10/12/08

Zware kritiek op Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling

Groen!-Europarlementslid Bart Staes vraagt een dringende financiële audit van de Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling. 'De stichting, die zich bedient van overheidsgeld, dreigt de sector de doodsteek te geven.' De Europese Commissie voert een onderzoek naar concurrentievervalsing. De Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) werd opgericht in 2004. 'Dat gebeurde met de steun van Renaat Landuyt en Johan Vande Lanotte (beiden SP.A)', zegt Bart Staes. 'Het doel was reders te begeleiden bij de overschakeling naar duurzame visserij. Maar in werkelijkheid heeft de SDVO zich ontwikkeld tot een gesloten clubje van zakenlui die handelen uit eigenbelang, en die de macht over de sector in handen willen houden.' De kritiek van Staes is niet mals. 'De werking van SDVO is totaal niet transparant. De stichting publiceert géén jaarverslagen en weigert om aan welke politicus ook verantwoording af te leggen. Dankzij intens lobbywerk van de Knokse advocaat André Vanquathem - geen onbekende in de visserijsector - kreeg de SDVO een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, wat haar jaarlijks 2 miljoen euro oplevert. Met dat geld moet ze de reders bijspringen. Maar uit een document blijkt dat ze bijna de helft van haar vermogen - 3,7 miljoen euro van in totaal 7,8 miljoen euro aan eigen vermogen - aanwendt voor beleggingen.' 'Bovendien commercialiseert de SDVO haar proefprojecten, zoals haar nieuwe mosselproject dat afgelopen zomert leidde tot een mosseloorlog. Ze deed daarmee aan pure marktverstoring. Bovendien houdt de SDVO de resultaten van haar onderzoek in de Noordzee geheim. Er loopt een klacht bij de Europese Commissie wegens concurrentievervalsing.'