15/02/2008

E-loket voor vastgoedinformatie operationeel in Knokke-Heist

In samenwerking met de vzw Centrum voor Informatica (CEVI) heeft het gemeentebestuur van Knokke-Heist een digitaal loket voor vastgoedinformatie ontwikkeld. Het sofisticeerde systeem waarbij elk perceel op Knokke-Heists grondgebied wordt gelinkt aan een hele reeks verschillende databanken met plannen en vergunningen is een Belgische primeur. In principe kan elke burger gebruik maken van het e-loket vastgoedinformatie maar omdat de afgeleverde attesten 50 euro kosten, zullen voornamelijk notarissen gebruik maken van deze nieuwe digitale dienstverlening.

Via het e-loket op www.knokke-heist.be zijn er twee manieren om toegang te verkrijgen tot de vastgoedinformatie: via gebruikersnaam en wachtwoord of via een elektronische identiteitskaart. Wie de code van het perceel intikt, kan via een geografische kaart nog eens controleren of er geen vergissingen zijn gebeurd. Via een Menu “status” kan de gebruiker het verloop van zijn/haar aanvragen perfect opvolgen. Zolang de aanvragen niet in behandeling zijn, kunnen die worden geannuleerd en wordt geen factuur overgemaakt voor het attest. Bij annulering door het gemeentebestuur krijgt de aanvrager een melding waarom de aanvraag niet behandeld wordt. Indien de aanvraag correct is gebeurd, wordt die automatisch verwerkt. Via het Geografisch Informatie Systeem (GIS) wordt nagegaan welke planologische voorschriften er van toepassing zijn op dat perceel. Het systeem onderzoekt ook welke vergunningen er zijn afgeleverd. Het resultaat wordt uiteindelijk nog eens manueel gecontroleerd door een ambtenaar. Eenmaal het attest is goedgekeurd, wordt automatisch via mail het attest in pdf-formaat doorgemaild. De aanvrager kan de elektronische bijlage dan openen en uitprinten via het software-programma Adobe Acrobat Reader of Foxit Reader. Tweemaal per maand maakt de Afdeling Stadsontwikkeling de lijst met afgeleverde attesten over aan de dienst Ontvangsten die de nodige facturen opmaakt en verzendt. Bij niet betaling van deze facturen binnen de voorziene termijn, wordt de toegang geblokkeerd. De burger kan dan nog altijd aanvragen indienen maar die worden pas verwerkt nadat het saldo werd aangezuiverd. Omdat het afleveren van digitale attesten heel wat sneller en effici├źnter verloopt dan een manuele afhandeling, wil het gemeentebestuur alle notarissen aanmoedigen om gebruik te maken van het elektronische loket voor vastgoedinformatie. Wie toch opteert voor de traditionele manier betaalt 65 EUR ipv 50 EUR per attest.