7/12/2007

Tropicana Zeebrugge: 5,5 % extra besparing door energie-audit

Zelfs in vrij nieuwe fabrieken die met de best beschikbare technieken zijn uitgerust, blijkt in veel gevallen nog een aanzienlijke reductie van het elektriciteit- en/of gasverbruik mogelijk te zijn. Bij Tropicana in Zeebrugge wees een energie-audit vier jaar na de opstart uit dat nog minstens 5,5 procent extra kon worden bezuinigd. “Dat was even schrikken,” vertelt Plant Manager Wim Koopmans, “want bij de inrichting van deze toch wel erg jonge productiefaciliteit was energiezuinigheid één van de belangrijkste aandachtspunten.” Tropicana, een divisie van PepsiCo Inc, is wereldmarktleider in het domein van hoogwaardig, gekoeld vruchtensap. Ze telt in Europa vijf vestigingen: Zeebrugge en Borgloon, het Franse Hermes, het Spaanse Murcia en het Engelse Boxford. De fabriek in Zeebrugge is het grootste en nieuwste afvulcentrum op het continent. Met 155 personeelsleden en zes verpakkingslijnen haalde ze vorig jaar een volume van 170 miljoen liter vruchtensap, bestemd voor distributie in Europa. Wim Koopmans: “Dat is meer dan het dubbele van toen we hier in 2003 startten. En we blijven groeien: dit jaar zal ons omzetcijfer nog eens met zo’n twintig procent zijn toegenomen.”Meer dan één reden…Hoewel de fabriek in Zeebrugge op groei was voorzien, is het succes zo groot dat er nu al concrete uitbreidingsplannen zijn voorzien. Om aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen, zal er zowel in extra productielijnen als magazijnen en andere gebouwen worden geïnvesteerd. Het design van de plant is hierop voorzien en laat toe om de bebouwde oppervlakte in de komende jaren nog te verdubbelen. Het is onder meer in deze context dat Tropicana besloot om een energie-audit te laten uitvoeren. Wim Koopmans legt uit: “Want hoewel deze fabriek met de best beschikbare technieken en systemen is uitgerust, hadden we de indruk dat ons verbruik vrij hoog lag. Vandaar dat we het interessant vonden om na te gaan of we wel goed bezig waren en de oplossingen het verwachte rendement behaalden. Want op die manier konden we eventuele fouten of minder goede zaken uit het ontwerp van de uitbreiding weren. Daarnaast heeft PepsiCo Int. de laatste jaren een sterk accent op milieuzorg en duurzaam ondernemen gelegd. In dit kader zijn we vorig jaar tot het Audit Convenant toegetreden. Hiermee is het uitvoeren van een energie-audit meteen in een stroomversnelling geraakt. Want een dergelijke analyse is dé basis om tot betere resultaten inzake energiebewust produceren te komen.”Voer voor specialisten!Omwille van de uitgebreide en gevarieerde waaier aan hoogstaande technologieën die binnen Tropicana worden gebruikt, was het niet evident om een specialist te vinden die de audit kon uitvoeren. Niettemin wilde de vruchtensappenproducent een externe partner inschakelen. Wim Koopmans vertelt waarom: “We zijn dermate aan onze systemen en werkprocedures gewoon, dat we er onvoldoende afstand van kunnen nemen om een echt objectieve analyse uit te voeren. Bovendien haal je met een externe specialist ook kennis uit andere industrieën in huis, waardoor de kans erg groot is dat je oplossingen krijgt voorgesteld waaraan je zelf nooit hebt gedacht. Uiteindelijk is onze keuze op Siemens gevallen. Niet alleen heeft deze firma een enorme ervaring op vlak van energie-audits. Ook is heel wat van onze automatisering op de standaarden van Siemens gebaseerd, waardoor deze specialist op vlak van technologie in staat was om het bos doorheen de bomen te zien. En we hebben geen spijt van deze keuze gehad, want ze heeft met verve de verwachtingen ingelost!”De audit in een notendopDe audit startte met een kick-off meeting waarbij de auditer een