21/03/2008

For Freedom Museum in Ramskapelle

Het langverwachte For Freedom Museum in Knokke-Heist begint vorm te krijgen. De opening zal op D-dag gebeuren. Dat is 6 juni aanstaande. De kostprijs voor de verbouwing en uitbreiding van het oude schoolgebouw in de deelgemeente Ramskapelle werd gedragen door de gemeente in samenwerking met verschillende andere instanties. De unieke decorafwerking valt echter ten laste van de vzw Bevrijding. Het kostenplaatje daarvoor beloopt zo’n 250.000 euro. Om dat geld bijeen te krijgen hebben “de vrienden van het For Freedom Museum” donderdagavond een wervingsactie gelanceerd. Door de aankoop van een opspeldbare pin tegen 25 euro mag men levenslang gratis het museum bezoek. Men kan ook een steen bijdragen voor het “pad van de vrede”. Dit pad zal het museum verbinden met een Vredesmonument dat door een kunstenaar zal ontworpen worden. Personen of bedrijven kunnen hun naam in een tegel laten graveren tegen een bedrag van 250 euro.

Tijdens de korte ceremonie kreeg schepen Danny Lannoy donderdag de eerste “pin” opgespeld door Dirk Overstraete van het For Freedom comité. Gelijktijdig werd ook een oproep gedaan de bevolking. Men vraagt om originele foto’s en militaire voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog niet te laten verloren gaan. Door ze te schenken aan het For Freedom Museum helpt men een bezoekerscentrum maken dat uniek is in zijn genre. Dat zal het so wie so al zijn. In het pand worden momenteel namelijk unieke bevrijdingsscènes te voorschijn getoverd. Ondermeer wordt de oversteek van het afwateringskanaal in Retranchement gerecreëerd.

Inmiddels raakte nog bekend dat de opening van het For Freedom Museum, bij leven en welzijn, zal gebeuren door de 84-jarige Adrien Boivin. Hij behoorde tot het “Régiment de la Chaudierre” en werd in Knokke krijgsgevangen gehouden door de Duitsers. Daar heeft hij bijzondere krasse verhalen aan over gehouden. Op 1 november heeft hij zichzelf trouwens bevrijd net bij de aankomst van de Canadezen. Ook gouverneur Breyne heeft al laten weten bij de opening van het For Freedom Museum present te zullen zijn.


Wie wil sponsoren schrijft minimum 25 euro over voor de “pin” of 250 euro voor een gegraveerde tegel in de “remembrance walk” naar bankrekening 748-0174277-71 op naam van vzw Bevrijding. Een sponsorattest kan geregeld worden. Sponsors worden ook op de hoogte gehouden van alle toekomstige activiteiten in het museum.

For Freedom Museum Ramskapelle (Knokke-Heist) Ramskapellestraat 91.