28/05/10

Hugo De Plecker interpelleert over strandbarkwestie in provincieraadszitting van 27 mei

Verslag van Hugo De Plecker:

VRAAG:
“Naar aanleiding van het optreden van de gewestelijke inspectie tegen de badkarhouders is een versnelde aanpak vereist in dit dossier. In de brief van de deputatie aan het gemeentebestuur, op mijn vraag tijdens de vorige raadszitting, wordt de intentie en interpretatie van de terrassen in het ruimtelijk uitvoeringplan duidelijk weergegeven. Het doel was de gedoogperiode te verlengen op basis hiervan en dit tot het PRUP technisch verfijnd zou worden. Dit zou samen kunnen gebeuren met de wijziging om het probleem van Surfers Paradise op te lossen.
Door de onwil van de inspectie kan dit echter niet meer wachten. Wanneer zal de deputatie met de aanpassing starten?”

ANTWOORD:
Gedeputeerde Van Gheluwe antwoordde dat er moet gewacht worden op de uitspraak van de rechter in kortgeding maar kon niet nalaten om de badkarhouders terecht te wijzen door hun manier van handelen. Hierbij merkte hij op dat alle provincieraadsleden moeten beslissen en beseffen dat we van Knokke-Heist geen Scheveningen willen maken waar het uitzicht op zee belemmerd wordt door restaurants en cafés op het strand in barakken en chalets.

REPLIEK:
“De deputatie geeft een andere interpretatie aan de terrassen dan de inspectie. Dit zorgt voor de grote verwarring en is de stok om mee te slaan. De uitspraak van de rechter zal niets veranderen aan de slechte opmaak van de PRUP en de omschrijving van de terrassen op het strand zal hoe dan ook moeten gewijzigd worden.”
De gedeputeerde kon niet anders dan dit beamen.

Toen richtte ik mij eveneens rechtstreeks tot de collega’s provincieraadsleden met de melding dat de gedeputeerde nogal scherp door de bocht gaat met zijn vergelijking met Scheveningen en dat het hier helemaal niet gaat om restaurants en cafés op het strand.
Ik voegde eraan toe dat iedereen in het halfrond weet waarover het gaat en men geen verkeerde voorstellingen moet geven van de aangename zomerse sfeer die gecreëerd wordt.
Op de stoelen werd bevestigend geknikt.

“Dus waarop wacht u nog om met de wijziging te starten?” besloot ik.

Hugo De Plecker
Provincieraadslid