25/04/2008

Grotere toegankelijkheid van de Zwinbosjes door nieuwe paden

In ‘de zwinduinen en –polders’ kunnen vanaf dit jaar de wandelaars en de ruiters genieten van een aantal nieuwe paden. Minister Crevits vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen, gaande van actieve wandelaars en fietsers, maar ook minder mobiele mensen, gezinnen met kinderwagens kunnen genieten van de natuur. Voor de wandelaars zijn een aantal extra onverharde paden voorzien, voor de ruiters is er een doorsteek en een pad omheen het Vlaams natuurreservaat voorzien. Het uitgangspunt voor de recreatieve ontsluiting die beschreven staat in het goedgekeurde beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat ‘De zwinduinen en –polders’ is de ‘integrale toegankelijkheid’, met andere woorden paden voor iedereen!
Het Vlaams Natuurreservaat “De Zwinduinen en –polders” (ook wel gekend als de Zwinbosjes) is een 222 hectare groot duin-, bos- en weidegebied dat zich uitstrekt tussen de Knokse wijk “Het Zoute” en het eigenlijke Zwin. Het reservaat geniet internationaal belang, en maakt deel uit van het Natura 2000 netwerk, een Europees netwerk van beschermde gebieden. Op 31 december 2006 startte de Vlaamse overheid samen met de Europese Unie met het LIFE - natuurherstelproject ‘Zwinduinen Ecologische Natuurontwikkeling’ of kortweg ZENO. Het totale project heeft een kostprijs van 2.537.060 euro. Hiervan wordt 50% door de Vlaamse overheid gefinancierd en 50% door de Europese Unie.
Vlaams minister Crevits wil dat iedereen zoveel mogelijk kan genieten van de resultaten van het natuur- en bosbeleid in Vlaanderen. Niet alleen actieve wandelaars en fietsers, maar ook voor minder mobiele mensen, gezinnen met kinderwagens. Wat het natuurreservaat ‘de zwinduinen en –polders’ betreft, mogen ook deze doelgroepen in de loop van de volgende jaren passende initiatieven verwachten.
“Opvallend is het nieuwe parcours voor de ruiters. Na overleg met de afgevaardigden van de ruitersport (in 2006) was duidelijk dat er behoefte was aan een doorsteek doorheen en een parcours rond het Vlaams Natuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’. Ook voor de wandelaars zijn er nieuwe onverharde paden aangelegd, namelijk in de Groenpleinduinen, doorheen de Kleyne Vlakte en dwars doorheen het Noordelijke begrazingsblok. In de loop van de volgende jaren wordt werk gemaakt van de vervanging van de oude betonpaden door natuurvriendelijke materialen. De voorbereidingen zijn al volop bezig,” aldus Vlaams minister Hilde Crevits.

24/04/2008

Amerikaans president in Zeebrugge

Antique Clippings, dat oude krantenartikels opnieuw publiceert pakte vandaag uit met een juweeltje. Het blijkt namelijk dat Herbert C. Hoover, die later President van de Verenigde Staten werd, in 1916 korte tijd in Zeebrugge was. En dat gebeurde tegen z'n wil in...

Germans Take Dutch Steamer

London, Sept. 23, 1916. — The Dutch mail steamer Prins Hendrik, which left Flushing this morning for London, having on board a number of Russians, French, Belgians and British, including some escaped war prisoners, was captured 20 miles out from Flushing by the Germans and taken to Zeebrugge, where approximately half of her 64 passengers were taken off.Several Americans were aboard the steamer, including Herbert C. Hoover, chairman of the American commission for Belgian relief, but these were not molested.The steamer was later released and returned to Flushing. It will proceed to London Sunday.

