30/06/2009

Antwoord parlementaire vraag rond de regelgeving voor golfkarretjes

De verkeersregels rond de golfkarretjes die steeds meer in het straatbeeld opduiken zijn de laatste tijd het voorwerp van heel wat vraagtekens. Zeker nadat een meisje van 17 in Knokke-Heist veroordeeld werd voor het rijden met een golfwagentje op de openbare weg. Eerder deze maand kwam er trouwens een antwoord op een parlementaire vraag rond de kwestie:

Auteur Jan Mortelmans, VB Departement Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. Sub-departement Mobiliteit: Betreft: Golfkarren. - Verkeersregels.

Vraag
Sinds enige tijd verschijnen de typische "golfkarren" in het straatbeeld. In Hasselt worden ze door een hotelketen ingezet voor het transporteren van hotelgasten. Herkenrode telt er één voor het vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit en in Bilzen wil de toeristische dienst het vervoermiddel inzetten voor toeristen. Ook in Knokke-Heist verschijnen ze steeds vaker in het straatbeeld. Er blijken verschillende modellen van te bestaan. Sommige kunnen twee personen vervoeren, andere vier. Er zijn er met en zonder kentekenplaat. Wat is het statuut van deze golfkarren en welke verkeersregels moeten dan ook in acht worden genomen?

Antwoord
Er bestaan twee types van golfkarretjes: 1. De golfkarretjes zonder typegoedkeuring. Dergelijke golfkarretjes die een autonummerplaat voeren, worden erkend als materieel van speciale constructie en zijn maar tot de openbare weg toegelaten als ze een Proces-Verbaal van Benaming (P.V.B.) hebben, en onder de voorwaarden die in dat P.V.B. zijn vermeld, meer bepaald: - snelheid is beperkt tot 30 km/u en een snelheidsplaat is verplicht; - het voertuig moet beantwoorden aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, inzonderheid aan deze betreffende de verlichting; - slechts toegelaten tot de openbare weg voor het rijden tussen de installaties en de terreinen van de golfclub waartoe zij behoren, en dit binnen een straal van 500 meter. De bestuurders van deze golfkarretjes moeten de verkeersregels naleven die van toepassing zijn op de autobestuurders. 2. De golfkarretjes met een Europese of nationale typegoedkeuring als bromfiets klasse A (twee- of driewielig, maximumsnelheid van 25 km/u) of klasse B (twee-, drie- of vierwielig, maximumsnelheid van 45km/u), zonder nummerplaat. De bestuurders van deze voertuigen moeten de verkeersregels naleven die van toepassing zijn op respectievelijk de bromfietsen klasse A en de bromfietsen klasse B. Dit betekent dat een helm verplicht is indien het golfkarretje niet is voorzien van een veiligheidskooi en ook dat de bestuurder in het bezit moet zijn van een rijbewijs B of A3 ingeval het een karretje met 4 wielen (bromfiets klasse B) betreft.

2/06/2009

Sportcentrum Laguna centrale kieslocatie voor Duinbergen en Heist

Heel wat kiezers in Heist en Duinbergen gaan op 7 juni niet meer stemmen op de plaats waar ze gewoon waren om hun kiesplicht te vervullen. De gemeentelijke basisschool Het Anker en het parochiecentrum De Branding in Duinbergen fungeren immers niet langer als kieslocatie. Ook het aantal stembureaus in Zaal Ravelingen is verminderd van 5 naar 3. Nieuwe centrale kieslocatie wordt het moderne sportcentrum Laguna, met 8 stembureaus meteen de grootste stemtempel van heel Knokke-Heist.

Ravelingen en het Anker niet optimaal

Uit de evaluatie van de vorige verkiezingen bleek dat de ruimte in zaal Ravelingen wat beperkt was om er 5 stembureaus te voorzien. Ook de 2 ingangen zorgden bij heel wat kiezers voor verwarring. De inrichting van de bureaus in de gemeentelijke basisschool Het Anker was eveneens niet optimaal en gaf heel wat extra werk aan de leerkrachten om hun klassen volledig vrij te maken. Voor de technische dienst die de kieslocaties opbouwen was het zeker geen sinecure om alles op tijd op te bouwen na schooltijd en alles terug klaar te hebben voor maandagmorgen. Bovendien is er aan het Anker zogoed als geen parkeerruimte beschikbaar.

Stijgend aantal kiezers

Doordat het aantal stemgerechtigde Knokke-Heistenaars bij elke verkiezing stijgt en door de sterke bevolkingsuitbreiding van de woonzone Heulebrug werd het maximaal aantal kiezers per stembureau soms overschreden. Voor deze verkiezingen was het gemeentebestuur dus genoodzaakt om 1 bureau meer te organiseren. Vandaar werd uitgekeken naar een nieuwe kieslocatie met meer ruimte voor de kiezers om aan te schuiven (ook bij regenweer), met eenvoudigere opstelling van de stemhokjes door de gemeentelijke technische dienst, met meer parkeerruimte en met goede toegankelijkheid voor de minder-mobielen.

Comfortabel stemmen in Laguna

Het sportcentrum Laguna biedt alle hierboven opgesomde voordelen. Vandaar dat het schepencollege op advies van de dienst Burgerzaken besliste om de 4 kieslocaties uit het Anker te vervangen door 4 bureaus in sportcentrum Laguna. Zaal Ravelingen wordt beperkt tot slechts 3 stembureaus. De overige twee worden overgebracht naar sportcentrum Laguna. Het stembureau in de parochiezaal De Schakel wordt gesupprimeerd en is overgebracht naar Laguna. Zo moet deze infrastructuur die veel als feestzaal wordt verhuurd niet worden vrijgehouden voor verkiezingsdoeleinden. Het gemeentebestuur is zich bewust dat verandering soms moeilijk is maar is ervan overtuigd dat er in de georganiseerde kieslocaties nu door alle burgers op een comfortabele manier kan gestemd worden. Sommige mensen zijn tevreden dat ze deze keer dichter bij huis mogen gaan stemmen. Anderen zullen inderdaad verder hun kiesverplichtingen moeten vervullen dan ze dit gewoon waren. Maar er is ruime parkeermogelijkheid en bewaakte fietsstallingen aan het sportcentrum Laguna.

Openbaar vervoer naar Laguna

Wie over geen vervoer beschikt kan nog steeds gebruik maken van het openbaar vervoer. Ook op zondag rijdt De Lijn bus van Ramskapelle tot in Knokke (Lijn 3) met volgende haltes:
- Halte Dijk Heist (hoek Vlamingstraat-Heistlaan - aan Delhaize) : 9 min na het uur
- Antoniuskerk : 10 min na het uur
- Markt : 11 min na het uur
Afstap dichtst bij sportcentrum Laguna : Krommedijk