20/06/2008

De verzuchtingen van pleinomwonenden

Volgende week wordt in Knokke-Heist een politieverordening goedgekeurd die diverse vormen van overlast moet aanpakken. Momenteel geldt op het strand al een alcoholverbod tussen 22.00 uur en 10.00 uur. Dat verbod wordt nu uitgebreid naar het openbaar domein in hele grondgebied van de badstad. Op overtredingen staan echter enkel kleine geldboeten. Ook zullen enkel de geopende flesjes of blikjes worden in beslag genomen. Verder verbiedt het nieuwe reglement wel uitdrukkelijk dat personen op het openbaar domein, in winkelgalerijen, portalen en brievenbussen urineren of zich op andere wijze ontlasten. Terwijl omwonenden van uitgangsbuurten bij het Van Bunnenplein en het Verweeplein de maatregel als een stap in de goeie richting zien, noemen ze de kleine sancties duidelijk een maat te weinig. Handelaars vragen zich af of er ook op het strand zal gecontroleerd worden en of jongeren die overlast veroorzaken daadwerkelijk zullen verwijderd worden. Ook vinden ze kleine geldboetes niet effectief. In het verleden bleek dat nogal wat “fils à papa” zich schuldig maakten aan allerlei overlast. Verder vragen de handelaars in de uitgangsbuurten één aanspreekpunt bij de politie voor het melden van overlast. Die zou de gedupeerden dan ook kunnen inlichten over de maatregelen die werden genomen. Een evaluatievergadering nà de zomer is volgens hen ook aangewezen.

Dit zijn de verzuchtingen van de omwonenden in de uitgangsbuurten:

01 Wordt aan de beveilingsfirma’s die actief zijn gevraagd om misbruik van drank op het strand aan te klagen? De vrees is dat met het nieuwe politiereglement de meutes zatlappen zich dan niet langer op het Van Bunnenplein zullen ophouden, maar op het strand zelf.

02 Ik vrees dat die “kleine” geldboetes niet effectief genoeg zullen zijn. Uit het verleden is gebleken dat nogal wat ‘fils à papa’ zich schuldig maken aan rotzooi. Die hangjongeren zullen zich dus geen zorgen maken over een paar tientallen euro’s boete.

03 Stel dat de winkels of de residenties in de buurt toch hinder ondervinden, zou het dan mogelijk zijn om bij de politie één aanspreekpunt te hebben voor meldingen van overlast? Een soort ombudsman (de wijkagent misschien of iemand anders) dus voor die stadsbuurt. Een gecoördineerde aanpak vooraf is nodig. Maar een gecoördineerde aanpak van de klachten nadien ook.

04 Men moet vermijden dat er ‘negativisme’ gaat heersen en dat de buurtbewoners van de politie denken dat er geen gevolg wordt gegeven aan de meldingen van overlast. Terugkoppeling kan dat voorkomen. Door de melder later nog eens terug te bellen om te vertellen wat er is gedaan met de melding.

05 Worden de handelaars of bewoners vergoed voor schade door urineren, overgeven of vandalisme?

06 Er zou een bewonersavond georganiseerd moeten worden zodat de gemeente eerst kan luisteren naar de ervaring van de bewoners & de handelaars. Op basis daarvan kunnen nieuwe voorstellen op tafel komen. Misschien kan een soort “buurtconciërge” een gesprekspartner zijn met de politie.

07 Heeft Knokke-Heist contacten met collega-kustgemeentes die met dezelfde problematiek worstelen? Hoe pakken zij het aan?

08 Verantwoorde jongeren die rotzooi van andere jongeren melden, zouden aangemoedigd of misschien beloond moeten worden. De politie kan immers niet constant op het Van Bunnenplein aanwezig zijn. Het disciplinerend effect van politie-aanwezigheid is vaak slechts voor de duur van hun aanwezigheid. Dat is een probleem. Dat is de frustratie van de politie, maar ook van de bewoners & handelaars. Die ‘jongerenwerkers’ zouden dus interessant kunnen zijn.

09 Jongeren willen misschien genieten van de ‘openheid’ van een plein. In plaats van de geslotenheid van een terras. Dus misschien moeten ze de cafés toelaten om x aantal tafels & stoelen vóór hun terras, op het plein zelf te zetten. Veeleer dan consumpties op het plein 100% verbieden.

10 Zullen overlastgevende jongeren van het plein verwijderd worden?

11 Komt er na de zomer een evalutievergadering met de bewoners & handelaars?