23/04/2008

Op stap met Natuurpunt

Nu vrijdag gaat de ‘Week van de Zee’, eigenlijk een veertiendaagse en een initiatief van het provinciebestuur West-Vlaanderen, officieel van start. In samenwerking met de provincie, het gemeentebestuur en het Agentschap Natuur en Bos neemt Natuurpunt afd. Knokke-Heist het initiatief om de natuurgebieden op het grondgebied van Knokke-Heist die in deze periode het interessantst zijn, aan het ruime publiek voor te stellen. Tijdens de 3 weekends van deze veertiendaagse organiseert de Natuurpuntafdeling dan ook niet minder dan 10 geleide natuurwandelingen, waarbij 5 verschillende natuurgebieden bezocht worden. Het betreft een gevarieerd aanbod met o.m. een vroegemorgenwandeling, wandelingen in verschillende duingebieden, een polderreservaat, een duinbos, een moerasgebied en uiteraard het strandreservaat. In het kader van de ‘Week van de Zee’ zijn de natuurwandelingen nu ook gratis voor niet-leden van de vereniging. Dit is een ideale gelegenheid om kennis te maken met de werking van de vereniging en even te proeven van het aanbod van de geleide wandelingen die Natuurpunt over het ganse jaar organiseert. Deze geleide natuurwandelingen zijn voor alle leden van Natuurpunt gedurende het ganse jaar gratis. Onder de deskundige begeleiding van de ervaren natuurgidsen verken je met volle respect voor de natuur de ongereptste stukjes van onze natuur in onze streek, zowel binnen de natuurreservaten als er buiten. Want ook buiten de officiële natuurreservaten is nog heel wat natuur te vinden. Zo herbergen bijvoorbeeld ook de door het duinendecreet beschermende binnenduinrandgebieden een ongekende natuurrijkdom. De natuurgidsen van de vereniging brengen de deelnemer op ongekende plaatsjes en geven ruime uitleg over de aanwezige natuur en het landschap. Voor de deelnemers gaat een totaal nieuwe en boeiende wereld open, waarin altijd wel iets nieuws te ontdekken of te beleven valt.

Wens je meer te weten? Een uitgebreide wandelkalender en info over de werking van Natuurpunt afd. Knokke-Heist vind je terug op de constant evoluerende afdelingswebsite
www.natuurpuntknokke-heist.be. Geleide wandelingen voor groepenNatuurpunt afd. Knokke-Heist organiseert evenwel niet enkel geleide natuurwandelingen voor het grote publiek. Groepen die wensen kennis te maken met de natuur in de ruime omgeving van Knokke-Heist, doen er best aan om een geleide wandeling bij Natuurpunt aan te vragen. Een van de natuurgidsen verzorgt dan een onvergetelijke tocht door jouw uitverkoren gebied. Onder de rubriek ‘activiteiten – wandelingen op aanvraag’ op de afdelingswebsite vind je het ruime aanbod aan natuurwandelingen, waaruit je een keuze kunt maken. De wandeling vraag je bovendien aan via een overzichtelijk en gemakkelijk in te vullen aanvraagformulier op de website www.natuurpuntknokke-heist.be.

Vanuit sommige kringen zwaar onderschat, maar bij het publiek de absolute favoriet is het Vlaams natuurreservaat ‘de Baai van Heist’. Zo begeleidt Natuurpunt Knokke-Heist dit voorjaar in amper twee maanden tijd tijdens geleide natuurwandelingen op aanvraag zo’n 500 bezoekers in dit unieke natuurgebied. En hierbij is dan nog geen rekening gehouden met de deelnemers aan de gewone publiekswandelingen die Natuurpunt vzw organiseert. Een duidelijk bewijs dat het behoud van de natuur ook voor een toeristische gemeente een duidelijke meerwaarde betekent. Uiteraard wordt hierbij zorgvuldig gezorgd, dat de rust voor de grondbroedende strandvogels niet verstoord wordt en wordt het rustgebied voor de strandbroedvogels niet betreden.
De gratis geleide natuurwandelingen in het kader van de Week van de Zee zijn voor organisatoren van activiteiten voor groepen dan ook een ideale gelegenheid om in de praktijk kennis te maken met het ruime aanbod aan natuurwandelingen die de Natuurpuntafdeling aanbiedt.

