30/11/2007

Visserij- en Landbouwmoties goedgekeurd

De gemeenteraad van Knokke-Heist heeft ten behoeve van de visserijsector en de landbouw unaniem moties goedgekeurd. Daarin wordt aan de bevoegde hogere overheden gevraagd om bij hoogdringendheid de nodige maatregelen te nemen ter ondersteuning van deze sectoren en om de financiële leefbaarheid te garanderen. Het verzoek wordt gericht aan de: Europese, federale, provinciale en in het bijzonder aan de Vlaamse overheid.

Visserijmotie

De visserijsector beleeft moeilijke tijden en enkele rederijen zijn al failliet. Een belangrijk deel van de personen die om en rond de visserij leven is afkomstig van of woont in Knokke-Heist. De gemeenteraad van Knokke-Heist vraagt aan de bevoegde hogere overheden: Europees, federaal, provinciaal en in het bijzonder de Vlaamse overheid:

. om hoogdringend de nodige maatregelen te nemen ter ondersteuning van de sector om de financiële leefbaarheid te garanderen;
. dat de onderzoeksprojecten voor een duurzame vloot (brandstofzuiniger en minder milieubelastend) door middel van alternatieve visserijtechnieken (van onder meer het ILVO, het Instituut voor Landbouw –en Visserij Onderzoek) gericht moet worden op concrete toepassingen in de sector op korte termijn;
. om voldoende middelen te voorzien voor de aanpassing van de vloot en deze versneld vrij te maken via de voorziene financieringsinstrumenten (EVF en FIVA);
. om de nodige inspanningen te doen ter promotie van de Belgische vis;
. om initiatieven te nemen ten behoeve van een positief imago van de visserijsector als plaats van tewerkstelling en de promotie van het visserijonderwijs;
. om in overleg met de sector extra inspanningen te leveren voor de opleiding, rekrutering en behoud van het personeel;
. om in dit kader ook het maritieme competentiecentrum van de VDAB te versterken.

Landbouwmotie

De landbouwsector beleeft moeilijke tijden. Heel wat bedrijven in onze gemeente ondervinden schade in de rundvee –en schapenhouderij naar aanleiding van blauwtong. Deze schade uit zich in de vorm van vroeggeboorte, onvruchtbaarheid of sterfte. Deze ziekte leidt op heden en zeker naar de toekomst tot belangrijke productieverliezen en bijkomende kosten.

Daarnaast zijn er de uitzonderlijk hoge voederprijzen en stijgende energiekosten die hard drukken op de rendabiliteit van onze varkens –en rundveebedrijven.

Ook diverse ruimtelijke afbakeningsprocessen en andere Vlaamse ruimtelijke –en natuurinitiatieven zorgen voor onzekerheid en verlammen de ontwikkeling en duurzame investeringen van onze individuele landbouwbedrijven.

De gemeenteraad van Knokke-Heist vraagt daarom aan de bevoegde hogere overheden: Europees, federaal, provinciaal en in het bijzonder de Vlaamse overheid:

· om net als in andere Europese landen de getroffen bedrijven te vergoeden voor schade door blauwtong;
· een dringende rechtzekerheid inzake de beschikbare ruimte voor land-en tuinbouw;
· structurele overheidsmaatregelen zoals uitstel van aflossingen en fiscale overdracht van verliezen naar de volgende jaren om zo de impact van verliezen en stijgende kosten te kunnen spreiden;
· om duidelijkheid en klaarheid te scheppen in de toekomstkansen van onze landbouwbedrijven zodat ze ook hier, lokaal, hun maatschappelijke en economische verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen.