met zijn onovertroffen charme een volle casinozaal. Met “La part de l’ange” brengt hij zijn publiek in vervoering op 26 juli. Sinds de recente reünie gaat het Soulsister voor de wind. De chemie tussen Paul Michiels en Jan Leyers is nog altijd onweerstaanbaar. Getuige hiervan zijn hun optredens in het Antwerpse Sportpaleis. Maar liefst drie maal slaagden ze erin een uitverkocht sportpaleis te doen ontploffen. Hun passage in het Casino van Knokke op 22 augustus wordt overigens het enige avondvullende concert van Soulsister deze zomer. Mystiek hangt in de lucht op zaterdag 23 augustus. De eerbiedwaardige Lama Karta en 30 monniken uit het klooster van Sonada (India) brengen ons mystieke gezangen en dansen uit Tibet. Dit wordt een evenement met internationale allure, uniek in België.

Oostkustacademie

De Oostkustacademie geeft al 10 jaar lang interessante lezingen. In de Magrittezaal van het Casino kan je op donderdag 28 augustus om 10 uur luisteren naar Herman Van Rompuy en Mr. Frits Korthals Altes en wat zij denken over “Groot-Nederland of klein België ? Over wat ons bindt en scheidt”. Onder leiding van Bart Dirks (journalist van de Volkskrant) en muzikale begeleiding door Tony Venneman, benaderen ze, met een politieke knipoog, de verschillen en overeenkomsten tussen Belgen en Nederlanders. Een tweede lezing komt er op vrijdag 29 augustus. Deze keer vernemen we van Karel De Gucht en Luc Tuymans of kunst een rol speelt in de politiek. Het gesprek wordt in goede banen geleid door Kathleen Cools (presentatrice VRT) en muzikaal omlijst door Tony Venneman.

Licht klassiek

30 augustus wordt een avond voor de liefhebbers van licht klassieke muziek. Eva Maria presenteert wereldberoemde operettearia’s en andere beroemde licht klassieke melodieën met Willy Pulinx (tenor), Sylvie De Pauw (sopraan), Ara Simonian (violist / solist) en Pascal Cooman (orkestleider). Ara Simonian, de eerste violist van het Nationaal Orkest van België speelt o.a. “Méditation van Thaïs” en de “Csardas van Monti”.


Voor info en plaatsbespreking kan je terecht op het nummer 050/63.05.05 elke dag, behalve de woensdag en de zondag, van 14 tot 18 uur. Ook aan de balie (ingang Canadasquare) kan worden gereserveerd op dezelfde uren.

Natuurpunt Knokke-Heist Zomerkalender 2008

zondag 08 juni 2008: Geleide natuurwandeling in het Vlaams strandreservaat 'De Baai van Heist'.

Afspraak: om 14u00 aan het kleine vuurtorentje op het einde van de Zeedijk van Heist.
Thema: Het strand leeft!!
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Luc Van Rillaer - tel. 050/62.35.69
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

zondag 15 juni 2008: Geleide natuurwandeling in de Kalfduinen en omgeving.

Afspraak: om 14u00 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De natuur van de binnenduinrand.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Roland Hooghuys - tel. 050/54.75.02
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

zaterdag 28 juni 2008: Geleide avondnatuurwandeling langs de stadswallen van Retranchement.

Afspraak: om 21u00 aan de kiosk in het centrum van Retranchement.
Thema: Over Boomkikkers, nachtreigers en ander nachtleven.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

woensdag 02 juli 2008: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen'.

Afspraak: om 14u00 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Het duin gonst in z'n zomerse bloei.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

zondag 06 juli 2008: Geleide natuurwandeling in de Korte Duinen, de Hazegraspolder & de Kalfduinen.

Afspraak: om 14u00 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Het binnenduinrandgebied op z'n mooist.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Marc Delatere - tel. 050/61.27.36
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

dinsdag 08 juli 2008: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied 'Park 58'.

Afspraak: om 19u30 aan de hoofdingang van Park 58 (onder de pergola) - Elizabetlaan te Duinbergen.
Thema: Een duinpareltje aan de Oostkust.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

woensdag 09 juli 2008: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen'.

Afspraak: om 14u00 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De natuur van binnenduinrand tot zeereep.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Roland Hooghuys - tel. 050/54.75.02
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

dinsdag 15 juli 2008: Geleide avondnatuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'Sashul'.

Afspraak: om 20u00 aan het kleine vuurtorentje op het einde van de Zeedijk van Heist.
Thema: Als de avond valt...
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

woensdag 16 juli 2008: Geleide natuurwandeling in het Blinckaertduinbos.

Afspraak: om 14u00 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De zomerse pracht van een duinbos.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Luc Van Rillaer - tel. 050/62.35.69
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

zaterdag 19 juli 2008: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat 'Donaaspolder'.

Afspraak: om 14u00 aan de parking oude grenspost (rechterkant van de Sluisstraat ter hoogte van 'Sluis 24'-tankstation bij Sint-Anna-Ter-Muiden).
Thema: Zomerweelde in ruigten en wegkanten.
Praktisch: Verrekijker & eventueel loepe..
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Johan Beyne & Roland Hooghuys - tel. 050/60.93.59 & 050/54.75.02
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

dinsdag 22 juli 2008: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied 'Bosje van Heist'.

