25/10/2007

Open VLD kant zich tegen begrotingswijziging

De derde begrotingswijziging in Knokke-Heist is aanleiding voor de open-VLD om te interpelleren en een aantal punten op een rij te zetten. Dat gebeurt bij monde van het oppositieraadslid Frank Naert.

"Bij de oorspronkelijke begroting voor 2007 heeft de open-VLD zich onthouden onder meer omdat het absoluut niet om een realistische raming van de ontvangsten en de uitgaven ging. Dit wordt bevestigd in deze wijziging: de uitgaven in de buitengewone dienst worden teruggeschroefd van 92 mln euro naar 54 mln euro. Met andere woorden, 38 mln euro oorspronkelijk geplande investeringen gaan dus niet door in 2007. Het is niet verwonderlijk, het was te voorspellen en men had er rekening mee kunnen houden in de oorspronkelijke begrotingsopstelling. Een aangename kant van dit onrealistisch begroten was dat de eindafrekening dan altijd beter uitviel dan verwacht. Dat tij is nu aan het keren. Waar er over 2002, 2003, 2004 en 2005 een overschot was op de rekening van resp. 12,2; 17,0; 12,9 en 14,6 mln euro (terwijl de het begrote resultaat telkens 0 was) is er in 2006 een tekort vastgesteld van 5,4 mln euro. Het verwacht tekort voor 2007 is iets meer dan 9 miljoen euro. De reserves worden in sneltempo opgebruikt!

Er moet structureel ingegrepen worden. De beste maatstaf is om te kijken naar de ontvangsten en uitgaven van het eigen dienstjaar in de gewone dienst: daar manifesteert zich in 2007 een tekort van zo maar eventjes 7 miljoen euro. Men geeft dus structureel meer uit dan men binnen krijgt.

Structureel ingrijpen betekent in principe snoeien in de uitgaven. Helaas zo blijkt uit de documenten van de begrotingswijziging, zal de meerderheid kiezen voor een gemakkelijkheidsoplossing, namelijk een verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vanaf volgend jaar zal die grondbelasting verhoogd worden van 1500 naar 1853 opcentiemen. Dit is een stijging met 23,5 procent. Concreet betekent dit dat de Knokke-Heistenaar per 100 euro geactualiseerd kadastraal inkomen 9 euro meer aan grondbelasting aan de gemeente gaat afdragen. Heeft zijn woning een kadastraal inkomen van bv 1500 euro dan betaalt hij vanaf 2008 695 euro aan de gemeente ipv nu 562 euro. Dat is 132 euro meer!

Met de open-VLD hebben wij een dergelijke belastingverhoging steeds kunnen vermijden. De eerste begroting zonder open-VLD zal er dus één zijn met een verhoging van 23,5 procent.
Verder wil ik erop wijzen dat in de ontwerpbeslissing een rekenfout is gemaakt van zo maar eventjes 9 mln euro: de ontvangsten in gewone dienst moeten 64236945 euro bedragen ipv 55050342 euro. Dit is trouwens geen unicum, ook de notulen van 28/06/07 ivm de 2e begrotingswijziging slaan de bal mis met 9 mln euro. Verder staat verkeerdelijk in de notulen van 29/3 over de 1e begrotingswijziging dat die unaniem is goedgekeurd terwijl de open-VLD zich heeft onthouden.

Het spreekt dus vanzelf dat de open-VLD zich absoluut niet achter de begroting en de wijzigingen kan scharen en dat de open-VLD ook de aanpassing van de notulen vraagt" aldus nog Frank Naert.