29/01/2010

Aangepast parkeerplan treedt in werking vanaf 10 februari 2010

Rekening houdend met de talrijke aanmerkingen van bewoners en tweedeverblijvers keurde de gemeenteraad donderdagavond een aantal belangrijke bijsturingen goed van het nieuwe parkeerplan. Het oorspronkelijke plan werd op 25 november 2009 gestemd, en het plan treedt hoe dan ook in werking op 10 februari. De bedoeling is en blijft de druk op de mobiliteit waar en wanneer nodig te doen afnemen, en zorgen voor meer gespreid parkeren, met minder overlast voor de bewoners.

Hoofdprincipes blijven


De hoofdprincipes blijven: er komen rode, oranje, groene en blauwe parkeerzones. Alleen het grondgebied te zuiden van de Izabellavaart en ten oosten van de lijn Zwinlaan - Bronlaan - Paulusstraat wordt geen parkeerzone. Rode zones zijn de winkelstraten, met alle dagen maximaal 1 uur parkeren, tegen 2 EUR/uur. In de andere zones blijft het parkeren vrij op schooldagen. Oranje zones zijn de straten met sterke toeristische druk, waar parkeren buiten schooldagen (dus weekends, feestdagen en schoolvakanties) 1,50 EUR/uur of 15 EUR vanaf het 5de uur bedraagt. Groene zones zijn straten met minder druk: 1 EUR/uur of 3 EUR/dag, eveneens enkel buiten schooldagen. Blauwe zones zijn die straten die het beleid wenst te vrijwaren tegen parkeerdruk. Hier geldt buiten schooldagen maximaal 4 uur parkeren met parkeerschijf.

Wat verandert er aan het oorspronkelijke plan?

De geldigheid van de parkeervergunningen wordt niet langer beperkt tot de eigen woonzone. Het begrip 'woonzone' zal dan ook niet meer voorkomen. Iedere bewoner (dus ook wie niet in een parkeerzone woont) kan naar keuze parkeervergunningen voor alle oranje, groene en blauwe zones of parkeervergunningen alleen voor de blauwe zones kopen. Alleen in de oranje zones dient nog een 1 EUR-ticket per niet-schooldag te worden genomen. Voor de omgeving ziekenhuis blijft de aparte regeling en parkeervergunning van kracht; de parkeervergunningen gelden nog steeds niet voor de parkeerterreinen met afzonderlijke regeling.
Per gezin, inwoners en tweedeverblijvers - ongeacht waar de woning zich in Knokke-Heist bevindt, kunnen voortaan maximaal 4 parkeervergunningen naar keuze worden aangekocht. De prijzen per jaar worden nu als volgt:

parkeervergunning

oranje, groene en blauwe zones enkel blauwe zones

1ste en 2de kaart 30 EUR 10 EUR
3de kaart 50 EUR 20 EUR
4de kaart 100 EUR 30 EUR

2 wijzigingen aan de zones

De Krommedijk tussen spoorwegviaduct en tennis (onbewoond) verandert van blauwe naar groene zone, wegens het tekort aan eigen parkeerplaatsen in de Laguna Beach. De Sparrendreef tussen Golf en Boslaan wordt veranderd van blauwe naar groene zone, opdat golfers langer dan 4 uur zouden kunnen parkeren.
Kaart voor pendelaarsWie beschikt over een treinabonnement met vertrek aan een van de drie stations van Knokke-Heist, kan een kaart aankopen voor 10 EUR, geldig op de stationsparkings.

Bij wegwerkzaamheden

Voor wie tijdelijk wegens werkzaamheden zijn garage of oprit niet kan gebruiken:
bewoners van een blauwe zone kunnen een parkeervergunning blauwe zone kopen (10 EUR)
bewoners van een betalende zone kunnen een 'kaart wegwerkzaamheden' kopen voor 10 EUR.

WAT KUNT U NU DOEN?

1. U woont (als inwoner of tweedeverblijver) in een betalende zone en hebt al één of twee parkeervergunningen gekocht? U kunt vanaf 10 februari ook op niet-schooldagen onbeperkt parkeren in de groene en blauwe zones, of in de oranje zones met een dagticket van 1 EUR. Wenst u een derde of vierde vergunning, wacht dan de instructies af die binnenkort zullen worden verspreid.Hebt u nog geen vergunningen gekocht, dan kunt u dat alsnog, volgens de instructies op de brief en het formulier die u ontvangen hebt; u kunt zelfs een derde of vierde kaart kopen, mits u aan de voorwaarden voldoet.
2. U woont in een blauwe zone (behalve zone ziekenhuis) en hebt al één of twee parkeervergunningen gekocht? U kunt vanaf 10 februari ook op niet-schooldagen onbeperkt parkeren in de blauwe zones. Wenst u een derde of vierde vergunning, of vergunningen die ook gelden in de oranje en groene zones, wacht dan de instructies af die binnenkort zullen worden verspreid.Hebt u nog geen vergunningen gekocht, dan kunt u dat alsnog, volgens de instructies op de brief en het formulier die u ontvangen hebt; u hebt de keuze tussen de twee soorten vergunningen, en u kunt zelfs een derde of vierde kaart kopen, mits u aan de voorwaarden voldoet
3. U woont buiten de parkeerzones en wenst toch parkeervergunningen aan te kopen, wacht dan de instructies af die binnenkort zullen worden verspreid.