Afspraak: om 19u30 aan hoek Zeedijk Heist & Parkstraat (Zwembad De Raan).
Thema: Over duingraslanden en duinbos.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

woensdag 23 juli 2008: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen'.

Afspraak: om 14u00 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De extremen van het duin.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

vrijdag 25 juli 2008: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'De Kleiputten van Heist'.

Afspraak: om 14u00 aan het Stationsplein te Heist.
Thema: Flora & fauna in riet- en moerasland.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

woensdag 30 juli 2008: Geleide natuurwandeling in de Korte Duinen, de Hazegraspolder & de Kalfduinen.

Afspraak: om 14u00 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Kleinschaligheid troef.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Roland Hooghuys - tel. 050/54.75.02
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

zondag 03 augustus 2008: Geleide golfbrekerexcursie op het strand van Duinbergen.

Afspraak: om 08u30 aan Zeedijk Duinbergen ter hoogte van de Duinresidence (nabij hoek Leeuwerikenlaan) te Duinbergen.
Thema: Op ontdekking naar allerhande zeebeestjes op een strandhoofd.
Praktisch: Laarzen & loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Manu Dumoulin & Omer Rappé - tel. 050/51.08.41 & 050/51.24.17
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

woensdag 06 augustus 2008: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen'.

Afspraak: om 14u00 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Het duin en z'n bewoners in volle zomer.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Roland Hooghuys - tel. 050/54.75.02
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

zondag 10 augustus 2008: Geleide natuurwandeling langs kleine paadjes en kerkewegels tussen het Blinckaertduinbos en de Kalfduinen.

Afspraak: om 14u00 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Het moeten niet altijd uilen zijn.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Luc Van Rillaer - tel. 050/62.35.69
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

dinsdag 12 augustus 2008: Geleide avondnatuurwandeling in het duingebied 'Park 58'.

Afspraak: om 19u30 aan de hoofdingang van Park 58 (onder de pergola) - Elizabetlaan te Duinbergen.
Thema: Een duinpareltje aan de Oostkust.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

woensdag 13 augustus 2008: Geleide natuurwandeling in de Oosthoekduintjes en het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen'.

Afspraak: om 14u00 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Over duinpoelen, bermen, dijken, houtkanten en duin.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

vrijdag 15 augustus 2008: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'Sashul'.

Afspraak: om 14u00 aan het kleine vuurtorentje op het einde van de Zeedijk van Heist.
Thema: Een microklimaat met een ongekende natuurrijkdom.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Stefaan Brinckman - tel. 0473/599.604
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

dinsdag 19 augustus 2008: Geleide avondnatuurwandeling in het Vlaams strandreservaat 'De Baai van Heist'.

Afspraak: om 20u00 aan het kleine vuurtorentje op het einde van de Zeedijk van Heist.
Thema: Nachtleven tussen eb en vloed.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Omer Rappé - tel. 050/51.24.17
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

woensdag 20 augustus 2008: Geleide natuurwandeling in de Oosthoekduintjes, Korte duinen, de Hazegraspolder & de Kalfduinen.

Afspraak: om 14u00 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De natuurrijkdom van de kleinschalige binnenduinrand.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

vrijdag 22 augustus 2008: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen'.

Afspraak: om 09u30 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: De natuurrijkdom in een zomers duin.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

vrijdag 22 augustus 2008: Geleide natuurwandeling in de Cadzandduintjes en de strandvlakte van de Zwinmonding.

Afspraak: om 14u30 aan het bezoekerscentrum 'Het Zwin' nabij Cadzand-Bad in Nederland.
Thema: Flora en fauna van duin, strand en slik.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

woensdag 27 augustus 2008: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen'.

Afspraak: om 14u00 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Een levendige nazomer in het duin.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Roland Hooghuys - tel. 050/54.75.02
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

donderdag 04 september 2008: Geleide avondnatuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen' en 'de Groenpleinduinen'.

Afspraak: om 18u30 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Nazomer in het duin.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

zondag 14 september 2008: Geleide natuurwandeling in het Blinckaertduinbos.

Afspraak: om 14u00 aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.
Thema: Het duinbos nazomert.
Praktisch: Verrekijker en eventueel loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Roland Hooghuys - tel. 050/54.75.02
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

vrijdag 26 september 2008: Geleide kruiactiviteit met doorlopende kruidemonstratie op het strand van Duinbergen.

Afspraak: om 17u00 tot 19u00 aan het strand ter hoogte van de Anemonenlaan - Duinbergen (oostelijke rand van het Dir. Gen. Willemspark).
Thema: Leven in het kustwater van onze zandstranden.
Praktisch: Verrekijker en eventueel laarzen en loepe.
Organisatie: Natuurpunt v.z.w. - Afd. Knokke-Heist.
Gids: Omer Rappé (kruier) & Manu Dumoulin - tel. 050/51.24.17 & 050/51.08.41
Deelname: Gratis voor leden van Natuurpunt v.z.w. en kinderen onder de 12 jaar. Overigen: 2,50 euro.

