30/05/2007

Verhuizen naar Durbuy of vechten tegen de zeespiegel?

Burgemeester Lippens van Knokke-Heist hoopt dat er goede oplossingen uit de bus komen in de strijd tegen de klimaats-verandering en de stijging van de zeespiegel. "Anders moeten we met de gemeente terreinen aanschaffen in Durbuy. Die kunnen we dan verkopen met "vue sur mer". Zo grapte de Knokke-Heistse burgervader dinsdagavond. In alle geval blijven onze noorderburen niet bij de pakken zitten.


Kunstmatig Rif

Daar hoopt Rijkswaterstaat met een kunstmatig rif een nieuw wapen in handen te hebben bij de bescherming van de Nederlandse kust. De rijksdienst kijkt naar de mogelijkheid zo’n rif aan te leggen bij Scheveningen. Daarvoor zou de zeebodem, op ruim een kilometer voor de bekende Pier van Schevening, worden opgehoogd met zand en beton om te dienen als golfbreker.Het initiatief is afkomstig van architectenbureau Royal Haskoning, dat het idee al heeft toegepast in Dubai. ‘Maar in Dubai ligt het rif boven de zeespiegel’, aldus projectleider Sjaak Jacobse. De Noordzee is te ruw en wordt te druk bevaren om voor een oplossing als in Dubai te kiezen. Wel moet het rif buiten de vaarzones komen te liggen. Het reikt tot op enkele meters onder de waterspiegel. Laboratoriumproeven hebben het architectenbureau geleerd dat een rif onder de zeespiegel een goede barrière vormt voor de lange en hoge golven die de noordwesterstorm in steeds heviger mate tegen de kust opjaagt. Tot 2050 zullen andere maatregelen, zoals de ophoging van strand en duin, volstaan om de gevolgen van het extremer wordende weer te kunnen weerstaan. Daarna zou het kunstrif een middel kunnen zijn om te hoge golven tot gebruikelijke proporties terug te brengen.


Enkel voordelen?

Voor het bebouwde deel van de kustlijn zou het kunstrif weinig nadelen hebben, omdat het uitzicht er niet door wordt belemmerd. Over de kosten kan Jacobse weinig meer zeggen dan dat ze relatief hoog zullen zijn. ‘Maar dat geldt ook voor een extra duinenrij of het ophogen van de boulevard.’ Wat hem ook aanstaat in de idee van het rif, is dat het uitgaat van een andere benadering. ‘In plaats van af te wachten, probeer je nu de extra belasting van de kust voortijdig af te remmen.’ Eind dit jaar zullen Rijkswaterstaat en Royal Haskoning hun studie naar de mogelijkheid van een kunstrif hebben afgerond. De vraag is onder meer wat de aanleg van een kunstrif betekent voor de ecologie, kustvaart en de visserij.