19/01/2008

Uittreksel strafregister nu bij Dienst Burgerzaken

Vanaf woensdag 23 januari worden uittreksels uit het strafregister afgeleverd in de dienst Burgerzaken, kantoor stadhuis Knokke. Tot nog toe gebeurde dat in het politiekantoor. Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dat in de volksmond ‘attest van goed gedrag en zeden’ genoemd wordt.

Wat is een uittreksel uit het strafregister?

Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van de persoonsgegevens en eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus het eventuele strafrechtelijke verleden. Het is de burgemeester van de woonplaats van aanvrager die bevoegd is om het attest af te leveren. In Knokke-Heist heeft de burgemeester deze bevoegdheid gedelegeerd aan een aantal personeelsleden van de dienst Burgerzaken.

Er zijn 2 soorten uittreksels:
· Model 1 is het standaardformulier dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden
· Model 2 vraagt u aan om activiteiten uit te oefenen die vallen onder een van volgende noemers: opvoeding, hulpverlening aan jeugd of begeleiding van minderjarigen.

Wie kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

U kunt het uittreksel aanvragen voor:
· uzelf als u inwoner bent van de gemeente Knokke-Heist, Belg of vreemdeling
· uzelf als u uw laatste adres had in Knokke-Heist en ondertussen bent afgeschreven naar het buitenland of ambtshalve afgevoerd bent
· een ander persoon, met voorlegging van een volmacht en de kopie van de identiteitskaart van betrokkene
· een overleden persoon met zijn/haar laatste adres in Knokke-Heist, tot 2 jaar na het overlijden (enkel door bloedverwanten)

Hoe een uittreksel uit strafregister aanvragen?

1. aan het loket bij de dienst Burgerzaken. Dan brengt u volgende mee:
è uw identiteitskaart
è eventueel de volmacht + een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever
2. via het e-loket van de website Knokke-Heist. Het uittreksel wordt dan opgestuurd, rechtstreeks naar adres van betrokkene waarvoor het uittreksel wordt opgemaakt.

Geldigheid?

Een uittreksel uit het strafregister is twee maanden geldig en kan enkel gebruikt worden voor de activiteit waarvoor het uittreksel uitgereikt werd.

Kostprijs

Een uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd.

Openingstijden

De dienst Burgerzaken is open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en (alleen Knokke) van 13.30 tot 16.30 uur. Ook op zaterdagmorgen tussen 9 en 11.30 uur kunt u een uittreksel aanvragen. In stadhuis Knokke neemt u vooraf aan het onthaal een ticket ‘strafregister’ aan de zuil.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op het nummer 050 630 125, contactpersoon : Francine Brouckaert.