25/02/2011

Coussée & Goris, Grontmij en projectpartners geselecteerd als ontwerper voor het Zwin Natuurcentrum

Het bureau voor architectuur en stedenbouw 'Coussée & Goris architecten' uit Gent, met Grontmij Vlaanderen nv uit Zaventem, Siem Steur bv uit Volendam, Madoc bvba uit Gent, Bundl bvba uit Antwerpen, Koen R.M.-L. Van Synghel bvba uit Brussel, Atelier Veldwerk Rudy J. Luijters uit Brussel en Gafpa uit Gent is als ontwerper voor het Zwin Natuurcentrum geselecteerd. Dat besliste de deputatie in haar zitting op donderdag 24 februari 2011. Het is de ambitie van de Provincie West-Vlaanderen en van het Vlaamse Gewest om, in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist en de Zeeuwse betrokken overheden Sluis en Provincie Zeeland, een belangrijk eigentijds natuurtoeristisch centrum te realiseren, als een nieuwe topattractie van de kust.

Landschappelijke integratie

De jury prees het winnend wedstrijdontwerp omwille van zijn grote integratiekwaliteiten in het Zwin. De voorgestelde natuurherinrichting voor het Zwin Natuurcentrum creëert een landschappelijke continuïteit tussen de recent heringerichte natuur van de Kleyne Vlakte en de Zwinvlakte. Het nieuwe bezoekerscentrum en kijkcentrum zijn horizontaal landschappelijk mooi ingeplant, en de geïntegreerde voorstellen voor afwerking van de kijkpunten op de nieuwe Zwindijken en voor het infopunt in Cadzand versterken het geheel op streekniveau. In het bezoekerscentrum is er een grote openheid met panoramische zichten op de natuuromgeving in alle richtingen, zowel vanuit cafetaria en restaurant, als vanuit de toekomstige Zwintentoonstelling. De tentoonstelling moet een evenwicht brengen tussen mobiele, multimediale elementen en meer klassieke opstellingen, en situeert zich in een apart bouwvolume van het bezoekerscentrum alsook in het kijkcentrum. Gebouwen en buiteninrichtingen worden met een hoog niveau van duurzaamheid gerealiseerd, in het bijzonder op vlak van materiaalgebruik, energie- en waterverbruik. In het Provinciaal Natuurpark Zwin laten de nieuwe vogelaantrekkende waterpartijen en duinmeren een sterk verbeterde natuurbeleving toe. Het gebied wordt ontsloten door een padenstelsel dat ook de twee grote doorwandelbare vogelkooien aandoet. Er wordt ook ruimte voorzien voor het opstellen van ooievaarsnesten. Het kijkcentrum is discreet in de Zwindijk ingewerkt en biedt een mooi panoramisch zicht op de Zwinvlakte, ook bij mindere weersomstandigheden. Alle faciliteiten zijn toegankelijk voor rolwagengebruikers en aangepast voor bezoekers met beperkingen.

Timing

Binnen afzienbare tijd worden de werken op het terrein aangevat, waarbij bijzondere aandacht zal uitgaan naar het voorkomen van hinder voor de waardevolle natuur en de huidige exploitatie zo goed mogelijk kan blijven doorgaan. Tijdens de veranderingswerken blijft het Provinciaal Natuurcentrum Zwin en de Zwinvlakte zo veel mogelijk open voor het grote publiek. Het is de ambitie van de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos om midden 2014 de exploitatie van de belangrijkste nieuwe infrastructuur samen te kunnen opstarten.

Financieel

De totale kost van het project wordt op ruim 16,3 miljoen euro geraamd. Het overgrote deel daarvan wordt door de Provincie West-Vlaanderen voorzien voor de inrichting van het natuurpark en het bezoekerscentrum met tentoonstellingsruimte. Het ANB voorziet circa 1 miljoen euro ter financiering van het kijkcentrum. Het Zwin Natuurcentrum kan verder op de financiële steun rekenen van o.a. de Vlaamse Regering in het kader van het Kustactieplan III 2005-2009 (circa 800.000 euro), van de Europese Unie in het kader van REECZ (circa 1.400.000 euro), van Natura People (circa 600.000 euro) en van de gemeente Knokke-Heist (circa 500.000 euro).

Tentoonstelling

Binnenkort worden de plannen van het winnende ontwerp in de cafetaria van het Natuurcentrum Zwin tentoongesteld voor het grote publiek.