28/08/07

Vlaamse palingen bevatten verboden stoffen

De Vlaamse palingen in de rivieren bevatten een aantal stoffen, zoals de gevaarlijke stof DDT, die al jaren verboden zijn. Dat heeft Claude Belpaire, onderzoeker bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), gezegd. INBO voert onderzoek naar vervuiling in zoetwater in Vlaanderen en gebruikt de paling als indicator. Het onderzoek is onder meer gericht op PCB's, pesticiden en zware metalen. "Voor bepaalde verboden stoffen is er een daling genoteerd in Vlaamse wateren, maar ze zijn toch nog in zeer grote mate aanwezig", zegt Belpaire. Uit het onderzoek van INBO blijkt dat in 77 procent van de 350 meetplaatsen in de Vlaamse rivieren PCB-waarden worden vastgesteld die boven de toegelaten norm zitten. "Op bepaalde plaatsen wordt die norm bij palingen zelfs tot zeventig maal overschreden", aldus Belpaire. Ook de dioxinewaarden bij Vlaamse palingen liggen volgens Belpaire te hoog. Vlaamse zoetwatervis als paling wordt normaal niet verkocht in Vlaamse supermarkten, maar wordt wel vaak door de vissers zelf gegeten. "Vissers mogen de palingen meenemen, maar we raden sterk af om die op te eten", waarschuwt Belpaire. De vervuilende stoffen hebben ook een negatieve invloed op de paling zelf. Zo tasten ze onder meer de voortplantingsmogelijkheden van de vis aan. Mogelijk is dit een van de belangrijkste redenen waarom het Europese palingbestand zo in achteruitgang is, aldus Belpaire. De vervuiling die in paling wordt aangetroffen, kan ook doorgetrokken worden naar andere vissoorten. "In roofvissoorten als snoek en snoekbaars, die gegeerd zijn door Vlaamse vissers, wordt de vervuiling ook aangetroffen", zegt Belpaire. Hoe hoger de roofvis op de voedselladder staat, hoe meer kansen er zijn dat de vis de polluenten opstapelt. "Op een op de vijf meetplaatsen zit de roofvis ook boven de toegelaten PCB-norm", waarschuwt de INBO-onderzoeker. Uit de resultaten van het onderzoek van INBO blijkt dat de vervuiling van regio tot regio verschilt, afhankelijk van de soort industrie of landbouw die daar actief is. "Zo hebben we in de Antwerpse en Limburgse kanalen veel PCB's bij palingen aangetroffen", aldus Belpaire. INBO pleit ervoor om de vervuiling van de Vlaamse rivieren voor bepaalde stoffen via vissen te meten. "Veel vervuilende stoffen zijn vetoplosbaar en kan je in water moeilijk meten. Stoffen als PCB's hopen zich wel op in vissen en kan je op die manier meten. De milieumonitoring van vervuilende stoffen in Vlaanderen kan erop afgesteld worden", besluit Belpaire.