14/09/07

Vogelgriep: maatregelen voor Knokke-Heist vanaf 11 september 2007

Omdat binnenkort de najaarstrek van de wilde vogels opnieuw op gang komt, besliste de hogere overheid maatregelen te nemen om te vermijden dat het Belgisch pluimvee met het H5N1-virus (vogelgriep) wordt besmet. De maatregelen gelden vanaf 11 september tot eind oktober 2007, al kan gezien de variabele migratieperiode de einddatum bijgesteld worden. Praktisch gezien echter blijven de maatregelen die het Voedselagentschap vanaf 06 juli 2007 heeft ingesteld, ongewijzigd.


Welke zijn deze maatregelen?
· Geen afschermregeling verplicht bij particuliere pluimveehouders.
· De afschermregeling voor professionele houders in de gevoelige natuurgebieden blijft behouden.
· De verplichting blijft bestaan om het pluimvee afgeschermd te voederen en te drenken, over heel het grondgebied van de gemeente.
· Elke particuliere pluimveehouder moet in staat zijn om kippen of ander pluimvee binnen de 24 uren af te schermen, indien het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) daartoe opdracht zou geven.
· Verkoop van pluimvee door particuliere verkopers op openbare markten is verboden. Deelname aan wedstrijden en tentoonstellingen is toegelaten.

Wat doe je als je dode dieren aantreft?
Je neemt contact op met de Brandweer op het telefoonnummer 050 630 360 (dag en nacht).
RAAK de dode dieren zelf NIET aan. Vermeld vindplaats, aantal dieren en indien mogelijk ook het soort dier (eend, zwaan, kip, ...). Afhankelijk van deze informatie zullen de gemeentelijke diensten ofwel de dieren laten verwijderen, ofwel voor verder onderzoek laten ter beschikking stellen van het FAVV.

Voor bijkomende informatie kan men terecht op volgende websites:
http://www.favv.be/ of http://www.influenza.be/, alsook op het callcenter op 0800 99777 (van 9 tot 17 uur tijdens weekdagen; van 10 tot 18 uur tijdens het weekend).

Contactpersoon bij de gemeente: milieuambtenaar tel. 050 630 197.