31/03/2010

Hilde Crevits brengt: Ander weer aan Zee

Vorig jaar trokken ruim 18 miljoen mensen naar de kust. Die toeristen hopen natuurlijk op mooi weer. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits lanceert de promotiecampagne ‘Ander weer aan Zee’. Via folders en de vernieuwde website http://www.kustweerbericht.be/ kan elke bezoeker van de kust het accurate en betrouwbare weerbericht van het Oceanografisch Meteorologisch Station raadplegen. Er is ook een folder in vier talen beschikbaar, opgedeeld in West- en Oostkust.

Waarom een kustweerbericht?

De kust is een toeristische trekpleister bij uitstek. Toeristen bepalen hun uitstap vaak op basis van het weerbericht. Al tientallen jaren is de problematiek bekend van het specifieke kustklimaat en de voorspelling van het weer aan de kust. Vooral in vakantieperiodes is dit een heet hangijzer. Niet alleen de weervoorspellers maar ook de besturen van de kustgemeenten, de stranduitbaters, de kusthoreca en talloze instanties en personen die van de kustrecreatie leven, zijn zich al lang bewust van dit fenomeen.

“Menige vakantieganger en dagjesrecreant snakken naar een betrouwbare weersvoorspelling. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling KUST van mijn administratie levert dat kustweerbericht op het internet, gedetailleerd, elke dag, 7 dagen op 7, met 4 aanpassingen per dag, en met voorspellingen van een algemeen weerbeeld tot 5 dagen ver. Dat weerbericht is nog te weinig bekend, vandaar deze campagne ”, aldus Vlaams minister Hilde Crevits.

Wie maakt het kustweerbericht?

In Oostende, in de vroegere Zeevaartschool bevindt zich het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS). Een team van mariene meteorologen werkt er in opdracht van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en maakt er weersvoorspellingen voor de professionele scheepvaart, voor alle aanverwante sectoren en ten behoeve van infrastructurele werken langs de kust en op zee.

Promotie van het kustweerbericht

De afdeling Kust heeft bijzondere inspanningen gedaan om de website van het kustweerbericht, die vroeger vooral op professionelen was gericht, in een nieuwe, aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke vormgeving te gieten. Zo wordt het weerbericht aangeboden in vier talen (NL/FR/DEU/ENG). Ook in de opsplitsing West- en Oostkust is voorzien. Er zullen afwisselend webcambeelden van verschillende kustgemeenten getoond worden, die om het kwartier worden vernieuwd. Er is nu aangepaste informatie voor verschillende doelgroepen:
- Voor particulieren: heel toegankelijke informatie zoals het aantal zonuren, de bewolking, de neerslagkans, de UV-index, de temperatuur en de windrichting en –kracht.
- Voor watersporters: windrichting en –kracht, zowel aan de kust als op zee, de grootte en de hoogte van de golven en de kans op buien.
- Voor professionelen (zoals bv schippers of de bouwers van de windmolens op zee): de getijden, de windverwachting op volle zee voor Zeebrugge, Wandelaar en Westhinder, de golven op Westhinder, Kwintebank, Oostende, Bol van Heist en Scheur van Wielingen.

In het kader van een nieuwe promotiecampagne heeft de afdeling KUST dus een 4-talige folder gerealiseerd, die via alle mogelijke kanalen en toeristische netwerken zal worden verspreid om aldus meer bekendheid te geven aan het bestaan van het kustweerbericht.

Zowel de kustgemeenten, alle organisaties die zich met het kusttoerisme bezig houden als de horecasector zullen over deze folder kunnen beschikken. Op alle activiteiten en beurzen in binnen- en buitenland die met zee- en watergebonden recreatie te maken hebben, en waar Vlaamse vertegenwoordiging aanwezig is, zal het kustweerbericht met deze plooifolder gepromoot worden.

Daarnaast zal een set van 2 ludieke affiches beschikbaar zijn, die het weerbericht “ANDER WEER AAN ZEE” moeten promoten. De affiches zullen onder de vorm van advertenties in relevante, op recreatie gerichte, tijdschriften verschijnen.

“Omdat het bestaan van een specifiek kustweerbericht van belang is voor tal van mensen en sectoren, en blijkbaar nog niet voldoende bekend bij het grote publiek, gaan we van start met een nieuwe promotiecampagne,” licht minister Crevits toe, “Iedereen moet weten dat op de website http://www.kustweerbericht.be/, permanent accurate weersvoorspellingen over het weer aan zee te vinden zijn.”