“KB Vanvelthoven over zondagswerk is een draak “

In een mededeling noemen Senator Marc Verwilghen, fractieleider Kathleen van der Hooft en de raadsleden van de Open Vld Knokke-Heist het KB Vanvelthoven over zondagswerk "een draak". Sedert een paar weken heerste grote onrust en zelfs paniek onder de vele winkeluitbaters aan onze kust. Door een koninklijk besluit (9 mei 2007) van gewezen SP-a-Minister van Werk Vanvelthoven mogen eigenaars hun werknemers voortaan enkel nog onder voorwaarde op zondag laten werken. Dit is alleen tussen 1 mei en 30 september, gedurende de Kerst- en Paasvakantie én gedurende ten hoogste dertien zondagen per kalenderjaar in plaatsen waar manifestaties plaatsgrijpen. Met manifestaties bedoelt men: salons, jaarbeurzen, landbouw- & nijverheidstentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties. Dat dit sterk verschilt van badstad tot badstad, hoeft geen uitleg. Voor Knokke-Heist betekent dit concreet dat er tussen het einde van de Paasvakantie en 1 mei geen personeel mag tewerkgesteld worden in winkels. Een zelfstandige of zaakvoerder mag wel zelf de winkel openhouden, een schrale troost… Stelt men toch personeel tewerk, dan riskeert hij of zij per inbreuk serieuze boetes van de sociale inspectie.

De redenen van Vanvelthoven waren minder fraai
Open-VLD Knokke-Heist wijst erop dat het nooit ofte nimmer de bedoeling is geweest om tot een dergelijke situatie te komen. De redenen die gewezen Minister en huidig SP-a-fractieleider Vanvelthoven ertoe aanzetten om het KB in die zin te publiceren, waren minder fraai. Ze zijn eerder ingegeven door de concurrentie tussen zijn eigen Lommel en Maasmechelen Village…

Geen getalm
Open – VLD Knokke-Heist heeft zich al van in den beginne verzet tegen deze maatregel., o.a.via een wetsvoorstel van Bart Tommelein en diverse tussenkomsten van onze parlementairen bij de huidige Minister Mevrouw Milquet. Onze zelfstandigen moeten immers kunnen blijven ondernemen wanneer de klant of toerist het vraagt. Want een winkel die open is, betekent verkoop. En verkoopt zorgt voor winst en tewerkstelling. Als overtuigde liberalen trekken wij volop de kaart van onze middenstanders in de kustgemeenten. Zij verdienen meer dan ooit onze steun.
Open Vld is dan ook tevreden dat huidig Minister Milquet gehoor heeft gehad voor onze grieven en dat thans een wijziging van dit KB in de maak is.

22/04/2008

Zeebrugge hero’s romantic story to live on after restoration of grave

WHEN sailor John Cleal promised to marry his sweetheart he would not have known it was a promise he could not keep. Just days after postponing his wedding to May Price he took part in a raid on Belgian port Zeebrugge in April 1918 in which he lost his life. Mr Cleal, of Holmesdale Street, Grangetown, Cardiff, was a stoker on HMS Iphigenia, one of the ships deliberately filled with concrete to be sunk as part of a blockade. He died on board the hospital ship, Liberty, en route to the UK.

A memorial paid for by the public was placed in Cardiff’s Cathays Cemetery but over the years it had become overgrown and untidy. Almost nine decades later, Friends of Cathays Cemetery stumbled upon John’s story and decided to contact the Commonwealth War Graves Commission, which agreed to tidy up the grave. Now to commemorate the 90th anniversary of Mr Cleal’s death and the raid on Zeebrugge, Friends of Cathays Cemetery and the Royal Naval Association (RNA) have held a ceremony to rededicate his grave. It was attended by more than 30 members of the public on Sunday. John Farnhill, secretary of Friends of Cathays Cemetery, said he was delighted to honour the hero. He said: “It feels like John’s story has been forgotten about for 90 years and now it’s being remembered again. “The Friends of Cathays Cemetery feel it’s essential his sacrifice is remembered.” Flowers were laid on the grave on behalf of the RNA and Friends of Cathays Cemetery, and a period of silence was observed. Jim Attenborough, the RNA’s standard bearer at the ceremony, said: “Having served 20 years in the navy I’ve seen many colleagues lose their lives in conflict so I feel it’s extremely necessary to honour those people.”

