23/04/2008

“KB Vanvelthoven over zondagswerk is een draak “

In een mededeling noemen Senator Marc Verwilghen, fractieleider Kathleen van der Hooft en de raadsleden van de Open Vld Knokke-Heist het KB Vanvelthoven over zondagswerk "een draak". Sedert een paar weken heerste grote onrust en zelfs paniek onder de vele winkeluitbaters aan onze kust. Door een koninklijk besluit (9 mei 2007) van gewezen SP-a-Minister van Werk Vanvelthoven mogen eigenaars hun werknemers voortaan enkel nog onder voorwaarde op zondag laten werken. Dit is alleen tussen 1 mei en 30 september, gedurende de Kerst- en Paasvakantie én gedurende ten hoogste dertien zondagen per kalenderjaar in plaatsen waar manifestaties plaatsgrijpen. Met manifestaties bedoelt men: salons, jaarbeurzen, landbouw- & nijverheidstentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties. Dat dit sterk verschilt van badstad tot badstad, hoeft geen uitleg. Voor Knokke-Heist betekent dit concreet dat er tussen het einde van de Paasvakantie en 1 mei geen personeel mag tewerkgesteld worden in winkels. Een zelfstandige of zaakvoerder mag wel zelf de winkel openhouden, een schrale troost… Stelt men toch personeel tewerk, dan riskeert hij of zij per inbreuk serieuze boetes van de sociale inspectie.

De redenen van Vanvelthoven waren minder fraai
Open-VLD Knokke-Heist wijst erop dat het nooit ofte nimmer de bedoeling is geweest om tot een dergelijke situatie te komen. De redenen die gewezen Minister en huidig SP-a-fractieleider Vanvelthoven ertoe aanzetten om het KB in die zin te publiceren, waren minder fraai. Ze zijn eerder ingegeven door de concurrentie tussen zijn eigen Lommel en Maasmechelen Village…

Geen getalm
Open – VLD Knokke-Heist heeft zich al van in den beginne verzet tegen deze maatregel., o.a.via een wetsvoorstel van Bart Tommelein en diverse tussenkomsten van onze parlementairen bij de huidige Minister Mevrouw Milquet. Onze zelfstandigen moeten immers kunnen blijven ondernemen wanneer de klant of toerist het vraagt. Want een winkel die open is, betekent verkoop. En verkoopt zorgt voor winst en tewerkstelling. Als overtuigde liberalen trekken wij volop de kaart van onze middenstanders in de kustgemeenten. Zij verdienen meer dan ooit onze steun.
Open Vld is dan ook tevreden dat huidig Minister Milquet gehoor heeft gehad voor onze grieven en dat thans een wijziging van dit KB in de maak is.