12/09/07

Toneelstuk over grootste vissersramp

In Nederland wil men met een toneelopvoering de stormramp herdenken waarbij 125 jaar geleden bijna 100 zeevissers het leven lieten. Het college van B&W van de gemeente Dongeradeel ziet kansen voor een groot theaterstuk ter ere van de 125-jarige herdenking van de vissersramp Peasens-Moddergat. Tijdens de raadscommissie Samenleving diende het college een raadsvoorstel in voor een subsidie van 25.000 euro. Daarmee loopt ze vooruit op de besluitvorming en begrotingsbehandeling in November. Volgens B&W kan het voorstel niet langer wachten omdat dan de voorbereiding van het theaterstuk ernstig in de knel komt. Een bedrag van 1500 euro is op zeer korte termijn al nodig om de kosten van het schrijven van de tekst voor het theaterstuk te dekken. In het jaar 2008 is het 125 jaar geleden dat 83 vissers omkwamen bij een zware noordwester storm op de Noordzee. Een zware slag voor Peasens-Moddergat; vrijwel de gehele vloot uit het tweelingdorp behoorde tot de omgekomen vissers. Het theaterstuk, wat een artistiek hoogwaardig niveau moet krijgen, is niet alleen een herdenking van die ramp, maar ook een ode aan de visserij in de gemeente. Het geeft daarnaast uiting aan een deel van de cultuurhistorie van Dongeradeel en levert een bijdrage aan het toeristisch-recreatief aanbod in de regio, zijn de woorden van de gemeente. Het theaterstuk, wat buitendijks wordt gehouden, zal in september 2008 worden uitgevoerd. Of de subsidie wordt toegekend wordt op 27 september aanstaande duidelijk, wanneer de gemeenteraad definitief beslist.