25/12/2007

Scheveningen, dé badplaats van Noordwest Europa

Niet alleen in Knokke-Heist en Oostende wordt gesleuteld aan de toeristisch toekomst in een steeds veranderende wereld. Ook de grootste badplaats in de Benelux werkt daar aan. Zo moet ook Scheveningen een slag maken om een aantrekkelijk gebied te blijven voor wonen, werken en recreëren. Zopas presenteerde het college van burgemeester en wethouders drie – sterk met elkaar samenhangende – plannen voor de toekomst van de grootste badplaats aan de Noordzee. Het gaat om de Nota van Uitgangspunten Masterplan Scheveningen Kust, het Voorlopig Ontwerp voor de boulevard en de Nota van Uitgangspunten planontwikkeling Scheveningen Haven. Volgens verantwoordelijk wethouder Marnix Norder gaat het op een aantal punten niet goed met Scheveningen. Het aantal toeristen blijft achter bij de groei die je elders ziet en per persoon geven toeristen minder geld uit. Ook de visserij heeft het moeilijk, niet alleen omdat het in heel Europa slecht gaat, maar ook omdat er tot nu toe niet echt gekozen is voor de visserij. Daarnaast is het noodzakelijk de kustverdediging te versterken als gevolg van de stijging van de zeespiegel. Om het toerisme te stimuleren wil de gemeente nieuwe voorzieningen zoals musea, theaters en bijvoorbeeld een lego playground bij de pier. Die moeten ervoor zorgen dat Scheveningen ook ’s avonds en buiten het zomerseizoen de moeite waard is. Ook komen er 600 extra hotelkamers. De openbare ruimte moet meer kwaliteit krijgen en het strand moet beter toegankelijk worden.