31/01/2008

Onderrichtingen en Parcours Carnavalstoet Heist

Carnavalstoet Heist 2008

Batterie Fanfare de Lambersart (F)

Prinsenwagen

1 Vette Dinsdag Team * Oud Gloriën
2 Keuneleute * Zullezjeekers
3 Vambieren * Swinging Willy's
4 Bobslee * De Rodeltrutten
5 Het Ei-Team *OVD Drankorgels
6 Epo Party * De Froije
7 The Army of Death *De Zotte Zotten
8 Lotto-Joker Trekking * Up en Nere/ Weggewere
9 D-Cup * Oud DSV
10 Wreed Lank Geleedn * The Leenstreeters
11 Chiquita Banana * OVD Karnavalkiekens
12 Vloaming of Woal * De Vroeteloars
13 De Boot is Aan * Arno Rootsaert

De Rijntamboers (NL)

30 Marjanetten * De Oelieboelies
31 Da Di Do Disco * t is voa de leute
32 Prison Break * Yssi's
33 Memoirs of a Bierlippe * OVD Bierlippen
34 Juluis Cesar * De Barrier Sloebers
35 D'iespiengels * OVD Pret
36 Monkey Ranch * De Xaviertjes
37 Le Cirque de 'Tjoep a 'Tjoep * t Joeptjes
38 Pad De Puut * De Smoeltrekkers
39 Alot Maor Fjist is * CV De Knoeiers
40 King Kong * Bonte & Co
41 De Geishashas * De Pullesnokswingboys
42 KPJ In Tirol * KPJ Eede
43 The Swinging Bonny Monkeys * Chris Bonny
44 Scheve Schotsen & Nessie * Party Animals
45 India Goes Crazy * De Zotte Mutsen
46 Spetterlappen brandweer * De Spetterlappen
47 Ben-Al-Weg * De Ramburgpekkers
48 De Knallers in Blokkenland * De Knallers
49 Willy Wonka- Oempa Loempa's * VZW De Rakkers
50 Zwankendamme Koerse * De Lekkerbekken
51 Ze smelten de Pinguins * Club Bizarre
52 Big Mama's * De Vanilie
53 Dolle Dwaze Jeugdwagen * ACS De Nachtuuln
54 Fruit & Co * OVD Kasseileggers
55 Frisco in den Disco * De Uilenspiegels
56 Pompeiers * De Zwalpeiers
57 Play Boy Café * The Horlepiep
58 Mulan * De Kabbabeestjes
59 Love Parade * Club 69
60 Schiphol * F.C. Peperbusse
61 De Inca's *De Soepkiekens
62 De opwarming van de aarde * De Velovrienden

OPSTELLING WAGENS EN GROEPEN
Aanwezig op de plaats van opstelling ten laatste om 14.00 uur. Een plannetje met een gedetailleerde opstelling op nummer en de verplichte aanrijroute wordt aan alle deelnemers bezorgd.
De nummers moeten vooraan links aan de wagens en groepen worden aangebracht. (Bekeken vanuit het standpunt van de bestuurder).
Vriendelijk verzoek stipt de onderrichtingen van politie en commissaris-begeleiders (herkenbaar aan de armband met Belgische driekleur) op te volgen.

VERLOOP STOET
Ook hier moeten de onderrichtingen van politie en begeleiders stipt worden nageleefd.
Ook dit jaar zullen extra medewerkers (herkenbaar aan de armband met Belgische driekleur) de stoet begeleiden met als opdracht er voor te zorgen dat er geen te grote gaten in de stoet vallen. Per wagen in categorie 1 moeten er 2 verantwoordelijken zijn, herkenbaar aan een armband, in de categorie 2 is er 1 verantwoordelijke. De medewerkers van het gemeentebestuur en de politie zullen die mensen aanmanen om eventuele gaten onmiddellijk te dichten, gebeurt dat niet dan wordt dat doorgegeven aan de jury die punten zal aftrekken !!!!!!

Grote dorst: Zoals reeds jaren het geval is is er nog steeds een absoluut verbod van drank in flessen en glazen. Alleen blik en plastiek of kartonnen bekers worden getolereerd. Wat drank betreft is alleen frisdrank, pils en aanverwante soorten bier toegelaten (Dus geen sterke drank, alcoholpops en dergelijke). De bestuurders van de wagens en de trekkers zijn onderworpen aan de bepalingen in het verkeersreglement (en moeten dus ondermeer nuchter rijden).

