2/06/2009

Sportcentrum Laguna centrale kieslocatie voor Duinbergen en Heist

Heel wat kiezers in Heist en Duinbergen gaan op 7 juni niet meer stemmen op de plaats waar ze gewoon waren om hun kiesplicht te vervullen. De gemeentelijke basisschool Het Anker en het parochiecentrum De Branding in Duinbergen fungeren immers niet langer als kieslocatie. Ook het aantal stembureaus in Zaal Ravelingen is verminderd van 5 naar 3. Nieuwe centrale kieslocatie wordt het moderne sportcentrum Laguna, met 8 stembureaus meteen de grootste stemtempel van heel Knokke-Heist.

Ravelingen en het Anker niet optimaal

Uit de evaluatie van de vorige verkiezingen bleek dat de ruimte in zaal Ravelingen wat beperkt was om er 5 stembureaus te voorzien. Ook de 2 ingangen zorgden bij heel wat kiezers voor verwarring. De inrichting van de bureaus in de gemeentelijke basisschool Het Anker was eveneens niet optimaal en gaf heel wat extra werk aan de leerkrachten om hun klassen volledig vrij te maken. Voor de technische dienst die de kieslocaties opbouwen was het zeker geen sinecure om alles op tijd op te bouwen na schooltijd en alles terug klaar te hebben voor maandagmorgen. Bovendien is er aan het Anker zogoed als geen parkeerruimte beschikbaar.

Stijgend aantal kiezers

Doordat het aantal stemgerechtigde Knokke-Heistenaars bij elke verkiezing stijgt en door de sterke bevolkingsuitbreiding van de woonzone Heulebrug werd het maximaal aantal kiezers per stembureau soms overschreden. Voor deze verkiezingen was het gemeentebestuur dus genoodzaakt om 1 bureau meer te organiseren. Vandaar werd uitgekeken naar een nieuwe kieslocatie met meer ruimte voor de kiezers om aan te schuiven (ook bij regenweer), met eenvoudigere opstelling van de stemhokjes door de gemeentelijke technische dienst, met meer parkeerruimte en met goede toegankelijkheid voor de minder-mobielen.

Comfortabel stemmen in Laguna

Het sportcentrum Laguna biedt alle hierboven opgesomde voordelen. Vandaar dat het schepencollege op advies van de dienst Burgerzaken besliste om de 4 kieslocaties uit het Anker te vervangen door 4 bureaus in sportcentrum Laguna. Zaal Ravelingen wordt beperkt tot slechts 3 stembureaus. De overige twee worden overgebracht naar sportcentrum Laguna. Het stembureau in de parochiezaal De Schakel wordt gesupprimeerd en is overgebracht naar Laguna. Zo moet deze infrastructuur die veel als feestzaal wordt verhuurd niet worden vrijgehouden voor verkiezingsdoeleinden. Het gemeentebestuur is zich bewust dat verandering soms moeilijk is maar is ervan overtuigd dat er in de georganiseerde kieslocaties nu door alle burgers op een comfortabele manier kan gestemd worden. Sommige mensen zijn tevreden dat ze deze keer dichter bij huis mogen gaan stemmen. Anderen zullen inderdaad verder hun kiesverplichtingen moeten vervullen dan ze dit gewoon waren. Maar er is ruime parkeermogelijkheid en bewaakte fietsstallingen aan het sportcentrum Laguna.

Openbaar vervoer naar Laguna

Wie over geen vervoer beschikt kan nog steeds gebruik maken van het openbaar vervoer. Ook op zondag rijdt De Lijn bus van Ramskapelle tot in Knokke (Lijn 3) met volgende haltes:
- Halte Dijk Heist (hoek Vlamingstraat-Heistlaan - aan Delhaize) : 9 min na het uur
- Antoniuskerk : 10 min na het uur
- Markt : 11 min na het uur
Afstap dichtst bij sportcentrum Laguna : Krommedijk