20/04/2008

90 Jaar sedert Raid op Zeebrugge herdacht.

Komende woensdag is het 90 jaar geleden, dat Sir Roger Keyes, zijn plan tot uitvoering bracht om de haven van Zeebrugge te versperren. Zo wilde hij het einde van de Eerste Wereldoorlog bespoedigen. Door drie "cementschepen" in de havengeul tot zinken te brengen, hoopte hij de Duitse duikboten, die opereerden vanuit de Brugse binnenhaven, hun uitvalsbasis te ontnemen. De Duitse onderzeeërs werden door deze stunt wel gehinderd, maar de operatie slaagde niet echt. Toch werd het in militaire kringen aanzien als een van de meest schitterende wapenfeiten uit de geschiedenis. Bij de raid vielen zo’n 200 slachtoffers. In 1919 werd vice-admiraal Keyes in Zeebrugge ontvangen door Koning Albert I. Sir Roger Keyes kreeg de klok cadeau, die de Duitsers in Antwerpen ontvreemd hadden, en die op de muur in Zeebrugge dienst deed als alarmklok. De Zeebrugge Bell hangt nog altijd in het Maison de Dieu (stadhuis) van Dover en wordt elk jaar ’s middags op Saint George's Day geluid.

In Zeebrugge gebeurde de herdenking van het wapenfeit in de loop van het weekend. Zaterdag was er een parade en werden bij het monument op de zeedijk kransen neergelegd. Ook waren er heel wat belangstellenden voor een conferentie over het “Marinekorps Flandern en het belang van de Vlaamse havens in de Eerste Wereldoorlog”. Verder sprak Vincent Hoffman van de Belgische ontmijningsdienst over de ontwikkeling en gebruik van mijnen en torpedo’s in 14-18. Zondag was er een herdenking bij de militaire begraafplaats aan de kerk in Zeebrugge. Daar werd meegedeeld dat een onbekende soldaat op het kerkhof kort geleden geïdentificeerd werd. Na een jarenlang onderzoek naar twee onbekende graven op de begraafplaats is vastgesteld dat één van de graven toebehoort aan de Britse Luitenant-ter-Zee 1e Klasse Arthur Leyland Harrison. Deze oorlogsheld kreeg na zijn dood postuum de hoogste Britse militaire onderscheiding, het zogenaamde Victoria Cross, voor zijn aandeel in de strijd om Zeebrugge. Voor de aanval op onze kusthaven werden 11 van die onderscheidingen uitgereikt, een record aantal. Zondag om 11 u werd dan nog de jaarlijks bloemenhulde gehouden aan het monument op de Admiraal Keyesplaats. Dat gebeurde in aanwezigheid van een afgevaardigde van het Britse koningshuis, leden van de British Royal Marines, en Belgische oud-strijders. Traditiegetrouw bevonden zich onder de Royal Marines ook een paar piepjonge zeekadetten van de illustere kruiser HMS Exeter. Dit keer werd de omschrijving ‘piepjong’ wel zeer letterlijk genomen met de aanwezigheid van een zeekadet die amper 7 lentes telde. Naar aanleiding van de 90ste verjaardag van de raid verscheen in Engeland ook nog een nieuw boek. “The Zeebrugge Raid 1918 - The Finest Feat of Arms” is van de hand van auteur Paul Kendall. Het nieuwe werk verschaft onder meer ook fascinerend inzicht in het leven van de mensen die deelnamen aan de aanval van 23 april 1918 op onze kusthaven.

18/04/2008

Knokke-Heists bedrijf voert promotie voor "duurste diner ter wereld"

Luxury Travel Butler, een product van het Knokke-Heistse toeristisch consultbureau The Planner.be werd gevraagd om de exclusieve promotie en PR verzorgen voor het “duurste diner ter wereld”. Het initiatief wordt gehouden in Parijs op 17 september. Zestien gerenommeerde Michelinchefs serveren aan 60 exclusieve genodigden het neusje van de zalmgastronomie. “Dat mag dan ook wel”, zegt Afgevaardigde Beheerder Filip Muyllaert. “Het prijskaartje voor de hele avond bedraagt namelijk 22.000 euro per persoon. Maar het is allemaal voor het goede doel. De opbrengst gaat integraal naar onderzoek voor de ziekte van Alzheimer.

40 Michelinsterren in één keuken


The Dinner of the Chefs, zo heet het initiatief, is een mondiale ode aan kunstenaars van lekker eten en drinken. Yannick Alleno, Sébastien Bras of Christophe Michalak: gevestigde chef-koks die klinken als een klok bij elke fijnproever. In totaal zullen 40 Michelinsterren in 15 gangen de meest prestigieuze en fijnste delicatessen ter wereld voorschotelen. Elke chef legt zijn passie in zijn gerechtje.

