17/06/2008

EU reageert positief op reddingsplan Vlaamse visserij

Maandag heeft Kris Peeters, Minister-president en Vlaams Minister bevoegd voor de Zeevisserij, zijn reddings- en herstructureringsplan voorgesteld aan EU-Commissaris Joe Borg. Tegelijk vroeg de Minister de steun van Europa op 3 punten. De eerste reactie van de Commissaris was in elk geval positief. Hij stelt dat de komende Raad Visserij volgende week in Luxemburg hopelijk meer duidelijkheid zal brengen rond een mogelijk Europees antwoord op deze problematiek. Minister Peeters drukt dan ook zijn hoop uit dat deze Raad Visserij positief gevolg zal geven aan de voorstellen van de Commissie, zodat hij zijn herstructureringsplan kan uitvoeren.

Het voorgestelde Vlaamse reddings- en herstructureringsplan bevat vijf concrete maatregelen die de sector dienen te begeleiden naar een duurzame toekomst:
- medewerkers van het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek worden ingezet om de reders die wensen om te schakelen, individuele technische begeleiding te geven op maat van hun vaartuig.
- Tegelijk zal een businessplan opgemaakt worden voor deze reders door SDVO.
- Daarnaast zal de Minister nagaan hoe het actuele Vlaamse vloot- en quotabeleid kan bijgestuurd worden met het oog op het stimuleren van omschakeling naar duurzame technieken.
- De VLAM krijgt exta middelen om de campagne ‘Vis van het seizoen’ te intensiveren.
- Tot slot zal de Minister de prijsvorming van vis in kaart brengen, van visserij tot consument.

Om de nodige financiële impulsen te kunnen geven, vroeg Minister Peeters vandaag aan Commissaris Borg om gedurende een periode van twee jaar, op drie punten de Europese regels te versoepelen:
- privé-investeringen bevorderen door de financiële last van de reders te verlagen,
- tijdens de periode van ombouwen van de vaartuigen een financiële vergoeding voorzien voor de reders en de bemanningsleden
- en ervoor zorgen dat de reders die investeren een uitzicht op langere termijn hebben inzake behoud van voldoende motorvermogen.

<<>> aldus de Minister-president.