29/11/07

Brochure “100 tips om energie te besparen”

Met de uitgave van de brochure met energiebesparende tips hopen de gemeente volgens schepen Luc Lierman dat inwoners en tweedeverblijvers de tips niet alleen lezen maar ook effectief toepassen. De 100 tips zijn op zich eenvoudig maar toch wetenschappelijk onderbouwd. De gemeentelijke redactieploeg heeft hiervoor immers beroep gedaan op de know-how van het Brussels Instituut voor Milieubeheer dat reeds eerder een dergelijke uitgave verspreidde in het Brusselse Gewest. Mits een paar kleine aanpassingen aan de situatie in het Vlaams Gewest konden ze de 100 nuttige raadgevingen grotendeels overnemen. Om iedereen te overtuigen werden in deze gids wel nog 7 getuigenissen van plaatselijke ervaringsdeskundigen opgenomen. Het zijn stuk voor stuk bekende en minder bekende Knokke-Heistenaars die op het vlak van rationeel energiegebruik een voorbeeldfunctie vervullen.

Zo illustreren Willy en Raymond Van Landschoot hoe ze thuis dankzij o.a. een condensatieketel, lichtbundel en fotovoltaïsche cellen niet alleen het milieu maar ook heel wat euro’s sparen. Katrien De Groote, trekpaard van de groene Raad van het Bernardusinstituut en Marc Moeyaert, de directeur van de Keuvelhoekschool, die bewust opteert voor waterloze urinoirs, bewijzen dat ook steeds meer scholen het REG-principe toepassen. Het fietsgezin Brackman, met 5 bukkende wielrenners en 1 liggende papa, doet alle korte afstanden consequent met hun rijwiel en is er ondertussen in geslaagd om alvast één personenwagen van de hand te doen.
Surfgoeroe Frank Vanleenhove die momenteel in Australië vertoeft, is dan weer vastbesloten om Surfer’s Paradise uit te bouwen tot een CO2-neutraal watersportcentrum. Chris Dhondt ten slotte lucht in de brochure zijn hart over zijn lijdensweg om een vergunning te krijgen om zonnecollectoren te mogen plaatsen in een zone die door Monumenten en Landschappen als waardevol wordt beschouwd. In het interview was het allesbehalve zeker of die er ooit zouden komen, maar de hardnekkigheid waarmee dit Westkapelse landbouwersgezin de administratieve molen heeft doorworsteld, bewijst dat uiteindelijk de aanhouder wint. Sinds kort stroomt groene energie door het bedrijf. Dit is niet alleen goed nieuws voor het hele gezin, hun koeien en 34.000 kuikentjes maar ook voor het milieu in het algemeen.

Maar er is in de gemeente nog zoveel meer te doen rond rationeel energiegebruik. In het kader van de strijd tegen de uitstoot van CO2, is de uitgave van dit boekje dan ook nog maar het begin. Op het gemeentelijk programma staan nog heel wat andere interessante projecten. Zo loopt er momenteel een oriënterende haalbaarheidsstudie om het energieverbruik in het stadhuis, de gemeentelijke bergplaats ’t Walletje, het Cultuurcentrum en sporthal De Stormmeeuw te analyseren en oplossingen voor een duurzamer gebruik te formuleren. Verder wil men in deze 4 gebouwen en de gemeenteschool De Vonk en Dekunstacademie dataloggers installeren die op een gesofisticeerde manier verlichting en elektrisch slaapverbruik meten en analyseren. Het is ook de bedoeling dat een energienota wordt opgemaakt dat als basisdocument gebruikt bij de oprichting van nieuwe gemeentelijke gebouwen.


Een gemeentelijke projectgroep onderzoekt momenteel ook de mogelijkheden om zelf energie op te wekken. In samenwerking met het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling wordt het biomethanisatieproject naast de terreinen van de huisvuilverbrandingsoven verder ontwikkeld. Ook de mogelijkheden voor het produceren van wind- en zonne-energie zijn volop in onderzoek. De Milieudienst zal ook starten met interne milieuzorg waarbij het gemeentepersoneel gestimuleerd wordt om o.a. de standby-lichtjes van hun pc en andere elektronische toestellen uit te zetten en meer aandacht te schenken aan energieverslinders zoals kantoorverlichting, verwarmings-,airco- en warmwatertoestellen. Het gemeentepersoneel zal ook meer gesensibiliseerd worden op het vlak van verkeer en mobiliteit. Volgende zomer starten hiervoor interne campagnes en wordt ook het gemeentelijk wagenpark doorgelicht op het vlak van energieverbruik. Bij het oprichten van een aantal nieuwe dienstgebouwen wenst het gemeentebestuur het principe van een passief huis toe te passen. Door de combinatie van doorgedreven isolatie en een aangepaste ventilatie zou op deze manier de energiefactuur aanzienlijk moeten dalen en de CO2-uitstoot tot een minimum worden beperkt.

Het gemeentebestuur zal vanzelfsprekend ook speficieke projecten voor plaatselijke bedrijven, scholen, verenigingen en gezinnen opstarten. Zo gaan vanaf deze maand in samenwerking met IMEWO 2 energiesnoeiers op stap bij 44 gezinnen om er nuttige tips op maat van het gezin te geven en er ter plaatse ook reeds een aantal kleine, eenvoudige ingrepen uit te voeren. In de eerstvolgende jaren zullen telkens 176 gezinnen gebruik kunnen maken van deze service. Vanaf volgend jaar wil het gemeentebestuur starten met bouwteams waarin burgers die van plan zijn om te bouwen of te verbouwen opgeleid worden en technieken aanleren in het kader van rationeel energiegebruik.

Om al deze nieuwe projecten op een efficiënte manier op te starten, te begeleiden en op te volgen, zal het gemeentebestuur een duurzaamheidsambtenaar aanwerven. De procedure hiervoor start in januari 2008. Bedoeling is dat vanaf volgende zomer deze ambtenaar voor duurzame energie, operationeel is. Met de uitgave van de nieuwe brochure “100 tips om energie te besparen” geeft Knokke-Heist alvast het startschot voor een grootscheepse sensibiliseringscampagne.