Fabelachtig decor

Niet alleen het diner is exquis, ook de hele inkleding getuigt van pure klasse en design: afhaling met privé-chauffeur in een limousine, cocktailreceptie in de elegante tuinen van koningin Marie-Antoinette, diner in het indrukwekkende Salon des Cotelle van het magische paleis van Versailles, prachtige recitals van live barokmuziek, spetterend vuurwerk in de tuinen en overnachting in een prachtig luxehotel. En als kers op de taart krijgen de ingeschreven heren en mevrouwen nog een uniek en waardevol aandenken mee naar huis.

Ten voordele van het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer

De opbrengst van dit culinair topevenement gaat naar het goede doel. Van het prijskaartje van 22.000 euro per persoon gaat de winst integraal naar The International Foundation for Research on Alzheimer’s Disease. De laatste 10 jaar is deze ziekte wereldwijd met maar liefst 30% gestegen. Deze liefdadigheidsorganisatie reikt middelen aan naar verder gespecialiseerd onderzoek.

First come, first served

Wereldwijd kunnen op woensdag 17 september slechts 60 gasten mee aan tafel schuiven. Het event loopt van 19 u. tot 0.30 u. in Versailles nabij Parijs. Interesse? De organisatie hanteert het democratische principe van first come, first served! Reserveer uw plaatsje voor dit ultra-exclusief diner via info@luxurytravelbutler.com.

Praktisch
Datum : woensdag 17 september 2008
Uur : van 19 u. tot 0.30 u.
Plaats : Grand Trianon, Salon des Cotelle & Pavillon Français Hamlet of Queen Marie-Antoinette in het paleis van Versailles.
Kostprijs : 22.000 euro p.p. (all-in)
Ten voordele van : The International Foundation for Research on Alzheimer’s Disease

Boekingen en reservatie België:
info@luxurytravelbutler.com

LUXURY TRAVEL BUTLER (www.luxurytravelbutler.com) is een initiatief van het marketing & communicatiebureau THEPLANNER.be. Voor meer informatie: Filip Muyllaert, tel. 050 49 07 16

17/04/2008

Op zoek naar een voornaam?

In ons land zijn er bijna 100.000 mannen die Jean heten, 70.000 die Marc heten en 58.000 die Michel heten. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie (toestand op 1 januari 2007). In het Vlaams Gewest is Marc de voornaam die het meest voorkomt, gevolgd door Jan en Luc. In Wallonië is de voornaam Jean het meest frequent, gevolgd door Michel en Philippe. In het Brussels Gewest tenslotte staat Jean op 1, Mohamed op 2 en Michel op 3. Bij vrouwen en meisjes komt de voornaam Maria 183.000 keer voor en de voornaam Marie 126.000 keer. Monique is de derde meest voorkomende naam en komt 47.000 voor. In het Vlaams Gewest staat Maria op 1, Marie op 2 en Rita op 3. De top-3 van Wallonië en het Brussels Gewest is identiek: Marie komt het meest voor, gevolgd door Maria en Anne. Maar er zijn ook duizenden andere voornamen in gebruik in ons land...

16/04/2008

Wie wint de Publieksprijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek 2008?

HET Cultuurcentrum Knokke-Heist en DE Davidsfonds Uitgeverij organiseren al verschillende jaren samen de Prijs Knokke-Heist Beste Jeugdboek. Deze prijs is de oudste en belangrijkste manuscriptenprijs voor jeugdboeken in het Nederlandse taalgebied. De winnaar mag een belangrijke geldprijs van 12.500 euro in ontvangst nemen. Naast de bekroning van de professionele jury wordt voor het eerst ook een publieksprijs uitgereikt. De prijs van het publiek kan de beslissing van de vakjury bevestigen, of net een stevig weerwoord bieden. De auteur wint met de publieksprijs bovendien niet enkel de harten van de lezers, maar tevens een geldprijs van 2500 euro. Op www.prijsknokkeheistbestejeugdboek.be en in een pocket die via de bibliotheken en Colibro boekhandels wordt verspreid, kan je kennis maken met de 5 shortlist-titels. En stemmen uiteraard! Stem op jouw favoriete boek en maak kans op een weekendje Knokke-Heist of een trolley vol boeken! Op 15 mei worden de winnaars of winnaar bekend gemaakt. Het door de vakjury bekroonde boek zal verschijnen bij Davidsfonds Uitgeverij.

