23/04/2008

Op stap met Natuurpunt

Nu vrijdag gaat de ‘Week van de Zee’, eigenlijk een veertiendaagse en een initiatief van het provinciebestuur West-Vlaanderen, officieel van start. In samenwerking met de provincie, het gemeentebestuur en het Agentschap Natuur en Bos neemt Natuurpunt afd. Knokke-Heist het initiatief om de natuurgebieden op het grondgebied van Knokke-Heist die in deze periode het interessantst zijn, aan het ruime publiek voor te stellen. Tijdens de 3 weekends van deze veertiendaagse organiseert de Natuurpuntafdeling dan ook niet minder dan 10 geleide natuurwandelingen, waarbij 5 verschillende natuurgebieden bezocht worden. Het betreft een gevarieerd aanbod met o.m. een vroegemorgenwandeling, wandelingen in verschillende duingebieden, een polderreservaat, een duinbos, een moerasgebied en uiteraard het strandreservaat. In het kader van de ‘Week van de Zee’ zijn de natuurwandelingen nu ook gratis voor niet-leden van de vereniging. Dit is een ideale gelegenheid om kennis te maken met de werking van de vereniging en even te proeven van het aanbod van de geleide wandelingen die Natuurpunt over het ganse jaar organiseert. Deze geleide natuurwandelingen zijn voor alle leden van Natuurpunt gedurende het ganse jaar gratis. Onder de deskundige begeleiding van de ervaren natuurgidsen verken je met volle respect voor de natuur de ongereptste stukjes van onze natuur in onze streek, zowel binnen de natuurreservaten als er buiten. Want ook buiten de officiële natuurreservaten is nog heel wat natuur te vinden. Zo herbergen bijvoorbeeld ook de door het duinendecreet beschermende binnenduinrandgebieden een ongekende natuurrijkdom. De natuurgidsen van de vereniging brengen de deelnemer op ongekende plaatsjes en geven ruime uitleg over de aanwezige natuur en het landschap. Voor de deelnemers gaat een totaal nieuwe en boeiende wereld open, waarin altijd wel iets nieuws te ontdekken of te beleven valt.

Wens je meer te weten? Een uitgebreide wandelkalender en info over de werking van Natuurpunt afd. Knokke-Heist vind je terug op de constant evoluerende afdelingswebsite
www.natuurpuntknokke-heist.be. Geleide wandelingen voor groepenNatuurpunt afd. Knokke-Heist organiseert evenwel niet enkel geleide natuurwandelingen voor het grote publiek. Groepen die wensen kennis te maken met de natuur in de ruime omgeving van Knokke-Heist, doen er best aan om een geleide wandeling bij Natuurpunt aan te vragen. Een van de natuurgidsen verzorgt dan een onvergetelijke tocht door jouw uitverkoren gebied. Onder de rubriek ‘activiteiten – wandelingen op aanvraag’ op de afdelingswebsite vind je het ruime aanbod aan natuurwandelingen, waaruit je een keuze kunt maken. De wandeling vraag je bovendien aan via een overzichtelijk en gemakkelijk in te vullen aanvraagformulier op de website www.natuurpuntknokke-heist.be.

Vanuit sommige kringen zwaar onderschat, maar bij het publiek de absolute favoriet is het Vlaams natuurreservaat ‘de Baai van Heist’. Zo begeleidt Natuurpunt Knokke-Heist dit voorjaar in amper twee maanden tijd tijdens geleide natuurwandelingen op aanvraag zo’n 500 bezoekers in dit unieke natuurgebied. En hierbij is dan nog geen rekening gehouden met de deelnemers aan de gewone publiekswandelingen die Natuurpunt vzw organiseert. Een duidelijk bewijs dat het behoud van de natuur ook voor een toeristische gemeente een duidelijke meerwaarde betekent. Uiteraard wordt hierbij zorgvuldig gezorgd, dat de rust voor de grondbroedende strandvogels niet verstoord wordt en wordt het rustgebied voor de strandbroedvogels niet betreden.
De gratis geleide natuurwandelingen in het kader van de Week van de Zee zijn voor organisatoren van activiteiten voor groepen dan ook een ideale gelegenheid om in de praktijk kennis te maken met het ruime aanbod aan natuurwandelingen die de Natuurpuntafdeling aanbiedt.