18/02/09

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Op 31 december 2008 telde Knokke-Heist 33.893 inwoners, een afname van 135 personen ten opzichte van vorig jaar. Nochtans is het geboortecijfer gestegen naar 221, dit is 26 meer dan in 2007. Met 424 overlijdens (41 meer dan in 2007) is de sterftegraad (12,51 per 1000) nu echter bijna het dubbele van de geboortegraad (6,52 per 1000). Omdat ook het migratiesaldo jaarlijks kleiner wordt (1669 nieuwe inwoners schreven zich in tegenover 1601 inwoners die de gemeente verlieten) zorgt dit voor de 2de opeenvolgende daling van het bevolkingsaantal sinds 1978.

Heist en Westkapelle in de lift
Knokke blijft met 15.499 inwoners (209 minder dan in 2007) nog altijd de grootste deelgemeente gevolgd door Heist (12.904 of 76 meer dan in 2007), Westkapelle (4.748, een stijging met 16 inwoners t.o.v. 2007) en Ramskapelle (742 inwoners, - 18 in vergelijking met 2007). De groei van Heist is het rechtstreekse gevolg van de bevolkingsexplosie in de nieuwe wijk Heulebrug. In 2008 werden in deze wijk maar liefst 112 mutaties geregistreerd waarvan 33 nieuwe inwoners en 79 Knokke-Heistenaars die binnen de gemeente zijn verhuisd. Procentueel is enkel de bevolking van Knokke gedaald ten opzichte van 1988.

Senioren

Met een toename van 298 vormen de 60-plussers met 12.654 senioren of 37% van de bevolking de grootste leeftijdsgroep. De leeftijdsgroep tussen 0 en 17 jaar telt 4.699 jongeren (14%), een daling van 124 t.o.v. 2007. De categorie 18 tot 59-jarigen slinkt met 309 tot 16.540 personen, dit is 49% van de Knokke-Heistse bevolking.