28/01/2010

Oronieuws publiceert “JAARBOEK Knokke-Heist 2009”

Zopas is in de badstad het “JAARBOEK Knokke-Heist 2009” gepubliceerd. Dat gebeurde op initiatief van Oronieuws. De lokale nieuwsverzorger is al meer dan 26 jaar in de weer met de aanmaak van plaatselijk nieuws in de regio. Het jaarboek omvat in 132 bladzijden honderden bijdragen en kleurenfoto’s over het gebeuren in en rond de badstad in het voorbije jaar. Het werk is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in wat reilt en zeilt in de badstad. Zowel inwoners, tweedeverblijvers als dagjesmensen zullen er hopelijk hun gading in vinden. Het is een vrij uniek overzicht geworden. Er is ondermeer aandacht voor 30 jaar burgemeester Lippens, de Sporttrofeeën, de Cartoonale, het Heistse Carnaval, Ecologische Stadsvoertuigen, Surfers’ Paradise, het Bevrijdingsmuseum, 65ste Canadese Bevrijdingsverjaardag, de Burggraeve Reünie, Sincfala, 141 Jaar Badstad, de Queen Mary 2, Kneistival, het Vuurwerkfestival, de Zwintriathlon, het Sociaal Huis, de Cultuurdrager, 70 Jaar Moeder Zwinneblomme, het Parkeerplan 2010 en nog veel meer. Volledigheid werd evenwel niet nagestreefd, gezien dat een boekwerk zou opleveren, dat onbetaalbaar en voor velen zelfs niet meer te torsen zou zijn. Toch hopen we dat het boek ertoe zal bijdragen om een stukje plaatselijke geschiedenis te bewaren. Het boek ligt niet in de winkel en kan enkel bij uitgever Unibook besteld worden.

De kleurenuitgave van het 'JAARBOEK Knokke-Heist 2009' kost 39,22 euro. Het boek kan men HIER bestellen. Men kan er meteen ook een fragment lezen.


Meer info over de bijdragen in het boek: o.a. Viering 30 jaar burgemeester Lippens, Toekenning Sporttrofeeën, Krimpende Vissersvloot, Valentijn, Cartoonale, Heists Carnaval, Nieuwe Reserve, Afbraak Strandhoofd 51, Nieuwe Verlichting Zeedijk, Ontpoldering, Uitbreiding Zwin, Strandophoging, Ecologische Stadsvoertuigen, Uitbreiding Woonzorg Westkapelle, Kristine Hannons Antartica avontuur, ‘Heyst Leeft’ strijdt voor Tramhok, Piet Baetes ‘Poker’, Royal Zoute Golf in Top 100, Chiro Platformmarathon, Surfers’ Paradise Blijft, Opening Bevrijdingsmuseum, Tracé AX Westkapelle, Knokke 10K, 70 Jaar Klakkertjes, Ooievaarsjongen, Miss Knokke-Heist, Omstreden Landbouwtelling, Radio Paradijs Wereldwijd, Val Robbie McEwan, Mijn Restaurant, Sociale Woningen in Heulebrug, 65ste Canadese Bevrijdingsverjaardag, Vlaamse Vissersvrouwen te boek, Brommobielen veroveren badstad, Succes voor Vakantieplus, Sculpture Link, Burggraeve Reünie, Sincfala, Roze Terrassen, Blinde Kinderen Surfen, Jaak de Zeehond, 141 Jaar Badstad, Queen Mary 2, Kneistival, Lippens en wijlen Ted Kennedy, Vuurwerkfestival, 11de Zwintriathlon, Contact met Ruimtestation, Opening Sociaal Huis, Cultuurdrager, Jongste Helikopterpilote, Horizon 8300, 70 Jaar Moeder Zwinneblomme, Berghes Racing naar Dakar Race, Tweedeverblijver kwam per Oorlogsschip, Parkeerplan 2010, Nog een Postkantoor sluit, enz…