3/07/08

Nieuw Nederlands plan voor bredere kustlijn

Terwijl in Heist door een zandbank de kustlijn ongewild aangroeit willen in Nederland Baggerbedrijf Van Oord en ingenieursbureau Royal Haskoning dat gewild gaan doen. Ze hebben namelijk een plan voor nieuwe kustverdediging voor Zuid- en Noord-Holland, waarbij de complete kustlijn drie kilometer breder wordt gemaakt. Hierdoor ontstaat naast een verdediginglinie ook 250 vierkante kilometer nieuw land, opgebouwd uit ongeveer 3,8 miljard kuub zand uit de Noordzee, dat volgens de twee waterbouwkundige bedrijven zonder geld van de belastingbetaler kan worden gebouwd. Het nieuwe land ligt vier meter boven zeeniveau. Eerdere plannen spraken al van een drijvend vliegveld, de bouw van een enorme tulp van zand voor de kust of verbreding van dijken om daar huizen op te bouwen. CDA-fractieleider Van Geel roerde zelfs de trom voor een compleet nieuw Deltaplan.

Dit is financieel al haalbaar als een derde van de vrijgekomen grond wordt bestemd voor woningbouw en kantoren en de rest voor natuur- en recreatiegebied. Het plan voor de nieuwe kust bevat ook een extra duinenrij op drie kilometer uit de kust, die bestand is tegen zeespiegelstijging.Volgens eerdere berekeningen zou die minstens zestig centimeter toenemen komende eeuw. Bovendien is er een tweede vliegveld wat volgens de berekeningen van de twee bedrijven weliswaar 30 miljard euro kost, maar uiteindelijk meer geld oplevert.Het concept is gisteravond onder de aandacht van bewindslieden in het kabinet gebracht. Alleen het kustverbredingproject, dat over een looptijd van 25 jaar het best in ongeveer vier fasen kan worden uitgevoerd, kost ongeveer 20 miljard euro. De grond wordt dan 80 euro per vierkante meter. De bedrijven waren ook de bouwers en ontwerpers van de palmvormige eilanden voor de kust van Doebai, "We hebben de ervaringen die we opdoen in Doebai, zowel op organisatorisch als technisch gebied, gebruikt voor een Nederlandse toepassing", zegt directeur John van Herwijnen van Van Oord.,,Samen werden we geïnspireerd door het Innovatieplatform en de oproep van premier Balkenende na te denken over een nieuwe kustverdediging en landaanwinning om te wonen, werken en recreëren. We hebben nu de handschoen opgepakt", zegt directeur Jan Bout van Royal Haskoning.

Van Oord en Royal Haskoning willen niet alleen de Nederlandse kustlijn over een lengte van tientallen kilometers met drie kilometer verbreden, maar voor een nieuwe internationale luchthaven in zee ook een 27 kilometer lange tunnel in de Noordzee graven voor een magneetzweefbaan. De magneetzweefbaan moet in 12 minuten de veertig kilometer tussen het oude en nieuwe Schiphol overbruggen. De afstand is vergelijkbaar met de magneetzweefbaan die in Shanghai is gebouwd, hoewel die bovengronds rijdt. Deze treinen hebben een topsnelheid van 330 kilometer per uur. Het vliegveld in zee kan in drie fasen worden gebouwd en is met elke fase, een eiland, al operationeel. Als alle drie deeleilanden voor de groei van Schiphol nodig blijken te zijn, wordt het totale complex 110 vierkante kilometer groot. Met name de drijvende landingsbanen van beton, staal en piepschuim die 4,2 kilometer lang moeten worden, vormen een uniek concept. Net als bij eerdere plannen kunnen ook deze banen draaien, in dit geval met 10 graden per uur met behulp van onderwater jetmotoren. Volgens de ontwerpers is de bouw van de luchthaven kostbaar, 30 miljard per eiland, maar levert het de maatschappij uiteindelijk meer op. Door het verplaatsen van luchtbewegingen wordt de grond rondom Schiphol bijvoorbeeld al 7 tot 10 miljoen euro meer waard.