Hier dan de vijf shortlist-titels:

ENGELENWERK. Samen met een aantal dorpsgenoten vertrekt de zeventienjarige Nuno naar Nederland om er zes weken als seizoensarbeider aan de slag te gaan. Ze worden echter in haast onmenselijke omstandigheden opgesloten en vaak zonder reden mishandeld tijdens het werk…

HET MEISJE MET DE VLEK. Yasmine wordt geboren met een grote vlek in haar gezicht. Haar klasgenootjes moeten niets weten van een meisje met een lelijke vlek. ’s Nachts danst Yasmine de pijn weg. Tot op een dag Samuel zijn intrede doet. Daar is geen dans tegen opgewassen…

ALLE DINGEN VOOR IENE. Jef woont met zijn ernstig zwakbegaafde zus Iene en zijn mooie moeder in een flat. Hij heeft zijn vader nooit gekend. Het enige wat hij van hem weet is dat zijn ogen te dicht bij elkaar stonden. En dat hij door zijn moeder vermoord is met een keukenmes. Tenminste, dat wil hij graag geloven…

OOIT IS NIET NU. Janis wil niet geloven dat de dood van haar beste vriendin een banaal ongeluk was. Aan de hand van Tatiana’s album en brieven past Janis beetje bij beetje de puzzelstukjes in elkaar. Maar de waarheid waar Janis zo op is gebrand, blijkt nog zwarter dan ze had durven denken…

PELATES VAN CYRENE. Vergeet Hercules, vergeet Odysseus. De held van dit verhaal is de dappere sterveling Pelates van Cyrene. Tegen de wil van Zeus, maar gesteund door de mindere god Spereus, wordt de eenvoudige herder Pelates plots gebombardeerd tot Griekse held…

Meer informatie:Ineke DebelsBlijde-Inkomststraat 79-81• 3000 LeuvenTel.: 016/310.600 • Fax: 016/310.608

7/04/2008

Yorkshire clerk in daring First World War sea raid on Zeebrugge

AN author has discovered a West Yorkshire connection to a daring raid during the First World War. That according to an article in today's Yorkshire Post. In "The Zeebrugge Raid 1918", writer Paul Kendall tells the story of the Royal Navy's attempt to block the port at Zeebrugge by sinking three ships at the entrance, thus preventing the Germans from using Bruges as a submarine base. Churchill called it "the finest feat of arms in the Great War, and certainly an episode unsurpassed in the history of the Royal Navy".Mr Kendall, who describes it as a "suicide mission", has discovered that a solicitor's clerk from Leeds called George Calverley was among those who took part.Calverley, born in Armley on July 20, 1898, had tried to enlist in the Royal Field Artillery in September 1914 at the outbreak of war but was turned away because at 16 he was too young. In March 1915 when returning to his office in Leeds he passed the Royal Marine recruiting office. Although still under the age limit and too short he stood on tiptoes – and was accepted. He was later assigned to the 4th Battalion Royal Marines Light Infantry and started training for the raid. He was aboard HMS Iris, a former Mersey ferry boat, whose objective was to assault a jetty and create a diversion to allow the three ships to pass.As HMS Iris was withdrawing, a German shell struck the deck, where 56 Marines were waiting. It killed 49 men and blew Lance Corporal Calverley five yards into the air, but he survived.Mr Kendall praises the men's courage "in trying to accomplish a difficult objective, in the dark of night, challenged by the tide and the German gun batteries".

The book, priced £25, is available from The History Press.

