13/06/2007

Waarom ouwehoeren over die paar meter Surfers' Paradise?

Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse en provinciale politiek al jaren liggen te ouwehoeren over Surfers' Paradise dat een paar meter zou moeten verhuizen omdat op een tekentafel in Brussel een groen lijntje werd getrokken. Als men dan het volgende verhaal leest over een strandpaviljoen een paar kilometer verderop in Retranchement dan wordt nog meer duidelijk dat men in ons land toch wel zeer graag ONvolwassen bezig is.

Woensdag 13 juni 2007 - RETRANCHEMENT - In de volksmond wordt hij 'de onderkoning van het Zwin' genoemd. Jannis van de Voorde is houder van strandpaviljoen De Zeemeeuw op het strand van Retranchement, naast het natuurgebied. Het paviljoen bestaat 25 jaar en is inmiddels beroemd om de sliptongetjes.

Van de Voorde is de enige paviljoenhouder die zelf verantwoordelijk is voor de strandreiniging en strandbewaking. Van de Voorde zou het ook niet meer anders willen in de vrijstaat zoals hij dat deel van het strand zelf noemt. "Inderdaad, net zoals Monaco, maar dan zonder de gunstige belastingtarieven."Dat het wel snor zit met de staat van het hele strand bewijst de gouden wimpel boven de ingang, de prijs van het schoonste strand van Nederland. Daarnaast een aantal plaquettes van drie jaar achter elkaar de blauwe vlag, het symbool voor onder meer toegankelijkheid, waterkwaliteit en veiligheid. "We hebben dat gezamenlijk voor elkaar gekregen. Gemeente Sluis, paviljoenhouders en Piet Michielsen van de strandreiniging."De onderkoning vocht in die 25 jaar menig robbertje uit met overheidsinstanties. Toenmalig dijkgraaf Cambier van waterschap Het Vrije van Sluis vond het begin jaren tachtig maar niks dat Van de Voorde met een jeep op het strand reed om frisdrank en snoep te verkopen. Van de Voorde had daar begrip voor maar stuitte op onwil bij de gemeente Sluis toen hij een aanvraag indiende voor de bouw van een strandpaviljoen. Van de toenmalige gemeente Oostburg kreeg hij die vergunning wel voor de plek direct naast het Zwin. Het paviljoen brandde in 1985 geheel af. Toen hij met de herbouw bezig was, stonden opeens zenuwachtige ambtenaren van Sluis en Oostburg boven op de dijk. Zijn tent stond immers op het grondgebied van de gemeente Sluis en daar had hij geen vergunning voor. Of hij De Zeemeeuw een paar meter wilde verplaatsen, vroeg oud-wethouder Bram de Feijter van Oostburg voorzichtig. Geen denken aan, reageerde Van de Voorde. De fundering en de leidingen lagen er immers al. "Mijn paviljoen is vervolgens door burgemeester Spijkerboer van Oostburg plechtig overgedragen aan Sluis."Het toerisme groeide en De Zeemeeuw groeide mee. In 2004 werd de serre aangebouwd en in de zomer staan 65 medewerkers op de loonlijst. Onlangs werd de strandpost geïnspecteerd. "Hij was niet acceptabel. Te klein en onvoldoende zicht op het strand, kreeg ik te horen. Hij moet verder naar voren. Doe ik niet, want dan kijken mijn gasten op een container. Het zicht op het strand is ruim voldoende. En het is geen GGD-post in Amsterdam. Hier komen mensen met een splinter of een verstuikte teen. Ach, als ik een gladde vloer moet hebben, leg ik wel een zeiltje. Ik kreeg overigens wel dispensatie."