22/02/2008

Bevolking Knokke-Heist daalt voor het eerst in 30 jaar

Loop van de bevolking 2007

Op 31 december 2007 tikte de Knokke-Heistse inwonersteller af op 34.028, een afname van 106 personen ten opzichte van vorig jaar. Voor het eerst sinds 1978 noteerde de dienst Burgerzaken een daling van het inwonersaantal. Met 195 geboortes zakte ook het geboortecijfer voor 2007 voor het eerst in 30 jaar naar een historisch dieptepunt. Het aantal overlijdens bleef daarentegen stabiel en volgt met 383 de tendens van vorige jaren.

Vergrijzing

Zoals in andere kustgemeenten houdt de vergrijzing in de populatie al jaren aan. Met een toename van 353 bewoners spanden de 60-plussers opnieuw de kroon. In tien jaar tijd kwamen er zo’n 2.724 senioren bij. Het komt er op neer dat maar liefst 36% van de bevolking nu boven de 60 jaar is, tegen amper 10% jongeren onder de 18. Deze categorie vertoonde een daling van 3.48% in vergelijking met vorig jaar.

De vergrijzing is deels te verklaren doordat de mensen een gezondere levenswijze hanteren dan vroeger. Mede door de gezonde zeelucht en het milde microklimaat, stijgt het aantal Knokke-Heistse hoogbejaarden aanzienlijk. Dat bewezen alvast de acht 100-plussers uit 2007. Voor dit jaar verwacht het gemeentebestuur zelfs zestien potentiële kandidaten (allemaal dames!) die een verjaardagstaart met minstens 100 kaarsjes zullen uitblazen.

Migratie

Het sterk negatieve saldo van de natuurlijke aangroei werd net als in 2006 gecompenseerd door een positief migratiesaldo. De badstad kende over het algemeen een doorlopend ijverig verloop. Deze trend dook eveneens op in de meeste andere kustgemeenten. Enerzijds kwamen 1.657 nieuwe inwoners zich in Knokke-Heist vestigen. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, bestaat deze groep niet hoofdzakelijk uit 60-plussers. In 2007 nam de leeftijdsgroep 40 tot 59 jaar met 30.36% een groot aandeel voor zijn rekening.

Iets minder dan de helft van de inwijkelingen kwam uit West- (26.74%) of Oost- (22.93%) Vlaanderen. Antwerpen vulde het rijtje aan met een gemoedelijke 15.75%. Anderzijds namen wel 1.575 Knokke-Heistenaren afscheid van de florissante gemeente, hoofdzakelijk met bestemming West- (43.43%) of Oost-Vlaanderen (19.37%). Het aandeel “20-59 jarigen” bij de uitwijkelingen bedroeg 63.8%, wat een stuk hoger ligt dan het effectieve aandeel in de bevolkingspiramide.

Gezinnen

Bij de gezinstoestand kabbelde de trend voort. Knokke-Heist voelt wel een stijgende tendens in het aantal gezinnen. De kustgemeente telt 27 gezinnen meer ten opzichte van 2006. Merkwaardig is dat de aangroei van het individuele aantal inwoners in 2007 dus daalde, terwijl het aantal gezinnen gestegen is. Dit komt doordat Knokke-Heist nu veel meer alleenstaanden en kinderloze gezinnen telt dan vroeger. De badstad telt nu zo’n 39 alleenstaanden meer dan in 2006, wat neerkomt op een totaal aantal van 6.206.

Het aantal kinderloze gezinnen steeg onophoudelijk en sluit het jaar 2007 af met 5.667. De huisgezinnen met kinderen hielden net als in 2006, de dalende lijn aan (2340 met 1, en 1683 met 2 kinderen). De ‘kroostrijke families’ strandden op 548, en de Knokke-Heistse badstad telde in 2007 nog steeds twee gezinnen met zes kinderen.
Buitenlanders

De situatie bij de buitenlandse inwoners bleef navenant constant. Uiteindelijk gaat het hier allemaal samen over 1.395 burgers, een lichte stijging in vergelijking met 2006 (13 mensen). Dit aandeel vertegenwoordigt 35.27% Nederlanders, 34.69% andere EU-burgers en 30.04% van de meest uiteenlopende nationaliteiten.

Deelgemeenten

De statistieken tonen een opmerkelijke stijging van het aantal inwoners in Heist (0.14%) en Ramskapelle (0.11%). Dit is te verklaren door de opstart van nieuwe wijken als ‘Heulebrug’ te Heist waar plaats is voor 500 nieuwe woningen, en ‘Biezenmaat’ in Ramskapelle. Knokke bleef in 2007 wel nog altijd de meest bevolkte (15.708) deelgemeente, op de voet gevolgd door Heist (12.828 inwoners). Het West- en Ramskapelse inwonersaantal bedroeg eind 2007 respectievelijk 4.732 en 760. Westkapelle telde in vergelijking met het jaar daarvoor 65 inwoners minder. Het pittoreske Ramskapelle kreeg er als kleinste deelgemeente opnieuw 35 inwoners bij. Ramskapelle is bovendien de enige deelgemeente in Knokke-Heist waar het mannelijk geslacht numeriek in de meerderheid is. Ten opzichte van 1988 is enkel de bevolking van de deelgemeente Knokke gedaald.

Het gemeentebestuur hoopt in de eerstvolgende jaren het totale bevolkingsaantal op ongeveer 34.000 te houden zodat Knokke-Heist beheersbaar blijft en de gemeente zich kan profileren als een badplaats met alle voordelen van een stad zonder de nadelen ervan. In de strategische nota 2008-2012 zijn wel de nodige beleidsmaatregelen voorzien om jonge gezinnen te blijven aantrekken en een nog kindvriendelijker klimaat te creëren. Op deze manier wil het gemeentebestuur het bruisend en dynamisch imago van Knokke-Heist voor de toekomst verzekeren.