5/04/2008

Ook Scheveningen wil Veronica's Norderney

Scheveningen heeft zich in de strijd geworpen om het zendschip van Radio Veronica een ligplaats te bieden. De Norderney, komt er wellicht weer voor de kust te liggen. Het schip ligt al geruime tijd werkeloos in de haven van Antwerpen. Naast Scheveningen is ook Rotterdam in beeld. Maar een mede-eigenaar heeft het bod uit de Maasstad al als te laag naast zich neergelegd. "Het liefst wil ik De Norderney, zoals het schip officieel heet, zelf exploiteren in Zwolle," stelt mede-eigenaar Wouter van der Meer van Entertainment International bv. "Dat ligt in die gemeente echter nogal moeilijk. Daarom sta ik open voor elk bod." Tot het rijtje gegadigden voor het schip behoort inmiddels ook de Stichting Nationaal Popmuseum, waarin onder anderen oud-dj Erik de Zwart zitting heeft. De Norderney zou aan de Dr. Lelykade in de haven van Scheveningen moeten komen, tegenover het toekomstige popmuseum. Voor dat museum hebben de initiatiefnemers onlangs een intentieverklaring ondertekend met Volker Wessels Vastgoed. De Norderney heeft historische banden met Scheveningen. Het schip staat bij menig Nederlander in het geheugen gegrift. De voormalige IJslandse trawler was jarenlang het beeldmerk van Veronica. In 1974 kwam als gevolg van een nieuwe wetgeving een einde aan het bestaan van de zeezenders Veronica, Noordzee en Atlantis.

2/04/2008

Erfgoeddag in Knokke-Heist zondag 13 april

Activiteiten in Sincfala Knokke-Heist

Het thema van deze Erfgoeddag is Wordt verwacht. Hoe keken (en kijken) we aan tegen de onzekerheden van de toekomst? Dit is de vraag van waaruit alle activiteiten op Erfgoeddag vertrekken. Geen alledaags thema, toegegeven. Maar wel veelzijdig en verrassend! Ontdek het allemaal op Erfgoeddag.

Tentoonstelling De potten van Heist - doorlopend van 10 tot 18 uur
i.s.m. Raakvlak
In 2007 ontdekten archeologen bij opgravingen in het oude Heyst een tiental oude waterputten. Een schat aan materiaal, vooral middeleeuws aardewerk, kwam boven. Op Erfgoeddag kun je deze vondsten bewonderen in Sincfala. De tentoonstelling geeft ook weer waar, op basis van oude gegevens over de bevolking, in de toekomst nog opgravingen zullen volgen. Kinderen kunnen aan de slag als archeoloog in spe!

Lezing Archeologisch onderzoek in Heist - 10u
i.s.m. Raakvlak en Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago
In Heist kwamen in 2007 op een oppervlakte van amper 250 vierkante meter 11 tonwaterputten, 1 bakstenen waterput en 1 beerput aan het licht. Dat laat de tentoonstelling zien. Over deze opmerkelijke ontdekking, andere vondsten en toekomstige opgravingsplannen in Knokke-Heist geeft Raakvlak-archeologe Bieke Hillewaert toelichting.

Bieke Hillewaert is diensthoofd van Raakvlak, de Intergemeentelijke Dienst voor Archeologie in Brugge en Ommeland. Raakvlak heeft als werkgebied Brugge, Zedelgem, Beernem, Torhout, Jabbeke en Knokke-Heist.

Workshop: Vuilniszakproject - 14 tot 18 uur
Archeologie voor kinderen

Een archeoloog legt aan de hand van een moderne vuilniszak uit hoe je het afval kan interpreteren. Zo weten we door de blikjes bier dat de mensen een feestje gegeven hebben, de fopspeen en het kapotte speelgoed leiden dan weer naar een baby en de spuitbus haarlak speciaal voor krullen vertelt ons dan iets meer over het uiterlijk. Op dezelfde manier kijken de kinderen dan naar echte vondsten: waarom vinden we zoveel vis in een kloostercontext, kan dit zijn omdat de paters en zusters enkel vis mochten eten? En de vele hoornpitten zijn typisch afval van de leerlooiers.

Daarna gaan we nog een stapje verder. Hoe weten we nu wat mensen aten? Door een zeefstaal voorzichtig te sorteren met een pincetje vinden de kinderen kersenpitjes, visgraten, aardbeipitjes, maar ook stukjes schoen, kleine restjes stof, steentjes enz. Voorzichtig leggen we uit dat alles wat ze voor zich zien uit een beerput komt en na de eerste kreten van afschuw gaan ze rustig en nog geconcentreerder op zoek naar de geheimen van het toilet. Het lijkt wel vies, maar het is het niet.

Rondleiding met gids in het museum - 13, 14, 15 en 16 uur

Praktische informatie: Alle activiteiten vinden plaats in Sincfala, Museum van de Zwinstreek. U kunt daar ook terecht voor meer informatie: Pannenstraat 140, 8300 Knokke-Heist, tel: 050 630 872, e-mail: sincfala@knokke-heist.be.