28/11/2008

Recente geschiedenis Paardenmarkt zandbank

De eerste kaart is van 1985 en toont de diepten op de Paardenmarkt die in feite een grote zandbank is . Nu 18 jaar later in 2003 toont de 2 de kaart de Paardenmarkt en wat ziet men dat de zandbank in feite toegenomen is met op sommige plaatsen met meer dan een meter. Waar er vroeger 4,1 meter water stond nu nog 2,9 meter, aldus Daniel Serie. Recente dieptes zijn niet bekend, maar ongetwijfel is de huidige toestand nog een stuk erger. Conclusie is dat de Paardenmarkt in de lange toekomst volledig zal droog komen te vallen en dat de opspuiting enkel dit proces zal versnellen. Enkel nog aan de Appelzak zal men nog een geul hebben die waarschijnlijk ook zal toeslibben als de Paardenmarkt droogvalt. Iedereen weet dat bij het bouwen van de éérste havendam in 1900 er iedereen ervan overtuigd was dat de haven zou verzanden wat dan ook gedeeltelijk uitkwam. Door de Claire- voie aan te brengen en het vele baggeren werd de toegangsgeul op diepte gehouden, na het verdwijnen van de Claire- voie nam het toeslibben toe, maar waren de baggertechnieken zodanig verbeter dat men de toegangsgeul kon op diepte houden. Als je ziet dat de zandbank op de zelfde hoogte ligt van de kromming van de oostelijke strekdam moeten de ingenieurs indertijd hebben geweten dat het strand van Heist en Duinbergen en veel later ook Knokke zou verzanden door het bouwen van de dam.
Zo is de mening van vele oude vissers dat indien men de gehele Oostkust wil behoeden van dit rampscenario het wegbaggeren de enige oplossing is om Knokke-Heist als badstad te behouden.

25/11/2008

Willemsfondsdictee

Aan het traditionele Willemsfondsdictee, in samenwerking met de openbare bibliotheek, namen in Knokke-Heist 33 leerlingen uit alle netten en deelgemeenten deel. Enkele spellingvirtuozen, maar evengoed jongelui zonder taalcomplexen, wetende dat hun aantal fouten strikt vertrouwelijk blijft. En aangezien deelnemen belangrijker is dan winnen, kreeg iedereen een boekenbon en/of een andere prijs. Dit waren de eerste 10 gerangschikten in elke categorie:

5de - 6de leerjaar basisschool
1 Caroline Cleynen
2 Xavier Van Belleghem
3 Babette Claes
3 Jarno Maertens
5 Mare Cattoor
6 Lisa Verbouw
7 Julie Beausaert
8 Sofie Dhondt
9 Méghane Samyn
10 Céline Claeys

1ste - 4de middelbaar
1 Laurie Samyn
2 Alin Verheye
3 Evy Waeyaert
4 Jan Claeys
5 Lieselot Decorte
6 Kim Vanhaelemeersch
7 Bo De Baene
8 Bo Deruddere
9 Sofie Coppens
10 Kelly Parein
10 Arno Van Herbruggen

21/11/2008

Nieuwe bestemming voor TV-eiland

Er komt schot in de plannen om het voormalige REM-eiland een definitieve plek te geven. Het eiland werd in de zomer van 1964 gebruikt voor de uitzending van Radio en TV Noordzee op kanaal 11 UHF. Die uitzendingen waren met een richtantenne ook in Knokke-Heist te ontvangen. Nadat in 2006 dit platform van de internationale wateren werd gehaald, dachten velen dat de sloop in Vlissingen zou volgen. In werkelijkheid is de constructie er opgeslagen in afwachting van verdere plannen. De nieuwe eigenaar is de Amsterdamse woningstichting ‘De Key’. Deze onderneming houdt zich ondermeer in Amsterdam West bezig met renovatie en het plaatsen van nieuwbouw. Dit stadsgedeelte zal de komende jaren dan ook erg gaan groeien.Het platform van het voormalige REM-eiland bestaat uit drie verdiepingen. Twee ervan zijn voorbestemd als horeca-onderneming. Een visrestaurant zal er een onderkomen krijgen. Voor de eerste verdieping is er een andere bestemming voorzien. Voor de inrichting van de eerste verdieping is ‘De Key’ in zee gegaan met de Hoge School Amsterdam, waar studenten van de afdeling Minor Management van Creativiteit en Innovatie gevraagd zijn verschillende concepten te verzinnen. Gezien de historiek is bij een van de concepten het idee gelanceerd om gedurende een of twee jaar deze verdieping een museumfunctie te geven. Over de precieze invulling wordt momenteel volop gepraat met diverse mensen. Er is in ieder geval meer dan voldoende materiaal beschikbaar, zowel qua beeld als geluid als van tastbare voorwerpen.