27/03/2008

Mosselvissers in Zierikzee en politiek in Sluis voeren actie

PROTEST MOSSELVISSERS IN ZIERIKZEE

Mosselvissers hebben donderdag de opening van het kreeftenseizoen in Zierikzee aangegrepen om te demonstreren tegen het verbod om mosselzaad op te vissen uit de Waddenzee. Met enkele tientallen mosselkotters voeren zij actie bij het havenhoofd van de Zeeuwse stad. Op een van de kotters hing een spandoek met de tekst 'Natuurbescherming danst op ons graf'. Volgens de vissers is het verbod funest voor de mosselsector en zal de mosselaanvoer vanuit Nederland nagenoeg tot stilstand komen. De Nederlandse Raad van State oordeelde eind februari dat de in 2006 door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verleende vergunning voor het opvissen van mosselzaad in de Waddenzee onterecht was verstrekt. Het is namelijk onduidelijk of dit schade kan opleveren voor de natuur. Hierdoor kunnen mosselvissers dit voorjaar geen zaad meer opvissen en dat vervolgens in de Oosterschelde weer uitstrooien, zodat het daar tot rijping kan komen.

MOSSELMOTIE VOOR DE RAAD IN SLUIS

Het Sluise raadslid Bram Basting van de fractie Gemeentebelangen heeft vandaag ook een motie ingediend om “support te geven aan de mosselsector”. De uitspraak van de Raad van State over de visserij op mosselzaad op het wad luidt het einde in van de Zeeuwse mosselsector. Een onbegrijpelijke uitkomst, vindt Gemeentebelangen. "De mosselsector dreigt uit Nederland te verdwijnen. De uitspraak van de Raad van State over de onrechtmatigheid van verleende vergunningen voor de zogeheten voorjaarsvisserij 2006 op mosselzaad in de waddenzee, zet de vangst op slot, en daarmee ook van de mosselen zelf in Zeeland. De kans dat er alsnog een vergunning wordt verleend voor de jaren 2008, 2009 en 2010, is vrijwel nihil. Aan een eeuwenoude traditie komt plotseling een einde als uitkomst van een juridisch steekspel. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de visserij maar ook voor de Horeca en de middenstand in onze Gemeente en Provincie. Het imago van Zeeland wordt hierdoor geschaad. We vinden dan ook dat we alles op alles moeten zetten om het tij te doen keren. Vandaar de motie", aldus Basting.