3/06/2008

Scottish tears over loss of Zeebrugge ferry

By Mike Lowson (Aberdeen Press and Journal)

THIS week, I have been struggling to hold back my tears in the face of a sudden shock that plunged my usually avuncular demeanour into the depths of despair and grief at the loss of a good friend. It is hard coming to terms with the fact that I will probably never again meet Christos or his stunning female acquaintance. Idiot that I am, I didn’t even get her name or number as I was certain that we would meet again. Not now, however. I saw her, last June, in a plush bar as I relaxed in luxury while enjoying the spectacular view from the windows and digesting the delicious dinner menu. Christos, who worked there, ensured everyone’s orders were met swiftly and courteously with the addition of some friendly chat. My colleagues were first to spot the woman across the room. Like pointer dogs signalling the landing place of a downed bird, they were propelled instantly from a state of recumbent relaxation into one of amorous anticipation. When I looked round, I spotted the source of their excitement. She was lovely. Christos just smiled, benignly, and brought me another beer. I returned a few days later and while chatting to Christos in the bar, I saw her again. She was even more captivating second time round and I mused then that life couldn’t get much better – good food, good drink, good company, good service and a good job that I wasn’t instead suffering the horrors of a British motorway service station.

You see, this bar was on the Superfast ferry from Rosyth, near Edinburgh, to Zeebrugge, Belgium. Christos and his charming colleague were just two of the helpful ferry staff for whom nothing seemed to be too much trouble. The fact that my colleagues and I could “drive” to the continent direct from Scotland in comfort without having to endure the endless motorway run to the Channel coast was a delight.

Don’t believe jokes you hear about Belgium, by the way. It is a great country and the contrast between Bruges – my destination last June – and Aberdeen is akin to comparing Sophia Loren with Nora Batty. It’s no contest.

If you plan going there with the car next year, however, that tedious and tiring drive down south is inescapable. Superfast announced this week it is to halt its Rosyth-Zeebrugge sailings in September. Farewell to Christos and the lovely whatshername.

It took years of patient negotiations to establish the direct ferry link, but Superfast now blames rising fuel costs and poor passenger numbers for its decision. Perhaps that is true, perhaps not, but the ferry’s withdrawal sends worrying messages from a Scotland that could slide into isolationism if fast action isn’t taken.
Of urgent concern is the soaring cost of fuel. This might be causing tremors in the Home Counties, but in Scotland the shockwaves are off the Richter scale. Our nation’s geography and climate mean fuel costs are always high and that has implications far beyond the current crippling pain at the petrol pumps. I don’t know if Gordon Brown has recently experienced that pain personally, as I can’t picture him popping out of one of his well-upholstered government gas-guzzlers at a petrol station and paying the bill, just to collect points on his supermarket loyalty card. Still, he must realise how dangerous the fuel situation is for the future of his administration. With the crisis deepening, it was no surprise to find Blackadder Brown hotfooting it to Banchory with the feeble flunky, Captain Darling, for a love-in with oil industry leaders who have thus far displayed all the human sympathy of a deranged General Melchett. There were lots of weasel words, lots of expansive gestures and lots of stuck-on smiles, of course, but nothing changed. Today, as yesterday, we are slowly being throttled by rising fuel costs.

Scotland’s summer tourist season is under way and the impact of fuel prices on potential visitors has yet to be felt, but with island ferry prices under severe pressure and pump prices in the north reaching unsustainable levels, positive intervention is needed, and soon, if our economy is to escape ruin. Sadly, the withdrawal of the Superfast ferry sends signals that Scotland is too expensive to visit. It also implies that we are unimpressed by direct European links. So why did we not use the service in droves? Was it too expensive, too inconvenient, or are we now just too inward-looking to value such a link sufficiently highly?

Whatever the reason, it is a worrying portent of what might lie ahead. Christos will easily find work elsewhere, I’m sure, as will his female colleague, but finding an equally civilised replacement for them, and their civilised ferry, will be much harder.

Superfast has cast Scotland aside and others might follow. Blackadder and Darling need some super-duper-fast answers that are rather more realistic than one of bonehead Baldrick’s cunning but ultimately pointless plans.

Finally to my heroes of the week and more power to the pedals of Black Bridge Bikes, a project of Inverness-based Merkinch Development Ventures. Volunteers there have refurbished dozens of bikes that had been abandoned as scrap at the Inverness recycling centre and then sold them to new users. The project demonstrates perfectly that our throwaway society is as farsighted as a myopic mole. The scheme presses almost every green button possible and deserves every success in future. The manager of Black Bridge Bikes, Maria Throp, said that two-thirds of abandoned bikes can be done up again and are much better value and quality than cheap new bikes. There’s a lesson for us all there.

It is good to see that a project we would praise were it to be in Belgium or the Netherlands, for example, is alive and well on our own doorstep. We all dump things much too quickly before investigating how much life they might still have. That applies to ferries, too. The Rosyth-Zeebrugge Superfast service is well worth saving from the scrapheap.
Any volunteers?