20/05/2008

Een geïntegreerd maritiem beleid voor de EU

Het EP heeft op dinsdag een verslag van Willi PIECYK (PES, DE) aangenomen over een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie. Volgens de rapporteur kent de EU door haar kusten en ultraperifere regio's unieke mogelijkheden voor innovatie, onderzoek en biodiversiteit. Het verslag werd aangenomen met 587 stemmen voor, 20 tegen en 38 onthoudingen. Tevens werd de 'Europese Maritieme Dag' gevierd in aanwezigheid van Commissievoorzitter Barroso en de voorzitter van de Raad Janez Janša. Het initiatiefverslag van PIECYK steunt een geïntegreerd maritiem beleid voor de EU, dat volgens de rapporteur een zeer belangrijke rol kan spelen met betrekking tot de bescherming tegen criminele handelingen zoals illegale immigratie, terrorisme en mensensmokkel. PIECYK is van mening dat de Europese zeeën en oceanen de schoonste ter wereld moeten worden, met de meest stabiele biodiversiteit, de meest winstgevende economie en de meest moderne en milieuvriendelijke scheepvaart. Het verslag ondersteunt de doelstellingen van de Europese Raad van maart 2007 om tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen te halveren, waarbij het bevestigt dat het maritiem beleid een aanzienlijke bijdrage moet leveren aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Hiervoor moet onder andere de scheepvaart op worden genomen in het systeem van de emissiehandel. Ook moet er volgens de rapporteur meer onderzoek plaatsvinden naar het gebruik van de zeeën als hernieuwbare energiebron en de ontwikkeling van nieuwe en schonere technologieën voor de aandrijving van schepen. Het verslag wijst er eveneens op dat de verontreiniging van zeeën vanaf het land een belangrijk aandeel heeft in de totale verontreiniging van de zeeën. Het verzoekt daarom de Commissie opnieuw om een actieplan ter vermindering van deze verontreiniging voor te stellen. Ook zouden de lidstaten deze wetgeving in hun nationale wetten moeten opnemen en zouden oude munitiën uit eerdere oorlogen uit de Noordzee en Baltische zee moeten worden verwijderd. Het verslag verzoekt verder de Commissie om ambitieuzer te werk te gaan bij de bestrijding van zwavel- en NOx-emissies en van de uitstoot van vaste afvalstoffen door schepen. Het dringt in dit verband nogmaals aan op nauwere samenwerking met de IMO (Internationale Maritieme Organisatie). De Parlementsleden zijn van mening dat de belangrijkste doelstelling van het geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie op het gebied van de visserij moet zijn de bevordering van de modernisering en de duurzame, evenwichtige en rechtvaardige ontwikkeling van deze bedrijfstak in de hele Unie. De sociaaleconomische levensvatbaarheid en de duurzaamheid van de visserijbestanden moeten daarbij worden verzekerd, evenals de levering van vis aan de consument, het behoud van arbeidsplaatsen en de verbetering van de levensomstandigheden van vissers. Het verslag verwelkomt de inventarisatie door de Commissie van de uitzonderingssituatie van zeelieden met betrekking tot diverse onderdelen van de Europese sociale- en arbeidsveiligheidsregels. Europese Maritieme Dag De EU heeft besloten het potentieel van Europa's oceanen en zeeën luister bij te zetten door 20 mei als speciale 'Europese Maritieme Dag' uit te roepen. Vandaar werd er een officiële ceremonie in Straatsburg gehouden, waar Commissievoorzitter BARROSO, de voorzitter van de Raad Janez JANŠA en EP-Voorzitter Hans-Gert PÖTTERING een tripartiete verklaring ondertekenden. De Europese Maritieme Dag biedt een gelegenheid om de aandacht te vestigen op de cruciale rol die de zeeën en oceanen spelen in het dagelijks leven van niet alleen de bewoners van de kustregio's, maar van alle EU-burgers. Het zal daarom een beter beheer van de kustzones, zeeën en oceanen door alle burgers en betrokkenen aanmoedigen en de bijzondere betekenis van oceanen en zeeën voor de duurzame groei en de werkgelegenheid in het algemeen in Europa zal worden onderstreept. Tegelijkertijd zullen verschillende regio's in EU zelf evenementen organiseren die verband houden met de Europese Maritieme Dag. In Heist gebeurt dat op zondag 1 juni. EP-Voorzitter Hans-Gert PÖTTERING liet bij de lancering van de Europese Maritieme Dag weten dat 22 van de 27 lidstaten eilanden of kuststaten zijn. "De territoriale wateren van de 27 lidstaten zijn zelfs groter dan de continentale gebieden; we moeten daarom zorgen voor de verbetering van het concurrentievermogen van de Europese zee-gerelateerde sectoren en tegelijkertijd zorgen voor een gezond en duurzaam milieu." In de toekomst wil de EU op 20 mei ook een Open HavenDag organiseren.