Brandveiligheid: De brandweer eist ook dit jaar extra voorzorgsmaatregelen: op iedere wagen moet een brandblusapparaat aanwezig zijn (met een inhoud van minimum 6 liter waterschuim) en de brandstof voor de generators mag niet opgeslagen worden in de onmiddellijke omgeving van een generator of warmtebron. Deze hoeveelheid brandstof mag maximum 20 liter bedragen.
Geluid: Omdat er nog steeds klachten komen over bepaalde groepen die hun muziek veel te hard zetten worden ook dit jaar metingen uitgevoerd. Desgevallend zal gevraagd worden om het volume te verminderen. Niet-naleving van dit verzoek zal punten kosten. De electronisch versterkte “feest”muziek wordt alleen gedoogd in de zogenaamde “feest”zone. Deze zone beperkt zich tot het centrum van de deelgemeente Heist en wordt begrensd door de Zeedijk, De Heistlaan, De Spoorlijn en de Krommedijk. Buiten deze zone moet de muziek stil(ler) worden gezet.

Afval: De gemeentelijke technische dienst zal een vuilcontainer op de markt plaatsen. Werp daar Uw afval (dozen, plastiek bekers, blikjes enz...) in, en niet op straat.

PARCOURS
De stoet vertrekt stipt om 14.30 uur. Wie deze start mist wordt uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
De deelnemers worden verondersteld het parcours te kennen, wagens die het hele traject niet zonder hinder kunnen afleggen worden uit de stoet genomen.
Station/Koudekerkelaan - Bondgenotenlaan - Kursaalstraat - Knokkestraat - Noordstraat - Pannenstraat – Oversteek Elizabetlaan – Zuidkant Elizabetlaan - Graaf d’Ursellaan .
Voorbij de jury gaan de deelnemers in categorie 2 via de 2de lichten naar de Elizabetlaan tot aan de Vuurtorenstraat, en vandaar omlaag naar het Maes-en Boereboomplein.
Voorbij de jury gaan de deelnemers in categorie 1 via de 2de lichten naar de Kursaalstraat. Alleen vie de Heistlaan geraak je terug op het Maes-en Boereboomplein.
Ook eenmaal voorbij de Jury dient het volledige parcours te worden afgelegd en alle instructies van medewerkers en politie moeten dan nog steeds worden opgevolgd: ook dàn nog kunnen strafpunten worden toegekend.

JURY EN PROCLAMATIE
In de Pannenstraat aan MUSEUM Sincfala is er een VIP-tribune, dit is gééén jury.
De jury zal de wagens en groepen beoordelen op het einde van de stoet, op de Graaf d'Ursellaan.
Nogmaals: Zorg ervoor dat de muziekinstallatie op de wagen niet te hard staat.
Voor het optimaliseren van de objectiviteit zal de jury bestaan uit mensen van buiten de gemeente. Die mensen zijn niet allen even vertrouwd met het Heistse Carnaval en verwachten zich er niet aan dat ze allerlei zaken (confetti, snoep.....) of viezigheid naar het hoofd gegooid krijgen. Hou de ambiance op niveau en paradeer met discipline voorbij deze jury. Al te uitbundig gedrag en dronken toestanden kunnen punten (en dus geld) kosten!!!

Proclamatie: De stoet wordt ontbonden op de markt van Heist. Zaal Ravelingen zal open zijn. De proclamatie zal echter plaats hebben van op een podium op de Bolle om 19 uur.OPGELET: Het is verboden om met wagens op de Bolle te komen. Gelet op het feit dat er daar een podium zal staan kom je onherroepelijk vast te zitten. De toegangsstraten tot De Bolle worden afgesloten, de politie zal controleren.Uitbetalingen: Omdat het ook anno 2008 eigenlijk nog te gek is om met zoveel cash geld op straat rond te lopen zullen ook dit jaar de uitbetalingen per overschrijving gebeuren, daags na de 2 stoeten.
Belangrijk: voor de dinsdagavondstoet dient hiertoe de avond zelf het speciale deelnemingsbewijs overhandigd te worden aan de organisatie. Voor deze stoet verwachten we de deelnmers uiterlijk tegen 19.30 uur in willekeurige volgorde in de Bondgenotenlaan – Stationsplein – Koudekerkelaan.

VEILIGHEID/VERZEKERINGEN
De deelnemers aan de stoet zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor de eventuele wagen, (automobielverzekering). Deze verzekering geldt ook voor het traject tussen de stelplaats en de plaats van vertrek, en voor de terugweg na de stoet. Een verzekering is echter nooit absoluut, en dekt geen opzettelijk toegebrachte schade of letsels opgelopen door eigen fout. Verboden is dus het stoeien met zagemeel en voetzoekers, alsook enige activiteit waarvan op voorhand geweten is dat die schade kan berokkenen aan deelnemers en toeschouwers. Daarom ook moet alle snoep en gadgets op het trottoir worden gegooid, dus niet op de rijweg (Heel gevaarlijk voor kleine kinderen). Zelf een bijkomende verzekering afsluiten is niet onverstandig. Onze verzekering loopt maar tot 24 uur !!!!! De deelnemers moeten met hun wagen tegen middernacht uit de Heistse dorpskom vertrekken. Daarbij moet de geluidsinstallatie worden uit gezet.