25/04/2008

Grotere toegankelijkheid van de Zwinbosjes door nieuwe paden

In ‘de zwinduinen en –polders’ kunnen vanaf dit jaar de wandelaars en de ruiters genieten van een aantal nieuwe paden. Minister Crevits vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen, gaande van actieve wandelaars en fietsers, maar ook minder mobiele mensen, gezinnen met kinderwagens kunnen genieten van de natuur. Voor de wandelaars zijn een aantal extra onverharde paden voorzien, voor de ruiters is er een doorsteek en een pad omheen het Vlaams natuurreservaat voorzien. Het uitgangspunt voor de recreatieve ontsluiting die beschreven staat in het goedgekeurde beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat ‘De zwinduinen en –polders’ is de ‘integrale toegankelijkheid’, met andere woorden paden voor iedereen!
Het Vlaams Natuurreservaat “De Zwinduinen en –polders” (ook wel gekend als de Zwinbosjes) is een 222 hectare groot duin-, bos- en weidegebied dat zich uitstrekt tussen de Knokse wijk “Het Zoute” en het eigenlijke Zwin. Het reservaat geniet internationaal belang, en maakt deel uit van het Natura 2000 netwerk, een Europees netwerk van beschermde gebieden. Op 31 december 2006 startte de Vlaamse overheid samen met de Europese Unie met het LIFE - natuurherstelproject ‘Zwinduinen Ecologische Natuurontwikkeling’ of kortweg ZENO. Het totale project heeft een kostprijs van 2.537.060 euro. Hiervan wordt 50% door de Vlaamse overheid gefinancierd en 50% door de Europese Unie.
Vlaams minister Crevits wil dat iedereen zoveel mogelijk kan genieten van de resultaten van het natuur- en bosbeleid in Vlaanderen. Niet alleen actieve wandelaars en fietsers, maar ook voor minder mobiele mensen, gezinnen met kinderwagens. Wat het natuurreservaat ‘de zwinduinen en –polders’ betreft, mogen ook deze doelgroepen in de loop van de volgende jaren passende initiatieven verwachten.
“Opvallend is het nieuwe parcours voor de ruiters. Na overleg met de afgevaardigden van de ruitersport (in 2006) was duidelijk dat er behoefte was aan een doorsteek doorheen en een parcours rond het Vlaams Natuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’. Ook voor de wandelaars zijn er nieuwe onverharde paden aangelegd, namelijk in de Groenpleinduinen, doorheen de Kleyne Vlakte en dwars doorheen het Noordelijke begrazingsblok. In de loop van de volgende jaren wordt werk gemaakt van de vervanging van de oude betonpaden door natuurvriendelijke materialen. De voorbereidingen zijn al volop bezig,” aldus Vlaams minister Hilde Crevits.