24/10/2008

Knokke-Heist doorstaat aandelencrisis

In een interpellatie heeft Open-VLD raadslid Frank Naert meer toelichting gevraagd over de vaste activa bij de gemeente Knokke-Heist. Hij deed dat in het licht van de huidige aandelencrisis en de dreigende recessie. Burgemeester Lippens gaf vervolgens zeer uitvoerig lezing van de toestand van de gemeente. Het geld van de gemeente ligt voor zo’n 21 miljoen euro in bedrijven die niet beursgenoteerd zijn zoals de energieintercommunales Imewo en Finiwo en de Gemeentelijke Holding. Daarnaast bezit de gemeente nog 3,3 miljoe euro Dexia certificaten. Die heeft de badstad acht jaar geleden gekregen als aandeelhouder van de gemeentelijke holding. Nu verkopen zou uiteraard niet interessant zijn. Wat de weerslag zal zijn op de dividenden is volgens Lippens niet te voorzien. Men verwacht zich aan een lagere inkomst. Daarom zal uit alle voorzorg geen rekening gehouden worden met de mogelijke dividenden bij het opmaken van de begroting voor volgend jaar, aldus nog burgemeester Lippens. Er zal verder zuinig worden bestuurd.

Hier volgt in extenso het antwoord van burgemeester Lippens:

Het grootste gedeelte van de deelnemingen zijn deelnemingen in de energieintercommunale IMEWO (17.915.380,47 €)en FINIWO (1.025.398,34 €). Dat zijn geen deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, maar in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor het beheer van de energiedistributie.

In verband met de deelnemingen in de financiële sector zijn er deelnemingen in de Gemeentelijke Holding (2.034.490,79 €) en Dexia certificaten (3.283.267,51 €).
De deelnemingen in de Gemeentelijke Holding zijn geen deelnemingen in een beursgenoteerd bedrijf. Daarbij komt dat de Gemeentelijke Holding niet alleen deelnemingen heeft in de Dexia Bank maar ook in andere sectoren zoals energietransport en andere sectoren die een redelijk rendement opleveren. In verband met de Dexia certificaten dient gewezen op het feit dat in 2000 de gemeente als aandeelhouder van de gemeentelijke holding certificaten van Dexia-aandelen heeft bekomen (verhouding 9 certificaten van Dexia-aandelen voor 1 aandeel gemeentelijke holding). De waarde van een certificaat werd vastgesteld op 19,05 €/aandeel. Deze aandelen kunnen via een interne markt tussen de gemeenten verhandeld worden en eventueel in aandelen worden omgezet, die dan vervolgens op de beurs verkocht worden. De gemeente heeft hiervoor geen eigen middelen moeten aanspreken of inbrengen. De boeking van de Dexia-certificaten is verlopen zoals voorzien in de omzendbrief BA/2001/01Van Johan Sauwens: een inschrijving onder de financiële vaste activa en een verkregen gift onder de passiva. Nu is de waarde van het Dexia-aandeel 6,74 €. Zolang de aandelen niet verkocht worden dient er geen minwaarde geboekt en zelf in geval van verkoop blijft het boekhoudkundig neutraal omdat de verkregen gift met hetzelfde bedrag verminderd zal worden. Nu verkopen zal budgettair en financieel niet interessant zijn, de gemeente zal minder ontvangen. Er is daar ook geen behoefte aan. De certificaten waren bedoeld als reserve om toekomstige pensoenbehoeften op te vangen. Het is goed mogelijk dat binnen een drietal jaar de waarde gelijk zal zijn aan de huidige boekwaarde.

Daarnaast heeft de gemeente nog deelnemingen in De Lijn, CEVI en WVI.

Wat de weerslag zal zijn op de dividenden is niet te voorzien. Zoals de economische toestand evolueert en zolang de onrust op de financiële markten aanhoudt mag men zich verwachten aan een mindere opbrengst van de dividenden.