rondleiding doorheen het bedrijf kreeg. Peter Decaigny, Business Team Manager Energy & Maintenance van Siemens: “Op basis van deze eerste indrukken maakten we een lijst met ruwe ideeën van mogelijke verbeteringen. Daarna werden de pijnpunten grondig bestudeerd en formuleerden we een uitgebreide reeks van potentiële aanpassingen en uit te voeren studies. Vervolgens werden al deze suggesties in nauw overleg met Tropicana op haalbaarheid, efficiëntie en rendement onderzocht. De lijst van verbeteringen die uiteindelijk overbleef, hebben we daarna met de mensen van het Audit Convenant besproken en in een eindrapport verwerkt.” Resem verbeteringsactiesUit de resultaten van de audit bleek dat Tropicana haar energieverbruik nog met minstens 5,5 procent kon reduceren. “Dat was wel eventjes schrikken, want dat was veel meer dan we hadden ingeschat,” vertelt Wim Koopmans. “Ik kan elk bedrijf dan ook maar aanraden om geregeld zo’n analyse te laten uitvoeren. Onze case bewijst immers dat het altijd beter kan, zelfs in een jonge fabriek die met de best beschikbare technologieën is uitgerust!” Omdat het Audit Convenant vereist dat alle projecten met een IRR van meer dan vijftien procent ook effectief worden uitgevoerd, heeft Tropicana zich in eerste instantie op deze zaken toegespitst. Peter Decaigny: “Globaal gezien zijn er vier actieterreinen: energy awareness, processing, utilities en studies. Op vlak van awareness was Tropicana al dermate goed bezig dat we weinig verbeteringsvoorstellen konden formuleren. Want de vruchtensappenproducent werkt met een resource conservation team: mensen uit alle afdelingen die maandelijks ideeën uitwerken om energie te besparen. Dit resulteert in allerlei verbeteringen: van machineoptimalisatie, over sensibiliseringsposters, tot de uitwerking van strikte procedures om installaties af te zetten wanneer ze niet worden gebruikt. Inzake processing hebben we ons vooral geconcentreerd op de grootste energieverbruiker: het pasteurisatieproces. Als resultaat van de audit heeft Tropicana diverse investeringen doorgevoerd om deze fase in de productie aanzienlijk energie-efficiënter te maken. We spreken hier onder meer over ingrepen om het rendement van het regeneratiesysteem te verbeteren, maar ook over de isolatie van tanks, de automatische uitschakeling van installaties die in stand-by staan, etc.” Wim Koopmans vervolgt: “Voor mij bracht de analyse de meeste verassingen op het vlak van utilities, en dit zowel inzake onze situatie als de verbeteringsvoorstellen van Siemens. In concreto hebben we bij het opwekken van stoom een rendementsverbetering kunnen realiseren door warmere lucht aan te zuigen, het setpunt van de ontgasser te optimaliseren en verschillende condenspotten te vervangen. Ook worden deze laatste nu meer gecontroleerd, zodat defecte condenspotten vroegtijdig worden gedetecteerd. Een ander belangrijk punt is de verlichting: we zijn nu bezig om stelselmatig alle TL-armaturen door types van de nieuwste generatie te vervangen. Ook hebben we de sturing van al onze transportbanden aangepast, zodat deze enkel draaien wanneer er producten op aanwezig zijn. Daarnaast wilden we de compressorefficiëntie verhogen door het aanzuigen van koudere lucht, maar omwille van economische redenen hebben we deze ingreep toch niet uitgevoerd. Tenslotte hebben we op basis van de audit ook drie grote studies gelanceerd. Enerzijds willen we nagaan of warmtekrachtkoppeling rendabel wordt wanneer we de site uitbreiden. Anderzijds onderzoeken we de toepassing van meer daglicht in de nieuw te bouwen gedeeltes: dit is niet alleen energiezuinig, maar leidt ook tot een beter werkcomfort. En in het verlengde daarvan bestuderen we ook de optimalisatie van de luchtbalans.”